Vietnamese English

TS. Vũ Ngọc Duy

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ TS. Vũ Ngọc Duy
ĐT:   0936187622
Email: duyk44ahoahoc@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

Lý thuyết phản ứng (phản ứng đơn phân tử, phản ứng hai phân tử, thuyết trạng thái chuyển tiếp, thuyết RRKM)

Khu vực


19 Le Thanh Tong

Thông tin Profile

Advert ID: 3167
Hiển thị: 409
Expires: 2027-04-06 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. Pham Van Phong
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Previous Next