vien

B.S. Chu Thi Hue

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone: 048261856       Fax                    Cell phone

Email: chuthuhue@gmail.com

Mô tả đầy đủ

- Department:  Analytical Chemistry, 2008

- Highest position: Researcher

- B.S: VNU University of Science (2003 - 2007)

1.                    Bio-Sketch (including current research areas)

-        Quantitative chemical analysis of major and minor elements.

-        Determination of trace components by spectrometric and electrochemical analysis.

2.                    5 most significant publications

-        Nguyễn Thị Kim Thường, Đặng Minh Hương Giang, Chu Thị Huệ (2014). Electrochemical Reduction of Metronidazole and Its Determination in Drugs by Voltammetry. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 30 (5S) 414-419.

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3204
Hiển thị: 208
Expires: 2031-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Previous Next