PhD. Nguyen Thi Kim Thuong

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone : 04. 3825 3503;      Fax : 04. 3824 1140 ; Cell phone: 0913020449

Email: kimthuongbibi@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department (year):  2012

- PhD   (School, period): VNU University of Science, 2007 - 2012

- M.S   (School, period): VNU University of Science,  2001 - 2003

- B.S/B.A (School, period): VNU University of Science, 1996 - 2000

1.    Bio-Sketch (including current research areas)

+ Study on preparation of modified electrodes, film electrode and application to determination of  trace analyte.

+ Study on electrochemical process and determination of organic, inorganic, biological  activity compounds by voltammetry.

+ Manufacture of rapid test kits to check water quality

+ Synthesis and application of natural and environmentally friendly materials to treat contaminated water

2.     5 most significant publications

1. Thi Kim Thuong Nguyen, Thi Thao Ta, Minh Huong Giang Dang, Thi Thanh Hai Nguyen, Cathodic adsorptive stripping voltammetry for the determination of atorvastatine drug in pharmaceutical formulation and spike human plasma, Acceptance No.3 IJCS/16/2551.

2. Nguyen Thi Kim Thuong, Nguyen Thi Thanh Hai, Van Thi Bich, Study on the electrochemicals of atorvastatin by Voltammetry, Journal of chemistry, 53(4E), (2015),  pp. 149-152.

3. Nguyen Thi Kim Thuong, Tran Chuong Huyen, Electrochemical studies of amlodipine besylate by cyclic voltammetry and impedance spectroscopy on glassy carbon electrode,  Journal of Analytical Sciences, T.16(1), 2011, pp.5 - 9.

4. Nguyen Thi Kim Thuong, Trần Chương Huyen, Differential pulse adsorptive stripping voltammetric determination of nifedipine in drug by using hanging mercury drop electrode, Journal of chemistry, N. 5 (48), (2010),  pp.604 - 608.

5. Nguyen Thi Kim Thuong, Nguyen Thi Nhung, Study on bimetallic nickel – iron nanoparticals synthesis and application iron nanoparticals and bimetallic nickel – iron nanoparticals to treat arsenic in water, Journal of chemistry, N. 48 (5A), (2010), pp.190-196.

Thông tin Profile

Advert ID: 3208
Hiển thị: 172
Expires: 2031-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Van Phong
Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Previous Next