Nguyen Thu Huyen

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science
19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Mô tả đầy đủ

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3225
Hiển thị: 144
Expires: 2031-05-17 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Pham Van Phong
Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Previous Next