Vietnamese English

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà
ĐT: 0904231459
Email: nguyencamha74@gmail.com,

Mô tả đầy đủ

Tổng hợp, chế tạo và nghiên cứu tính chất các loại vật liệu điện hóa: vật liệu nguồn và vật liệu định hướng tương lai ứng dụng trong công nghiệp và dâ

Khu vực


19 Le Thanh Tong

Thông tin Profile

Advert ID: 3164
Hiển thị: 433
Expires: 2027-04-03 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Pham Van Phong
PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Previous Next