TS. Nguyễn Xuân Viết

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ - Bộ môn Hóa lý, Khoa Hóa học, Trường ĐHKHTN, ĐHQGHN, 19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội.
- E-mail: vietnx@vnu.edu.vn hoặc vietelectrochemist@gmail.com
- Mobile: 0976854811

Mô tả đầy đủ

Chế tạo cảm biến sinh học (Biosensor) trong xác định và chẩn đoán sớm mầm bệnh ung thư (biomarker) dựa trên nền vật liệu nano cacbon (cacbon nanotube)

Đơn vị công tác (từ năm): Bộ môn Hóa lý (2006)

- Chức vụ cao nhất (khoảng thời gian): Giảng viên

- Nghiên cứu sau TS: Đại học Nagoya, Nhật Bản 2013 – 2015; Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến, Nhật bản (JAIST), 2012 – 2013.

- TS: Viện Khoa học và Công nghệ Tiên tiến, Nhật bản (JAIST), 2009 – 2012.

- ThS: Trường ĐH KHTN, ĐHQGHN, 2004 - 2006

- Cử nhân: Trường ĐH KHTN, ĐHQGHN, 2000 – 2004

- Hội viên: Hội Vật lý ứng dụng Nhật bản, 2010- 2011 & 2014 – 2015. Hội Điện hóa Nhật bản 2013 – 2014. Hiệp hội nghiên cứu vật liệu Mỹ (MRS) 2014 – 2015

5 công trình tiêu biểu

  • Nguyen Xuan Viet, Miyuki Chikae, Yoshiaki Ukita, Kenzo Maehashi, Kazuhiko Matsumoto, Eiichi Tamiya, Pham Hung Viet, Yuzuru Takamura, Gold Linked Electrochemical Immunoassay on Single-Walled Carbon Nanotube for High Sensitive Detection of Human Chorionic Gonadotropin HormoneBiosensors and Bioelectronics 42 (2013) 592–597.
  • Nguyen Xuan Viet, Yoshiaki Ukita, Miyuki Chikae, Yasuhide Ohno, Kenzo Maehashi, Kazuhiko Matsumoto, Pham Hung Viet, Yuzuru Takamura, Fabrication of new single-walled carbon nanotubes microelectrode for electrochemical sensors applicationTalanta, Volume 91, 15 March 2012, Pages 88-94.
  • Truong TN Lien, Nguyen Xuan Viet, Miyuki Chikae, Yoshiaki Ukita, Yuzuru  Takamura, Development of label-free impedimetric hCG-immunosensor using screen-printed electrodeJournal of Biosensors and Bioelectronics, Volume 2, Issue 3 (2011).
  • Nguyen Xuan Viet, Miyuki Chikae, Yoshiaki Ukita, and Yuzuru Takamura, Enzyme free glucose sensor based on micro-nano dual porous gold modified screen printed carbon electrodeProceedings of the 17th International Conference on Miniaturized Systems for Chemistry and Life Sciences (MicroTAS), 2013, Freiburg, Germany, pp. 242-244.
  • Nguyen Xuan Viet, Shigeru Kishimoto, and Yutaka Ohno, Flexible microelectrode based on CNT thin film and its electrochemical sensor applications, The Sixteenth International Conference on the Science and Applications of Nanotubes, 2015.07.02, Nagoya, Japan.

Thông tin Profile

Advert ID: 3162
Hiển thị: 268
Expires: 2037-04-02 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Previous Next