Vietnamese English

Vu Quoc Hoang

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science
19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Mô tả đầy đủ

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Khu vực


19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3228
Hiển thị: 137
Expires: 2031-05-18 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Previous Next