TS. Le Thi Huyen

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Contact information:

Mô tả đầy đủ

Contact information:

fsfsfs

Thông tin Profile

Advert ID: 3206
Hiển thị: 85
Expires: 2029-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Pham Van Phong
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Previous Next