MSc. Dang Minh Huong Giang

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone: 048261856             Cell phone: 0982310085
Email: huonggiang10102005@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department:  Analytical Chemistry, 2013

- Highest position: Researcher

- B.S: VNU University of Science (2003 - 2007)

1.                    Bio-Sketch (including current research areas)

-        Quantitative chemical analysis of major and minor elements.

-        Determination of trace components by spectrometric and electrochemical analysis.

2.                    5 most significant publications

-        Nguyễn Thị Kim Thường, Đặng Minh Hương Giang, Chu Thị Huệ (2014). Electrochemical Reduction of Metronidazole and Its Determination in Drugs by Voltammetry. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 30 (5S) 414-419.

-        Thi Kim Thuong Nguyen, Thi Thao Ta, Minh Huong Giang Dang, Thi Thanh Hai Nguyen, Cathodic adsorptive stripping voltammetry for the determination of atorvastatine drug in pharmaceutical formulation and spike human plasma, Acceptance No.3 IJCS/16/2551.

Thông tin Profile

Advert ID: 3207
Hiển thị: 151
Expires: 2030-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Dr. Pham Van Phong
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Previous Next