Vietnamese English

M.S Le Thi Huong Giang

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone 048261856   Fax               Cell phone 0912336161
Email: Josephine.hươnggiang@gmail.com

Mô tả đầy đủ

- Department:  Analytical Chemistry, 1998

- M.S   University of  Natural Science (1995-1997)

- B.S/B.A University of Natural Science (1990-1994)

1.                    Bio-Sketch (including current research areas)

-        Determination of trace elements

-        Preparation, electro-characterization of modified electrodes, and their application in stripping voltammetry

-        Electroanalytical determination of organic compounds by voltammetry

2.                    5 most significant publications

-        Silmutaneous determination of free sulfur and cyanide in water samples by differential pulse polarography, The collection of scientific papers on Chemistry – University of Science, 2000

-        Analysis of Organotin Compounds by Grignard Derivatization and Gas Chromatography -Ion Trap Tandem Mass Spectrometry, Journal of Chromatography A, 2002

-        Bismuth film electrodes and their application in stripping voltammetry. Part 2. Determination of trace amounts of selenium using BiFE, Journal of Analytical Sciences, 2007

-        Điện cực Bi và khả năng ứng dụng trong phân tích lượng vết bằng phương pháp von-ampe hòa tan, Journal of Chemistry, T47 (5A), p 259-263, 2009

-        Study on development of using modified paste carbon electrodes, Journal of Chemistry, T47 (5A), p 268-272, 2009

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3205
Hiển thị: 158
Expires: 2031-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Previous Next