vien

B.S. Chu Thi Hue

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone: 048261856       Fax                    Cell phone

Email: chuthuhue@gmail.com

Mô tả đầy đủ

- Department:  Analytical Chemistry, 2008

- Highest position: Researcher

- B.S: VNU University of Science (2003 - 2007)

1.                    Bio-Sketch (including current research areas)

-        Quantitative chemical analysis of major and minor elements.

-        Determination of trace components by spectrometric and electrochemical analysis.

2.                    5 most significant publications

-        Nguyễn Thị Kim Thường, Đặng Minh Hương Giang, Chu Thị Huệ (2014). Electrochemical Reduction of Metronidazole and Its Determination in Drugs by Voltammetry. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 30 (5S) 414-419.

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3204
Hiển thị: 551
Expires: 2031-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Dr. Pham Van Phong
TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Previous Next