Vietnamese English

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
https://sites.google.com/site/medchemlab/

Mô tả đầy đủ

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi. https://sites.google.com/site/medchemlab/

Khu vực


Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3214
Hiển thị: 238
Expires: 2031-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Dr. Pham Van Phong
TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Previous Next