vien

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Điện thoại cơ quan: 04 39332380
Email: trinhxuandai@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Công nghệ Hóa học, khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (từ năm 2008)
Bộ môn Công nghệ Hóa học

 

Đơn vị công tác

 • Bộ môn Công nghệ Hóa học, khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (từ năm 2008)

 

 Chức vụ cao nhất

 • Giảng viên

 

Quá trình đào tạo

 • Tiến sỹ: 2017, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật bản (JAIST)
 • Thạc sỹ: 2009, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Cử nhân: 2007, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Xử lý amoni và kim loại nặng trong nước
 • Xúc tác xử lý môi trường
 • Màng lọc 

 

Công trình khoa học tiêu biểu

 •  1. Dai Xuan Trinh, Thuy Phuong Nhat Tran, Toshiaki Taniike, Fabrication of new composite membrane filled with UiO-66 nanoparticles and its application to nanofiltration, Separation and purification Technology, 2017, 177, 249-256.

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586616319487)

 • 2. Linh Hoang Le, Dai Xuan Trinh, Trung Le Ba, Thuy Phuong Nhat Tran, Toshiaki Taniike, Fabrication of functionalized graphene membrane for evaluation of permeation performance, Carbon, 2017, 114, 519-525.

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000862231631106X)

   3. Thuy Phuong Nhat Tran, Ashutosh Thakur, Dai Xuan Trinh, Anh Thi Ngoc Dao, Toshiaki Taniike, Design of        Pd@Graphene  oxide framework nanocatalyst with improved    activity and recyclability in Suzuki-Miyaura cross-coupling  reaction, Applied Catalysis A: General, 2017, accepted 

 • 4. Trinh Xuan Dai, Tran Hong Con, Pham Huong Giang, Cao Viet, Khả năng oxi hóa của Mangan dioxit trong điều kiện thường, Asian Journal of Chemistry, 26 (24), 2014, 709-712.

(http://www.asianjournalofchemistry.co.in/User/ViewFreeArticle.aspx?ArticleID=27_2_71)

 • 5. Tran Hong Con, Phuong Thao, Trinh Xuan Dai and Dong Kim Loan, Ứng dụng MnO2 kích thước nano hấp phụ hiệu quả cảo Asen và Flo trong nước. Environmental Sciences, 1 (2), 2013, 69 – 7.

(http://www.m-hikari.com/es/es2013/es1-4-2013/conES1-4-2013.pdf)

 • 6. Dai Trinh Xuan, Con Tran Hong, Phuong Vu Thi Điều chế vật liệu đa chức năng trên cơ sở than hoạt tính gáo dừa và ứng dụng trong xử lý môi trường, Tạp chí Phân tích, 17 (2), 2012, 3-7.
 • 7. Dai Trinh Xuan, Con Tran Hong, Hanh Nguyen Thi, Biến tính bề mặt than hoạt tính Trà Bắc làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nước, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 48 (2A), 2010, 68 – 73.
 • 8. Trung Do Quang, Dai Trinh Xuan, Huyen Nguyen Thi Thu, Cam Bui Duy, Binh Nguyen Thanh, Điều chế vật liệu đặc biệt cho hấp phụ hơi thủy ngân trên cơ sở than hoạt tính, Tạp chí Hóa học, 49 (2ABC), 2011, 377 -381.

Thông tin liên lạc 

 • Điện thoại cơ quan:  04 39332380                      
 • Email:  trinhxuandai@gmail.com

Thông tin Profile

Advert ID: 3156
Hiển thị: 2049
Expires: 2025-09-18 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. Pham Van Phong
Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Previous Next

 

agario ataköy escort