vien

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office: + 84. 43 825 6216  
Fax: +84. 3824 1140
Mobile: +84. 91 425 7869  
Email: tubinhminh@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department: Analytical chemistry from 02/ 2008 to present

- Highgest position:

- Academic position: Asc.Prof (2013)

-      Postdoctoral research associate, Ehime University, Japan (10/2000 - 3/2003)

-      Doctor of Philosophy, United Graduate School of Agricultural Sciences, Ehime University, Japan (2000)

-      MSc., Hanoi National University, Vietnam (1996)

-      BSc., Hanoi National University, Vietnam (1993)

-       Member of Society of Environmental Toxicology and Chemistry - SETAC)

-       Editor of Journal Environmental Geochemistry and Health (EGAH), Springer from 2009

https://scholar.google.com/citations?hl=en&user=dFDtZ6IAAAAJ

1.     Bio-Sketch (including current research areas)

11/2013:Asc.Prof, Faculty of Chemistry, HUS, VNU

10/2008-now: Lecturer, Faculty of Chemistry, HUS, VNU

08/2007-10/2008: Post-doc, Faculty of Biology and Chemistry

University of Hongkong, China

10/2000 – 3/2007: Post-doc, Ehime University, Japan 

10/1997 - 9/2000: PhD, Faculty of Agriculture, Ehime University, Japan.

8/1993 - 4/1996: MSc, HUS, VNU, Vietnam

9/1989 - 7/1993: Bachelor, HUS, VNU, Vietnam

 The main research topics:

-        Development of advanced analytical techniques for determination of inorganic and organic persistent toxic substances in environmental and food samples

-        Evaluation of environmental transport and fate, contamination patterns, accumulation characteristics, history of pollution and risk assessment of toxic heavy metals, persistent organic pollutants, pharmaceutical and personal care products

-        Assessment of emission and inventory of emerging industrial chemicals and unintentionally produced toxic substances from industries

2.     5 most significant publications

Minh TB, Minh NH, Iwata H, Takahashi S, Tuyen BC, Viet PH, Tanabe S. 2007. Persistent organic pollutants in Vietnam: Levels, patterns, trends, and human health implications. In: Persistent Organic Pollutants in Asia, Volume 7: Sources, Distributions, Transport and Fate (Developments in Environmental Science) 1st Edition, Eds. Li A, Tanabe S, Jiang G , Giesy, J.P., Lam, P.K.S. ,pp 515-555. Elsevier Science Ltd, Amsterdam, the Netherlands.

Minh TB, Iwata H, Takahashi S, Tuyen BC, Viet PH, Tanabe S. (2008). Persistent organic pollutants in Vietnam: Environmental contamination and human exposure. Review of Environmental Contamination and Toxicology 193, 213-285.

Tanabe S., Minh, TB. (2010). Dioxin and organohalogen contaminants in Asia-Pacific region. Ecotoxicology 19, 463–478.

Tetsuro Agusa, Takashi Kunito, Reiji Kubota, Suguru Inoue, Junko Fujihara, Tu Binh Minh, Nguyen Ngoc Ha, Nguyen Phuc Cam Tu, Pham Thi Kim Trang, Chhoun Chamnan, Haruo Takeshita, Hisato Iwata, Bui Cach Tuyen, Pham Hung Viet, Touch Seang Tana, Shinsuke Tanabe (2010). Exposure, Metabolism and Health effects of Arsenic in Residents of Arsenic-Contaminated Groundwater Areas of Vietnam and Cambodia: A Review. Reviews on Environmental Health 25, 193-220.

Tri Manh Tran, Tu Binh Minh, Taha A Kumosani, Kurunthachalam Kannan (2016). Occurrence of phthalate diesters (phthalates), p-hydroxybenzoic acid esters (parabens), bisphenol A diglycidyl ether (BADGE) and their derivatives in indoor dust from Vietnam: Implications for exposure. Chemosphere 14, 1553-1559.

3.     Awards

Promoted to Asc.Prof at Faculty of Agriculture, Ehime University, Japan, from 2003 – 2007

Thông tin Profile

Advert ID: 3210
Hiển thị: 412
Expires: 2031-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Previous Next

 

agario ataköy escort