vien

Vu Quoc Hoang

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science
19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Mô tả đầy đủ

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Khu vực


19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3228
Hiển thị: 223
Expires: 2031-05-18 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Dr. Pham Van Phong
Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Previous Next