vien

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone: + 84. 43 825 6216  

Fax: +84. 3824 1140

Cell phone: +84 982486886

Email: rinvhpt@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department of Analytical Chemistry

- Highgest position: Head of Department of Analytical Chemistry (2008 – 2012).

- Academic position: Assoc.  Prof.

- Postdoc/exchanging scholar: Separation of rare-earth element, Amsterdam, The Netherland, 2000

- PhD: University of Sicene, Vietnam National Universit, Hanoi, 1989-1994

- M.S:

- B.S: VNU, University of Science - Vietnam National University, Hanoi, 1969-1972 và 1976 – 1977  

1.     Bio-Sketch (including current research areas)

Study on Environmental Analysis and separation of rare earth elements by advanced analytical instruments.

Supervised many BSc, 50 MSc. and 2 PhD.

2.     5 most significant publications

 « Study on development of phosphate coating containing rare earth elements for corrosion protection of non-ferrous metal » Special Project of Vietnam National University 2007 – 2009.

3.     Awards

Meritoriuos Teachers (2012), The Third Class Labor Medal (2015)

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3203
Hiển thị: 345
Expires: 2030-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Pham Van Phong
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Previous Next

 

agario ataköy escort