Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
https://sites.google.com/site/medchemlab/

Mô tả đầy đủ

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi. https://sites.google.com/site/medchemlab/

Khu vực


Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3214
Hiển thị: 79
Expires: 2031-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. Pham Van Phong
Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Previous Next