Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Email: nmngoc@hus.edu.vn, nmngoc_2000@yahoo.com
Mobile : 0912753222

Mô tả đầy đủ

Vice-Dean, Faculty of Chemistry

Degrees

B.S (2000) from VNU University of Science, Hanoi, Vietnam ; M.S. (2001) and Ph.D. (2006) from Toulon University, France

 

Professional Career

Post doctoral fellows (2007-2011 at Paris 7 University/CNRS, ESPCI/Total, Bordeaux 1 University/ENSCBP); Lecturer at Department of Physical Chemistry, Faculty of Chemistry (2012-present); Vice-Dean of Faculty of Chemistry (05/2015-present)

 

Lecture Courses

Polymer chemistry, Polymer physics, Physical chemistry  (Undergraduate),  Thermoplastic polymers, Modification of polymers, Molécules complexes pour fonctionnalisation de polymères, Elaboration d'architectures complexes (Postgraduate)

 

Research Interests

Controlled radical polymerizations (RAFT, ATRP), Speciality polymers (hydrolysable, anti-fouling, adhesive, anti-adhesive and biodegradable), polymer composites

 

Selected Publications

- Minh Ngoc Nguyen, André Margaillan, Quang Trung Pham, Christine Bressy, RAFT polymerization of tert-butyldimethylsilyl methacrylate: Kinetic study and determination of rate coefficients, Polymers, 2018, 10 (2), 224.

- Loïc Pichavant, Hélène Carrié, Minh Ngoc Nguyen, Laurent Plawinski, Marie-Christine Durrieu, Valérie Héroguez, Vancomycin Functionalized Nanoparticles for Bactericidal Biomaterial SurfacesBiomacromolecules, 2016, 17 (4), 1339–1346.

- Christine Bressy, Claire Hellio, Minh Ngoc Nguyen, Brigitte Tanguy, Jean-philippe Maréchal, André Margaillan, Optimized silyl ester diblock methacrylic copolymers: a new class of binders for chemically-active antifouling coatingsProgress in Organic Coatings, 2014, 77 (3), 665-673.

- Minh Ngoc Nguyen, Thomas Lebarbe, Omar F. Zouani, Loïc Pichavant, Marie-Christine Durrieu, Valérie Héroguez, Impact of RGD Nanopatterns Grafted onto Titanium on Osteoblastic Cell AdhesionBiomacromolecules2012, 13, 896 – 904.

- Minh Ngoc Nguyen, Sébastien-Jun Mougnier, Emmanuel Ibarboure, Valérie Heroguez, Synthesis of Polynorbornene-Poly(tert-butyl acrylate) Nanoparticles with Original Morphologies by Tandem ROMP and ATRP in Microemulsion, Journal of Polymer Science: Part A Polymer Chemistry, 2011, 49, 1471-1482.

- Christine Bressy, Minh Ngoc Nguyen, Brigitte Tanguy, Van Giang Ngo, André Margaillan, Poly(trialkylsilyl methacrylate)s: A family of hydrolysable polymers with tuneable erosion profiles, Polymer Degradation and Stability, 2010, 95 (7), 1260-1268.

- Minh Ngoc Nguyen, Christine Bressy, André Margaillan, Synthesis of novel random and block copolymers of tert-butyldimethylsilyl methacrylate and methyl methacrylate by RAFT polymerizationPolymer, 2009, 50, 3086–3094. 

- Minh Ngoc Nguyen, Si Amar Dahoumane, Tarik Matrab, Claire Mangeney, Jean-Paul Boudou, Mohamed M. Chehimi, Aryl Diazonium Salts for Functional Diamond Platforms, Chapter 8, pp.233-258 in Diamond and Related Materials Research, S. Shimizu ed., Nova Science Publishers, ISBN: 978-1-60456-145-6 (2008).

- Minh Ngoc Nguyen, Christine Bressy, André Margaillan, Controlled Radical Polymerization of a Trialkylsilyl Methacrylate by Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer Polymerization, Journal of Polymer Science: Part A Polymer Chemistry, 2005, 43, 5680-5689.

 

Display all

https://scholar.google.com/citations?user=gV8ppdAAAAAJ&hl=en&oi=ao

https://www.researchgate.net/profile/Minh_Ngoc_Nguyen2

Khu vực


19 Le Thanh Tong, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3176
Hiển thị: 243
Expires: 2037-05-29 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. Pham Van Phong
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Previous Next