vien
0.00 (0 votes)
Liên hệ Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science
19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Mô tả đầy đủ

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3224
Hiển thị: 238
Expires: 2031-05-17 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Pham Van Phong
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Previous Next