vien

M.S Le Thi Huong Giang

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone 048261856   Fax               Cell phone 0912336161
Email: Josephine.hươnggiang@gmail.com

Mô tả đầy đủ

- Department:  Analytical Chemistry, 1998

- M.S   University of  Natural Science (1995-1997)

- B.S/B.A University of Natural Science (1990-1994)

1.                    Bio-Sketch (including current research areas)

-        Determination of trace elements

-        Preparation, electro-characterization of modified electrodes, and their application in stripping voltammetry

-        Electroanalytical determination of organic compounds by voltammetry

2.                    5 most significant publications

-        Silmutaneous determination of free sulfur and cyanide in water samples by differential pulse polarography, The collection of scientific papers on Chemistry – University of Science, 2000

-        Analysis of Organotin Compounds by Grignard Derivatization and Gas Chromatography -Ion Trap Tandem Mass Spectrometry, Journal of Chromatography A, 2002

-        Bismuth film electrodes and their application in stripping voltammetry. Part 2. Determination of trace amounts of selenium using BiFE, Journal of Analytical Sciences, 2007

-        Điện cực Bi và khả năng ứng dụng trong phân tích lượng vết bằng phương pháp von-ampe hòa tan, Journal of Chemistry, T47 (5A), p 259-263, 2009

-        Study on development of using modified paste carbon electrodes, Journal of Chemistry, T47 (5A), p 268-272, 2009

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3205
Hiển thị: 598
Expires: 2031-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. Pham Van Phong
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Previous Next