Vietnamese English

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Physical Chemistry
Vice Dean of Faculty of Chemistry
Email: nmngoc@hus.edu.vn, nmngoc_2000@yahoo.com
Mobile : 0912753222

Mô tả đầy đủ

Controlled radical polymerizations, Speciality polymers (hydrolysable, anti-fouling, adhesive, anti-adhesive and biodegradable), polymer composites.

Degrees

B.S (2000) from VNU University of Science, Hanoi, Vietnam ; M.S. (2001) and Ph.D. (2006) from Toulon University, France

 

Professional Career

Post doctoral fellows (2007-2011 at Paris 7 University/CNRS, ESPCI/Total, Bordeaux 1 University/ENSCBP); Lecturer at Department of Physical Chemistry, Faculty of Chemistry (2012-present); Vice-Dean of Faculty of Chemistry (05/2015-present)

 

Lecture Courses

Polymer chemistry, Polymer physics, Physical chemistry  (Undergraduate),  Thermoplastic polymers, Modification of polymers, Molécules complexes pour fonctionnalisation de polymères, Elaboration d'architectures complexes (Postgraduate)

 

Research Interests

Controlled radical polymerizations (RAFT, ATRP), Speciality polymers (hydrolysable, anti-fouling, adhesive, anti-adhesive and biodegradable), polymer composites

 

Selected Publications

- Minh Ngoc Nguyen, André Margaillan, Quang Trung Pham, Christine Bressy, RAFT polymerization of tert-butyldimethylsilyl methacrylate: Kinetic study and determination of rate coefficients, Polymers, 2018, 10 (2), 224.

- Loïc Pichavant, Hélène Carrié, Minh Ngoc Nguyen, Laurent Plawinski, Marie-Christine Durrieu, Valérie Héroguez, Vancomycin Functionalized Nanoparticles for Bactericidal Biomaterial SurfacesBiomacromolecules, 2016, 17 (4), 1339–1346.

- Christine Bressy, Claire Hellio, Minh Ngoc Nguyen, Brigitte Tanguy, Jean-philippe Maréchal, André Margaillan, Optimized silyl ester diblock methacrylic copolymers: a new class of binders for chemically-active antifouling coatingsProgress in Organic Coatings, 2014, 77 (3), 665-673.

- Minh Ngoc Nguyen, Thomas Lebarbe, Omar F. Zouani, Loïc Pichavant, Marie-Christine Durrieu, Valérie Héroguez, Impact of RGD Nanopatterns Grafted onto Titanium on Osteoblastic Cell AdhesionBiomacromolecules2012, 13, 896 – 904.

- Minh Ngoc Nguyen, Sébastien-Jun Mougnier, Emmanuel Ibarboure, Valérie Heroguez, Synthesis of Polynorbornene-Poly(tert-butyl acrylate) Nanoparticles with Original Morphologies by Tandem ROMP and ATRP in Microemulsion, Journal of Polymer Science: Part A Polymer Chemistry, 2011, 49, 1471-1482.

- Christine Bressy, Minh Ngoc Nguyen, Brigitte Tanguy, Van Giang Ngo, André Margaillan, Poly(trialkylsilyl methacrylate)s: A family of hydrolysable polymers with tuneable erosion profiles, Polymer Degradation and Stability, 2010, 95 (7), 1260-1268.

- Minh Ngoc Nguyen, Christine Bressy, André Margaillan, Synthesis of novel random and block copolymers of tert-butyldimethylsilyl methacrylate and methyl methacrylate by RAFT polymerizationPolymer, 2009, 50, 3086–3094. 

- Minh Ngoc Nguyen, Si Amar Dahoumane, Tarik Matrab, Claire Mangeney, Jean-Paul Boudou, Mohamed M. Chehimi, Aryl Diazonium Salts for Functional Diamond Platforms, Chapter 8, pp.233-258 in Diamond and Related Materials Research, S. Shimizu ed., Nova Science Publishers, ISBN: 978-1-60456-145-6 (2008).

- Minh Ngoc Nguyen, Christine Bressy, André Margaillan, Controlled Radical Polymerization of a Trialkylsilyl Methacrylate by Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer Polymerization, Journal of Polymer Science: Part A Polymer Chemistry, 2005, 43, 5680-5689.

 

Display all

https://scholar.google.com/citations?user=gV8ppdAAAAAJ&hl=en&oi=ao

https://www.researchgate.net/profile/Minh_Ngoc_Nguyen2

Khu vực


19 Le Thanh Tong, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3176
Hiển thị: 328
Expires: 2037-05-29 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. Pham Van Phong
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Previous Next