TS. Vũ Ngọc Duy

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ TS. Vũ Ngọc Duy
ĐT:   0936187622
Email: duyk44ahoahoc@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

Lý thuyết phản ứng (phản ứng đơn phân tử, phản ứng hai phân tử, thuyết trạng thái chuyển tiếp, thuyết RRKM)

Khu vực


19 Le Thanh Tong

Thông tin Profile

Advert ID: 3167
Hiển thị: 235
Expires: 2027-04-06 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Previous Next