Vietnamese English

TS. Le Thi Huyen

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Contact information:

Mô tả đầy đủ

Contact information:

fsfsfs

Thông tin Profile

Advert ID: 3206
Hiển thị: 194
Expires: 2029-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Pham Van Phong
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Previous Next