Vietnamese English

Bsc. Pham Thi Hoa

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department Physical Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Mô tả đầy đủ

Department Physical Chemistry

Thông tin Profile

Advert ID: 3231
Hiển thị: 163
Expires: 2030-05-29 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Van Phong
TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Previous Next