Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
https://sites.google.com/site/medchemlab/

Mô tả đầy đủ

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi. https://sites.google.com/site/medchemlab/

Khu vực


Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3214
Hiển thị: 178
Expires: 2031-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Pham Van Phong
Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Previous Next