Vietnamese English

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ TS. Nguyễn Hữu Thọ

ĐT: 0912468576
Email: thochemist@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Kết hợp phương pháp lượng tử với cơ học phân tử và sử dụng một số phương pháp tìm trạng thái chuyển tiếp để xây dựng cơ chế phản ứng chi tiết.

Khu vực


19 Le Thanh Tong

Thông tin Profile

Advert ID: 3169
Hiển thị: 497
Expires: 2029-04-03 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Dr. Pham Van Phong
TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Previous Next