B.S. Chu Thi Hue

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone: 048261856       Fax                    Cell phone

Email: chuthuhue@gmail.com

Mô tả đầy đủ

- Department:  Analytical Chemistry, 2008

- Highest position: Researcher

- B.S: VNU University of Science (2003 - 2007)

1.                    Bio-Sketch (including current research areas)

-        Quantitative chemical analysis of major and minor elements.

-        Determination of trace components by spectrometric and electrochemical analysis.

2.                    5 most significant publications

-        Nguyễn Thị Kim Thường, Đặng Minh Hương Giang, Chu Thị Huệ (2014). Electrochemical Reduction of Metronidazole and Its Determination in Drugs by Voltammetry. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 30 (5S) 414-419.

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3204
Hiển thị: 100
Expires: 2031-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Pham Van Phong
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Previous Next