PhD. Nguyen Thi Kim Thuong

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone : 04. 3825 3503;      Fax : 04. 3824 1140 ; Cell phone: 0913020449

Email: kimthuongbibi@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department (year):  2012

- PhD   (School, period): VNU University of Science, 2007 - 2012

- M.S   (School, period): VNU University of Science,  2001 - 2003

- B.S/B.A (School, period): VNU University of Science, 1996 - 2000

1.    Bio-Sketch (including current research areas)

+ Study on preparation of modified electrodes, film electrode and application to determination of  trace analyte.

+ Study on electrochemical process and determination of organic, inorganic, biological  activity compounds by voltammetry.

+ Manufacture of rapid test kits to check water quality

+ Synthesis and application of natural and environmentally friendly materials to treat contaminated water

2.     5 most significant publications

1. Thi Kim Thuong Nguyen, Thi Thao Ta, Minh Huong Giang Dang, Thi Thanh Hai Nguyen, Cathodic adsorptive stripping voltammetry for the determination of atorvastatine drug in pharmaceutical formulation and spike human plasma, Acceptance No.3 IJCS/16/2551.

2. Nguyen Thi Kim Thuong, Nguyen Thi Thanh Hai, Van Thi Bich, Study on the electrochemicals of atorvastatin by Voltammetry, Journal of chemistry, 53(4E), (2015),  pp. 149-152.

3. Nguyen Thi Kim Thuong, Tran Chuong Huyen, Electrochemical studies of amlodipine besylate by cyclic voltammetry and impedance spectroscopy on glassy carbon electrode,  Journal of Analytical Sciences, T.16(1), 2011, pp.5 - 9.

4. Nguyen Thi Kim Thuong, Trần Chương Huyen, Differential pulse adsorptive stripping voltammetric determination of nifedipine in drug by using hanging mercury drop electrode, Journal of chemistry, N. 5 (48), (2010),  pp.604 - 608.

5. Nguyen Thi Kim Thuong, Nguyen Thi Nhung, Study on bimetallic nickel – iron nanoparticals synthesis and application iron nanoparticals and bimetallic nickel – iron nanoparticals to treat arsenic in water, Journal of chemistry, N. 48 (5A), (2010), pp.190-196.

Thông tin Profile

Advert ID: 3208
Hiển thị: 87
Expires: 2031-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Previous Next