TS. Le Thi Huyen

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Contact information:

Mô tả đầy đủ

Contact information:

fsfsfs

Thông tin Profile

Advert ID: 3206
Hiển thị: 135
Expires: 2029-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Previous Next