Nguyen Thu Huyen

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science
19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Mô tả đầy đủ

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3225
Hiển thị: 80
Expires: 2031-05-17 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Pham Van Phong
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Previous Next