Vietnamese English

Dr. Phuong Thao

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ VNU University of Science, Vietnam National University

Mô tả đầy đủ

VNU University of Science, Vietnam National University

Thông tin Profile

Advert ID: 3220
Hiển thị: 208
Expires: 2031-05-17 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Pham Van Phong
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Previous Next