vien

Bsc. Pham Thi Hoa

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department Physical Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Mô tả đầy đủ

Department Physical Chemistry

Thông tin Profile

Advert ID: 3231
Hiển thị: 321
Expires: 2030-05-29 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dr. Pham Van Phong
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Previous Next

 

agario ataköy escort