Vietnamese English

Nguyen Thu Huyen

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science
19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Mô tả đầy đủ

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3225
Hiển thị: 179
Expires: 2031-05-17 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Previous Next