MSc. Nguyen Le Hong Minh

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science
19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Mô tả đầy đủ

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Khu vực


Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3226
Hiển thị: 150
Expires: 2029-05-17 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Van Phong
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Previous Next