TS. Vũ Ngọc Duy

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ TS. Vũ Ngọc Duy
ĐT:   0936187622
Email: duyk44ahoahoc@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

Lý thuyết phản ứng (phản ứng đơn phân tử, phản ứng hai phân tử, thuyết trạng thái chuyển tiếp, thuyết RRKM)

Khu vực


19 Le Thanh Tong

Thông tin Profile

Advert ID: 3167
Hiển thị: 339
Expires: 2027-04-06 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Van Phong
Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Previous Next