Vietnamese English

TS. Nguyễn Xuân Viết

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ - Bộ môn Hóa lý, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN, 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- E-mail: vietnx@vnu.edu.vn hoặc vietelectrochemist@gmail.com
- Mobile: 0976854811

Mô tả đầy đủ

Chế tạo cảm biến sinh học (Biosensor) trong xác định và chẩn đoán sớm mầm bệnh ung thư (biomarker) dựa trên nền vật liệu nano cacbon (cacbon nanotube)

Đơn vị công tác (từ năm): Bộ môn Hóa lý (2006)

- Chức vụ cao nhất (khoảng thời gian): Giảng viên

- Nghiên cứu sau TS: Đại học Nagoya, Nhật Bản 2013 – 2015; Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến, Nhật bản (JAIST), 2012 – 2013.

- TS: Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến, Nhật bản (JAIST), 2009 – 2012.

- ThS: Trường ĐH KHTN, ĐHQGHN, 2004 - 2006

- Cử nhân: Trường ĐH KHTN, ĐHQGHN, 2000 – 2004

- Hội viên: Hội Vật lý ứng dụng Nhật bản, 2010- 2011 & 2014 – 2015. Hội Điện hóa Nhật bản 2013 – 2014. Hiệp hội nghiên cứu vật liệu Mỹ (MRS) 2014 – 2015

5 công trình tiêu biểu

  • Nguyen Xuan Viet, Miyuki Chikae, Yoshiaki Ukita, Kenzo Maehashi, Kazuhiko Matsumoto, Eiichi Tamiya, Pham Hung Viet, Yuzuru Takamura, Gold Linked Electrochemical Immunoassay on Single-Walled Carbon Nanotube for High Sensitive Detection of Human Chorionic Gonadotropin HormoneBiosensors and Bioelectronics 42 (2013) 592–597.
  • Nguyen Xuan Viet, Yoshiaki Ukita, Miyuki Chikae, Yasuhide Ohno, Kenzo Maehashi, Kazuhiko Matsumoto, Pham Hung Viet, Yuzuru Takamura, Fabrication of new single-walled carbon nanotubes microelectrode for electrochemical sensors applicationTalanta, Volume 91, 15 March 2012, Pages 88-94.
  • Truong TN Lien, Nguyen Xuan Viet, Miyuki Chikae, Yoshiaki Ukita, Yuzuru  Takamura, Development of label-free impedimetric hCG-immunosensor using screen-printed electrodeJournal of Biosensors and Bioelectronics, Volume 2, Issue 3 (2011).
  • Nguyen Xuan Viet, Miyuki Chikae, Yoshiaki Ukita, and Yuzuru Takamura, Enzyme free glucose sensor based on micro-nano dual porous gold modified screen printed carbon electrodeProceedings of the 17th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS), 2013, Freiburg, Germany, pp. 242-244.
  • Nguyen Xuan Viet, Shigeru Kishimoto, and Yutaka Ohno, Flexible microelectrode based on CNT thin film and its electrochemical sensor applications, The Sixteenth International Conference on the Science and Applications of Nanotubes, 2015.07.02, Nagoya, Japan.

Thông tin Profile

Advert ID: 3162
Hiển thị: 312
Expires: 2037-04-02 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Previous Next