Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone: + 84. 43 825 6216 
Fax: +84. 3824 1140
Cell phone: + 84. 98 2384588
Email: m.t.n.pham@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department: Analytical chemistry from 02/ 2008 to present

- Highest position: Vice Head of Department of Analytical Chemistry (2014 –now).

- Academic position: Asc. Prof  (2015)

- Postdoc/exchanging scholar : University of Twente,

The Netherland  (2005 – 2006)

- Phd: University of Twente, The Netherland (2005)

- Ms: University of Natural Science, Hanoi National

University (9/1997 – 6/1999);

International Training Institute of Materials Science

(9/1996-6/1998)

- Bachelor: University of Natural Science, Hanoi National University (09/1992 – 09/1996)

1.     Bio-Sketch (including current research areas)

+ From 9/1992 – 09/1996:  Student of K37 class, University of Natural Science, Hanoi National University.

+ From 9/1996 – 6/1998: Master student, International Training Institute of Materials Science

+ From 9/1997 – 6/1999: Master student, University of Natural Science, Hanoi National University

+ From 1/2001 – 1/2005: University of Enschede, The Netherlands.

+ From 2007 –now: Lecturer, University of Natural Science, VNU

The main research topics:

A.   Develop analytical procedures for substances in several environmental, food and pharmaceutical samples:

-      Analysis of heavy metals in water and soil

-      Persistent organic pollutants (POP)

-      Food additives

-      Pharmaceutical compounds

B.   Synthesis of  functional materials applied in Analytical Chemistry

-      Adsorption materials for heavy metals

-      Fabrication of selective ion electrodes, applied for in field analysis.

2.     5 most significant publications

Pham Thi Ngoc Mai,  Nguyen Van Thuong,Trinh Thi Tham, Nguyen Khanh Hoang, Hoang Quoc Anh, Tran Manh Tri, Le Si Hung, Dao Thi Nhung, Vu Duc Nam, Nguyen Thi Minh Hue, Nguyen Thi Anh Huong, Duong Hong Anh, Nguyen Hung Minh, Tu Binh Minh, Distribution, accumulation profile, and risk assessment of polybrominated diphenyl ethers in sediment from lake and river systems in Hanoi Metropolitan Area, Vietnam, Environmental Science and Pollution Research, 2015.  

Pham Thi Ngoc Mai, Phan Tri Hoa, Fabrication of solid contact ion selective electrode for mercury (II) using conductive polymer membrane, accepted for publication in Materials Transaction, in August 2015 (SCI).

Thi  Anh  Huong  Nguyen,  Thi  Ngoc  Mai  Pham, Thi Tuoi Doan,  Thi  Thao  Ta,  Jorge  Sáiz, Thi  Quynh  Hoa  Nguyen,  Peter  C.  Hauser,  Thanh  Duc  Mai, Simple semi-automated portable capillary electrophoresis instrument with contactless conductivity detection for the determination of  b-agonists in pharmaceutical and pig-feed samples, Journal of Chromatography A 1360  (2014)  305-311 (SCI).

Cao Vu Hung, Bui Duy Cam, Pham Thi Ngoc Mai, Bach Quang Dzung, Heavy metals and polycyclic caromatic hydrocarbons in municipal sewage sludge from a river in highly urbanized metropolitan area in Hanoi,Vietnam: levels, accumulation pattern and assessment of land application,  Environmental Geochemistry and Health 37 (No. 1) (2015) 133-146 (SCIE).

Pham Thi Ngoc Mai, Le Sy Hung, Phân tích một số chỉ tiêu hóa học và kim loại nặng trong bùn dằn tàu của một số tàu chở hàng tại cảng Hải phòng, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia Hà Nội, Tập 30 (số 5S) (2014) 280-285.

3.     Awards

  Commendation of Woman Intellectual Association of University of Natural Science in 2015.

Thông tin Profile

Advert ID: 3209
Hiển thị: 189
Expires: 2031-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. Pham Van Phong
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Previous Next