vien

M.S Le Thi Huong Giang

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone 048261856   Fax               Cell phone 0912336161
Email: Josephine.hươnggiang@gmail.com

Mô tả đầy đủ

- Department:  Analytical Chemistry, 1998

- M.S   University of  Natural Science (1995-1997)

- B.S/B.A University of Natural Science (1990-1994)

1.                    Bio-Sketch (including current research areas)

-        Determination of trace elements

-        Preparation, electro-characterization of modified electrodes, and their application in stripping voltammetry

-        Electroanalytical determination of organic compounds by voltammetry

2.                    5 most significant publications

-        Silmutaneous determination of free sulfur and cyanide in water samples by differential pulse polarography, The collection of scientific papers on Chemistry – University of Science, 2000

-        Analysis of Organotin Compounds by Grignard Derivatization and Gas Chromatography -Ion Trap Tandem Mass Spectrometry, Journal of Chromatography A, 2002

-        Bismuth film electrodes and their application in stripping voltammetry. Part 2. Determination of trace amounts of selenium using BiFE, Journal of Analytical Sciences, 2007

-        Điện cực Bi và khả năng ứng dụng trong phân tích lượng vết bằng phương pháp von-ampe hòa tan, Journal of Chemistry, T47 (5A), p 259-263, 2009

-        Study on development of using modified paste carbon electrodes, Journal of Chemistry, T47 (5A), p 268-272, 2009

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3205
Hiển thị: 237
Expires: 2031-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Pham Van Phong
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Previous Next