vien

MSc. Luong Thi My Hanh

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science
19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Mô tả đầy đủ

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3223
Hiển thị: 329
Expires: 2031-05-17 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Previous Next

 

agario ataköy escort