Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office: + 84. 43 825 6216  
Fax: +84. 3824 1140
Mobile: +84. 91 425 7869  
Email: tubinhminh@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department: Analytical chemistry from 02/ 2008 to present

- Highgest position:

- Academic position: Asc.Prof (2013)

-      Postdoctoral research associate, Ehime University, Japan (10/2000 - 3/2003)

-      Doctor of Philosophy, United Graduate School of Agricultural Sciences, Ehime University, Japan (2000)

-      MSc., Hanoi National University, Vietnam (1996)

-      BSc., Hanoi National University, Vietnam (1993)

-       Member of Society of Environmental Toxicology and Chemistry - SETAC)

-       Editor of Journal Environmental Geochemistry and Health (EGAH), Springer from 2009

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=dFDtZ6IAAAAJ

1.     Bio-Sketch (including current research areas)

11/2013:Asc.Prof, Faculty of Chemistry, HUS, VNU

10/2008-now: Lecturer, Faculty of Chemistry, HUS, VNU

08/2007-10/2008: Post-doc, Faculty of Biology and Chemistry

University of Hongkong, China

10/2000 – 3/2007: Post-doc, Ehime University, Japan 

10/1997 - 9/2000: PhD, Faculty of Agriculture, Ehime University, Japan.

8/1993 - 4/1996: MSc, HUS, VNU, Vietnam

9/1989 - 7/1993: Bachelor, HUS, VNU, Vietnam

 The main research topics:

-        Development of advanced analytical techniques for determination of inorganic and organic persistent toxic substances in environmental and food samples

-        Evaluation of environmental transport and fate, contamination patterns, accumulation characteristics, history of pollution and risk assessment of toxic heavy metals, persistent organic pollutants, pharmaceutical and personal care products

-        Assessment of emission and inventory of emerging industrial chemicals and unintentionally produced toxic substances from industries

2.     5 most significant publications

Minh TB, Minh NH, Iwata H, Takahashi S, Tuyen BC, Viet PH, Tanabe S. 2007. Persistent organic pollutants in Vietnam: Levels, patterns, trends, and human health implications. In: Persistent Organic Pollutants in Asia, Volume 7: Sources, Distributions, Transport and Fate (Developments in Environmental Science) 1st Edition, Eds. Li A, Tanabe S, Jiang G , Giesy, J.P., Lam, P.K.S. ,pp 515-555. Elsevier Science Ltd, Amsterdam, the Netherlands.

Minh TB, Iwata H, Takahashi S, Tuyen BC, Viet PH, Tanabe S. (2008). Persistent organic pollutants in Vietnam: Environmental contamination and human exposure. Review of Environmental Contamination and Toxicology 193, 213-285.

Tanabe S., Minh, TB. (2010). Dioxin and organohalogen contaminants in Asia-Pacific region. Ecotoxicology 19, 463–478.

Tetsuro Agusa, Takashi Kunito, Reiji Kubota, Suguru Inoue, Junko Fujihara, Tu Binh Minh, Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Phuc Cam Tu, Pham Thi Kim Trang, Chhoun Chamnan, Haruo Takeshita, Hisato Iwata, Bui Cach Tuyen, Pham Hung Viet, Touch Seang Tana, Shinsuke Tanabe (2010). Exposure, Metabolism and Health effects of Arsenic in Residents of Arsenic-Contaminated Groundwater Areas of Vietnam and Cambodia: A Review. Reviews on Environmental Health 25, 193-220.

Tri Manh Tran, Tu Binh Minh, Taha A Kumosani, Kurunthachalam Kannan (2016). Occurrence of phthalate diesters (phthalates), p-hydroxybenzoic acid esters (parabens), bisphenol A diglycidyl ether (BADGE) and their derivatives in indoor dust from Vietnam: Implications for exposure. Chemosphere 14, 1553-1559.

3.     Awards

Promoted to Asc.Prof at Faculty of Agriculture, Ehime University, Japan, from 2003 – 2007

Thông tin Profile

Advert ID: 3210
Hiển thị: 159
Expires: 2031-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Van Phong
TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Previous Next