Vietnamese English

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone : 04. 3825 3503;      Fax : 04. 3824 1140 ; Cell phone: 0913020449

Email: kimthuongbibi@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department (year):  2012

- PhD   (School, period): VNU University of Science, 2007 - 2012

- M.S   (School, period): VNU University of Science,  2001 - 2003

- B.S/B.A (School, period): VNU University of Science, 1996 - 2000

1.    Bio-Sketch (including current research areas)

+ Study on preparation of modified electrodes, film electrode and application to determination of  trace analyte.

+ Study on electrochemical process and determination of organic, inorganic, biological  activity compounds by voltammetry.

+ Manufacture of rapid test kits to check water quality

+ Synthesis and application of natural and environmentally friendly materials to treat contaminated water

2.     5 most significant publications

1. Thi Kim Thuong Nguyen, Thi Thao Ta, Minh Huong Giang Dang, Thi Thanh Hai Nguyen, Cathodic adsorptive stripping voltammetry for the determination of atorvastatine drug in pharmaceutical formulation and spike human plasma, Acceptance No.3 IJCS/16/2551.

2. Nguyen Thi Kim Thuong, Nguyen Thi Thanh Hai, Van Thi Bich, Study on the electrochemicals of atorvastatin by Voltammetry, Journal of chemistry, 53(4E), (2015),  pp. 149-152.

3. Nguyen Thi Kim Thuong, Tran Chuong Huyen, Electrochemical studies of amlodipine besylate by cyclic voltammetry and impedance spectroscopy on glassy carbon electrode,  Journal of Analytical Sciences, T.16(1), 2011, pp.5 - 9.

4. Nguyen Thi Kim Thuong, Trần Chương Huyen, Differential pulse adsorptive stripping voltammetric determination of nifedipine in drug by using hanging mercury drop electrode, Journal of chemistry, N. 5 (48), (2010),  pp.604 - 608.

5. Nguyen Thi Kim Thuong, Nguyen Thi Nhung, Study on bimetallic nickel – iron nanoparticals synthesis and application iron nanoparticals and bimetallic nickel – iron nanoparticals to treat arsenic in water, Journal of chemistry, N. 48 (5A), (2010), pp.190-196.

Thông tin Profile

Advert ID: 3208
Hiển thị: 206
Expires: 2031-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Pham Van Phong
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Previous Next