vien

Hoang Thu Trang

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Mô tả đầy đủ

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Khu vực


19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3192
Hiển thị: 344
Expires: 2031-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Dr. Pham Van Phong
TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Previous Next

 

agario ataköy escort