TS. Bùi Thái Thanh Thư

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ TS. Bùi Thái Thanh Thư
ĐT: 0932312206
Email: buithaithanhthu2000@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

Nghiên cứu tương tác Halogen, mô hình hóa mật độ điện tử của phân tử trong tinh thể Tổng hợp và nghiên cứu tính chất các hợp chất polyme, composit
Sinh năm: 1983
Nơi ở hiện nay: Đống Đa, Hà Nội
Học vị: Tiến sĩ
Đơn vị công tác: Bộ môn Hóa lý - Khoa Hóa học, Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (Từ 2011)
Tốt nghiệp đại học năm 2005 tại Khoa Hóa học, Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHGQ Hà Nội
Tốt nghiệp cao học năm 2006 tại Đại học Nam Toulon-Var, Cộng hòa Pháp
Bảo vệ luận án TS năm 2010 tại Đại học Nancy 1 Henri Poincare, Cộng hóa Pháp
Điện thoại cơ quan: 043-8261854
Điện thoại di động: 0932312206

E-mail: buithaithanhthu2000@yahoo.com

Hướng nghiên cứu:

- Nghiên cứu tương tác ngoại phân tử trên cơ sở mô hình hóa mật độ điện tích phân tử trong tinh thể.

- Chế tạo và nghiên cứu tính chất của các composit gỗ nhựa từ các vật liệu tái chế.

Khu vực


19 Le Thanh Tong

Thông tin Profile

Advert ID: 3170
Hiển thị: 280
Expires: 2026-04-03 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Previous Next