vien

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà
ĐT: 0904231459
Email: nguyencamha74@gmail.com,

Mô tả đầy đủ

Tổng hợp, chế tạo và nghiên cứu tính chất các loại vật liệu điện hóa: vật liệu nguồn và vật liệu định hướng tương lai ứng dụng trong công nghiệp và dâ

Khu vực


19 Le Thanh Tong

Thông tin Profile

Advert ID: 3164
Hiển thị: 648
Expires: 2027-04-03 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Van Phong
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Previous Next

 

agario ataköy escort