Dr. Phuong Thao

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ VNU University of Science, Vietnam National University

Mô tả đầy đủ

VNU University of Science, Vietnam National University

Thông tin Profile

Advert ID: 3220
Hiển thị: 159
Expires: 2031-05-17 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Previous Next