Vietnamese English

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone: + 84. 43 825 6216  

Fax: +84. 3824 1140

Cell phone: +84 982486886

Email: rinvhpt@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department of Analytical Chemistry

- Highgest position: Head of Department of Analytical Chemistry (2008 – 2012).

- Academic position: Assoc.  Prof.

- Postdoc/exchanging scholar: Separation of rare-earth element, Amsterdam, The Netherland, 2000

- PhD: University of Sicene, Vietnam National Universit, Hanoi, 1989-1994

- M.S:

- B.S: VNU, University of Science - Vietnam National University, Hanoi, 1969-1972 và 1976 – 1977  

1.     Bio-Sketch (including current research areas)

Study on Environmental Analysis and separation of rare earth elements by advanced analytical instruments.

Supervised many BSc, 50 MSc. and 2 PhD.

2.     5 most significant publications

 « Study on development of phosphate coating containing rare earth elements for corrosion protection of non-ferrous metal » Special Project of Vietnam National University 2007 – 2009.

3.     Awards

Meritoriuos Teachers (2012), The Third Class Labor Medal (2015)

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3203
Hiển thị: 174
Expires: 2030-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Van Phong
MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Previous Next