Vietnamese English

MSc. Luong Thi My Hanh

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science
19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Mô tả đầy đủ

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi University of Science 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3223
Hiển thị: 161
Expires: 2031-05-17 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Pham Van Phong
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Previous Next