M.S Le Thi Huong Giang

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone 048261856   Fax               Cell phone 0912336161
Email: Josephine.hươnggiang@gmail.com

Mô tả đầy đủ

- Department:  Analytical Chemistry, 1998

- M.S   University of  Natural Science (1995-1997)

- B.S/B.A University of Natural Science (1990-1994)

1.                    Bio-Sketch (including current research areas)

-        Determination of trace elements

-        Preparation, electro-characterization of modified electrodes, and their application in stripping voltammetry

-        Electroanalytical determination of organic compounds by voltammetry

2.                    5 most significant publications

-        Silmutaneous determination of free sulfur and cyanide in water samples by differential pulse polarography, The collection of scientific papers on Chemistry – University of Science, 2000

-        Analysis of Organotin Compounds by Grignard Derivatization and Gas Chromatography -Ion Trap Tandem Mass Spectrometry, Journal of Chromatography A, 2002

-        Bismuth film electrodes and their application in stripping voltammetry. Part 2. Determination of trace amounts of selenium using BiFE, Journal of Analytical Sciences, 2007

-        Điện cực Bi và khả năng ứng dụng trong phân tích lượng vết bằng phương pháp von-ampe hòa tan, Journal of Chemistry, T47 (5A), p 259-263, 2009

-        Study on development of using modified paste carbon electrodes, Journal of Chemistry, T47 (5A), p 268-272, 2009

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3205
Hiển thị: 99
Expires: 2031-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Previous Next