Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone: + 84. 43 825 6216  

Fax: +84. 3824 1140

Cell phone: +84 982486886

Email: rinvhpt@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department of Analytical Chemistry

- Highgest position: Head of Department of Analytical Chemistry (2008 – 2012).

- Academic position: Assoc.  Prof.

- Postdoc/exchanging scholar: Separation of rare-earth element, Amsterdam, The Netherland, 2000

- PhD: University of Sicene, Vietnam National Universit, Hanoi, 1989-1994

- M.S:

- B.S: VNU, University of Science - Vietnam National University, Hanoi, 1969-1972 và 1976 – 1977  

1.     Bio-Sketch (including current research areas)

Study on Environmental Analysis and separation of rare earth elements by advanced analytical instruments.

Supervised many BSc, 50 MSc. and 2 PhD.

2.     5 most significant publications

 « Study on development of phosphate coating containing rare earth elements for corrosion protection of non-ferrous metal » Special Project of Vietnam National University 2007 – 2009.

3.     Awards

Meritoriuos Teachers (2012), The Third Class Labor Medal (2015)

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3203
Hiển thị: 130
Expires: 2030-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Pham Van Phong
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Previous Next