Vietnamese English

B.S. Chu Thi Hue

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone: 048261856       Fax                    Cell phone

Email: chuthuhue@gmail.com

Mô tả đầy đủ

- Department:  Analytical Chemistry, 2008

- Highest position: Researcher

- B.S: VNU University of Science (2003 - 2007)

1.                    Bio-Sketch (including current research areas)

-        Quantitative chemical analysis of major and minor elements.

-        Determination of trace components by spectrometric and electrochemical analysis.

2.                    5 most significant publications

-        Nguyễn Thị Kim Thường, Đặng Minh Hương Giang, Chu Thị Huệ (2014). Electrochemical Reduction of Metronidazole and Its Determination in Drugs by Voltammetry. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 30 (5S) 414-419.

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3204
Hiển thị: 132
Expires: 2031-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Pham Van Phong
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Previous Next