PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ PGS.TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà
ĐT: 0904231459
Email: nguyencamha74@gmail.com,

Mô tả đầy đủ

Tổng hợp, chế tạo và nghiên cứu tính chất các loại vật liệu điện hóa: vật liệu nguồn và vật liệu định hướng tương lai ứng dụng trong công nghiệp và dâ

Khu vực


19 Le Thanh Tong

Thông tin Profile

Advert ID: 3164
Hiển thị: 340
Expires: 2027-04-03 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Dr. Pham Van Phong
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Previous Next