Bsc. Pham Thi Hoa

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department Physical Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Mô tả đầy đủ

Department Physical Chemistry

Thông tin Profile

Advert ID: 3231
Hiển thị: 51
Expires: 2030-05-29 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Van Phong
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Previous Next