TS. Nguyễn Minh Việt

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Email: nminhviet86@gmail.com / nguyenminhviet@hus.edu.vn

SĐT: 0869168604

Mô tả đầy đủ

Giảng viên đang công tác tại PTN trọng điểm Vật liệu tiên tiến Ứng dụng trong phát triển xanh và PTN Hóa Môi trường

Đào tạo

Cử nhân: Cử nhân Khoa học tài năng, Khoa Hóa học, ĐHKHTN-ĐHQGHN.

Thạc sĩ: Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Ulsan, Hàn Quốc.

Tiến sĩ: Công nghệ Môi trường, Trường Đại học Ulsan, Hàn Quốc.

Định hướng nghiên cứu

Than sinh học (biochar) và vật liệu biến tính từ than sinh học làm vật liệu xử lý kim loại nặng trong nước

Than sinh học (biochar) và vật liệu biến tính từ than sinh học làm vật liệu xử lý kim loại nặng trong nước

Than sinh học (biochar) và vật liệu biến tính từ than sinh học làm vật liệu lưu giữ và chuyển hóa CO2

Vật liệu xúc tác quang lai ghép liên hợp dạng Z Nb-NiMoO4/g-C3N4 ứng dụng trong chuyển hóa CO2 thành nhiên liệu

Vật liệu xúc tác quang lai ghép liên hợp dạng Z Nb-NiMoO4/g-C3N4 ứng dụng trong việc xử lý chất hữu cơ trong nước 

Bài báo

1)      Nguyen Minh Viet, Synthesis of Cerium-Titania Composites and their application in treating wastewater from textile handicraft villages. Scientific Conference for young researchers and students of Hanoi University of Science. Hanoi, Vietnam, May 2007.

2)      Nguyen Dinh Bang, Nghiem Xuan Thung, Mac Dinh Thiet, Nguyen Minh Viet, Synthesis nano sized particles of the mixed oxide TiO2-CeO­2 by sol-gel method. Journal of Chemistry, T46, 2A, 1-6, 2008.

3)      Nguyen Minh Viet, Nguyen Van Noi, Ha Minh Ngoc, The application of advanced oxidation process associated with silica-titania catalysts in the condition of solar light for treating active green dyes in textile wastewater. Journal of Chemistry T47, 2A, 94-99, 2009.

4)      M.-Viet Nguyen, Lee, B.-K. Improvement of Yields and Surface Areas of Biochar from Chicken Manure. Journal of Biobased Materials and Bioenergy, 2012, 6, 1-3,

5)      TD Pham, BK Lee, MV Nguyen, CH Lee. Germicide feasibility of TiO2/glass fiber and Ag-TiO2/glass fiber photocatalysts. Advanced Materials Research, 2012. 518, 864-868.

6)      M.-Viet Nguyen, Lee, B.-K. Removal of Dimethyl Sulfide from Aqueous Solution Using Cost-Effective Modified Chicken Manure Biochar Produced from Slow Pyrolysis. Sustainability, 2015, 7(1), 15,057-15,072,

7)      M.-Viet Nguyen, Lee, B.-K., G.H. Park. Correlation analysis of size-resolved airborne particulate matter with classified meteorological conditions. Meteorology & Atmospheric Physics, 2016, 1-12.

8)      M.-Viet Nguyen, Lee, B.-K. A Novel removal of CO2 using nitrogen doped biochar beads as a green adsorbentProcess Safety and Environmental Protection, 2016, 66, 490-498.

9)      Van Noi Nguyen, Dinh Trinh Tran, Manh Tuong Nguyen, Thi Thanh Thuy Le, Minh Ngoc Ha, Minh Viet Nguyen, Thanh Dong Pham. Enhanced Photocatalytic Degradation of Methyl Orange using ZnO/Graphene Oxide nanocomposites. Research on Chemical Intermediates2018 DOI: 10.1007/s11164-018-3294-3.

Sách chuyên khảo

Pham, T.D., Lee, B.K., Lee, C.-H., Nguyen, M.V., “Emission Control Technology” in Current Air Qualities Issues (F. Nejadkoori, Ed.) INTECH, 221-250, 2015.

Khu vực


19 Lê Thánh Tông

Thông tin Profile

Advert ID: 3174
Hiển thị: 301
Expires: 2030-04-03 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dr. Pham Van Phong
Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Previous Next