vien

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
https://sites.google.com/site/medchemlab/

Mô tả đầy đủ

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi. https://sites.google.com/site/medchemlab/

Khu vực


Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3214
Hiển thị: 442
Expires: 2031-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Pham Van Phong
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Previous Next

 

agario ataköy escort