PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ TS. Nguyễn Hữu Thọ

ĐT: 0912468576
Email: thochemist@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Kết hợp phương pháp lượng tử với cơ học phân tử và sử dụng một số phương pháp tìm trạng thái chuyển tiếp để xây dựng cơ chế phản ứng chi tiết.

Khu vực


19 Le Thanh Tong

Thông tin Profile

Advert ID: 3169
Hiển thị: 305
Expires: 2029-04-03 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. Pham Van Phong
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Previous Next