vien

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science
19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Mô tả đầy đủ

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Khu vực


Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3226
Hiển thị: 347
Expires: 2029-05-17 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Van Phong
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Previous Next

 

agario ataköy escort