vien

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Physical Chemistry
Vice Dean of Faculty of Chemistry
Email: nmngoc@hus.edu.vn, nmngoc_2000@yahoo.com
Mobile : 0912753222

Mô tả đầy đủ

Controlled radical polymerizations, Speciality polymers (hydrolysable, anti-fouling, adhesive, anti-adhesive and biodegradable), polymer composites.

Degrees

B.S (2000) from VNU University of Science, Hanoi, Vietnam ; M.S. (2001) and Ph.D. (2006) from Toulon University, France

 

Professional Career

Post doctoral fellows (2007-2011 at Paris 7 University/CNRS, ESPCI/Total, Bordeaux 1 University/ENSCBP); Lecturer at Department of Physical Chemistry, Faculty of Chemistry (2012-present); Vice-Dean of Faculty of Chemistry (05/2015-present)

 

Lecture Courses

Polymer chemistry, Polymer physics, Physical chemistry  (Undergraduate),  Thermoplastic polymers, Modification of polymers, Molécules complexes pour fonctionnalisation de polymères, Elaboration d'architectures complexes (Postgraduate)

 

Research Interests

Controlled radical polymerizations (RAFT, ATRP), Speciality polymers (hydrolysable, anti-fouling, adhesive, anti-adhesive and biodegradable), polymer composites

 

Selected Publications

- Minh Ngoc Nguyen, André Margaillan, Quang Trung Pham, Christine Bressy, RAFT polymerization of tert-butyldimethylsilyl methacrylate: Kinetic study and determination of rate coefficients, Polymers, 2018, 10 (2), 224.

- Loïc Pichavant, Hélène Carrié, Minh Ngoc Nguyen, Laurent Plawinski, Marie-Christine Durrieu, Valérie Héroguez, Vancomycin Functionalized Nanoparticles for Bactericidal Biomaterial SurfacesBiomacromolecules, 2016, 17 (4), 1339–1346.

- Christine Bressy, Claire Hellio, Minh Ngoc Nguyen, Brigitte Tanguy, Jean-philippe Maréchal, André Margaillan, Optimized silyl ester diblock methacrylic copolymers: a new class of binders for chemically-active antifouling coatingsProgress in Organic Coatings, 2014, 77 (3), 665-673.

- Minh Ngoc Nguyen, Thomas Lebarbe, Omar F. Zouani, Loïc Pichavant, Marie-Christine Durrieu, Valérie Héroguez, Impact of RGD Nanopatterns Grafted onto Titanium on Osteoblastic Cell AdhesionBiomacromolecules2012, 13, 896 – 904.

- Minh Ngoc Nguyen, Sébastien-Jun Mougnier, Emmanuel Ibarboure, Valérie Heroguez, Synthesis of Polynorbornene-Poly(tert-butyl acrylate) Nanoparticles with Original Morphologies by Tandem ROMP and ATRP in Microemulsion, Journal of Polymer Science: Part A Polymer Chemistry, 2011, 49, 1471-1482.

- Christine Bressy, Minh Ngoc Nguyen, Brigitte Tanguy, Van Giang Ngo, André Margaillan, Poly(trialkylsilyl methacrylate)s: A family of hydrolysable polymers with tuneable erosion profiles, Polymer Degradation and Stability, 2010, 95 (7), 1260-1268.

- Minh Ngoc Nguyen, Christine Bressy, André Margaillan, Synthesis of novel random and block copolymers of tert-butyldimethylsilyl methacrylate and methyl methacrylate by RAFT polymerizationPolymer, 2009, 50, 3086–3094. 

- Minh Ngoc Nguyen, Si Amar Dahoumane, Tarik Matrab, Claire Mangeney, Jean-Paul Boudou, Mohamed M. Chehimi, Aryl Diazonium Salts for Functional Diamond Platforms, Chapter 8, pp.233-258 in Diamond and Related Materials Research, S. Shimizu ed., Nova Science Publishers, ISBN: 978-1-60456-145-6 (2008).

- Minh Ngoc Nguyen, Christine Bressy, André Margaillan, Controlled Radical Polymerization of a Trialkylsilyl Methacrylate by Reversible Addition Fragmentation Chain Transfer Polymerization, Journal of Polymer Science: Part A Polymer Chemistry, 2005, 43, 5680-5689.

 

Display all

https://scholar.google.com/citations?user=gV8ppdAAAAAJ&hl=en&oi=ao

https://www.researchgate.net/profile/Minh_Ngoc_Nguyen2

Khu vực


19 Le Thanh Tong, Hoan Kiem, Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3176
Hiển thị: 492
Expires: 2037-05-29 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Van Phong
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Previous Next

 

agario ataköy escort