vien

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Mô tả đầy đủ

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Khu vực


Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3221
Hiển thị: 662
Expires: 2031-05-17 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Pham Van Phong
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Previous Next