MSc. Luong Thi My Hanh

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science
19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Mô tả đầy đủ

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3223
Hiển thị: 116
Expires: 2031-05-17 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. Pham Van Phong
TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Previous Next