Dr. Phuong Thao

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ VNU University of Science, Vietnam National University

Mô tả đầy đủ

VNU University of Science, Vietnam National University

Thông tin Profile

Advert ID: 3220
Hiển thị: 86
Expires: 2031-05-17 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Pham Van Phong
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Previous Next