Hoang Thu Trang

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Mô tả đầy đủ

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Khu vực


19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3192
Hiển thị: 74
Expires: 2031-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Dr. Pham Van Phong
Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Previous Next