MSc. Dang Minh Huong Giang

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone: 048261856             Cell phone: 0982310085
Email: huonggiang10102005@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department:  Analytical Chemistry, 2013

- Highest position: Researcher

- B.S: VNU University of Science (2003 - 2007)

1.                    Bio-Sketch (including current research areas)

-        Quantitative chemical analysis of major and minor elements.

-        Determination of trace components by spectrometric and electrochemical analysis.

2.                    5 most significant publications

-        Nguyễn Thị Kim Thường, Đặng Minh Hương Giang, Chu Thị Huệ (2014). Electrochemical Reduction of Metronidazole and Its Determination in Drugs by Voltammetry. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 30 (5S) 414-419.

-        Thi Kim Thuong Nguyen, Thi Thao Ta, Minh Huong Giang Dang, Thi Thanh Hai Nguyen, Cathodic adsorptive stripping voltammetry for the determination of atorvastatine drug in pharmaceutical formulation and spike human plasma, Acceptance No.3 IJCS/16/2551.

Thông tin Profile

Advert ID: 3207
Hiển thị: 95
Expires: 2030-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dr. Pham Van Phong
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Previous Next