TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Điện thoại cơ quan: 04 39332380
Email: trinhxuandai@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Công nghệ Hóa học, khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (từ năm 2008)
Bộ môn Công nghệ Hóa học

 

Đơn vị công tác

 • Bộ môn Công nghệ Hóa học, khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (từ năm 2008)

 

 Chức vụ cao nhất

 • Giảng viên

 

Quá trình đào tạo

 • Tiến sỹ: 2017, Viện Khoa học và Công nghệ tiên tiến Nhật bản (JAIST)
 • Thạc sỹ: 2009, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Cử nhân: 2007, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Xử lý amoni và kim loại nặng trong nước
 • Xúc tác xử lý môi trường
 • Màng lọc 

 

Công trình khoa học tiêu biểu

 •  1. Dai Xuan Trinh, Thuy Phuong Nhat Tran, Toshiaki Taniike, Fabrication of new composite membrane filled with UiO-66 nanoparticles and its application to nanofiltration, Separation and purification Technology, 2017, 177, 249-256.

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S1383586616319487)

 • 2. Linh Hoang Le, Dai Xuan Trinh, Trung Le Ba, Thuy Phuong Nhat Tran, Toshiaki Taniike, Fabrication of functionalized graphene membrane for evaluation of permeation performance, Carbon, 2017, 114, 519-525.

(http://www.sciencedirect.com/science/article/pii/S000862231631106X)

   3. Thuy Phuong Nhat Tran, Ashutosh Thakur, Dai Xuan Trinh, Anh Thi Ngoc Dao, Toshiaki Taniike, Design of        Pd@Graphene  oxide framework nanocatalyst with improved    activity and recyclability in Suzuki-Miyaura cross-coupling  reaction, Applied Catalysis A: General, 2017, accepted 

 • 4. Trinh Xuan Dai, Tran Hong Con, Pham Huong Giang, Cao Viet, Khả năng oxi hóa của Mangan dioxit trong điều kiện thường, Asian Journal of Chemistry, 26 (24), 2014, 709-712.

(http://www.asianjournalofchemistry.co.in/User/ViewFreeArticle.aspx?ArticleID=27_2_71)

 • 5. Tran Hong Con, Phuong Thao, Trinh Xuan Dai and Dong Kim Loan, Ứng dụng MnO2 kích thước nano hấp phụ hiệu quả cảo Asen và Flo trong nước. Environmental Sciences, 1 (2), 2013, 69 – 7.

(http://www.m-hikari.com/es/es2013/es1-4-2013/conES1-4-2013.pdf)

 • 6. Dai Trinh Xuan, Con Tran Hong, Phuong Vu Thi Điều chế vật liệu đa chức năng trên cơ sở than hoạt tính gáo dừa và ứng dụng trong xử lý môi trường, Tạp chí Phân tích, 17 (2), 2012, 3-7.
 • 7. Dai Trinh Xuan, Con Tran Hong, Hanh Nguyen Thi, Biến tính bề mặt than hoạt tính Trà Bắc làm vật liệu hấp phụ xử lý amoni và kim loại nặng trong nước, Tạp chí Khoa học và Công nghệ, 48 (2A), 2010, 68 – 73.
 • 8. Trung Do Quang, Dai Trinh Xuan, Huyen Nguyen Thi Thu, Cam Bui Duy, Binh Nguyen Thanh, Điều chế vật liệu đặc biệt cho hấp phụ hơi thủy ngân trên cơ sở than hoạt tính, Tạp chí Hóa học, 49 (2ABC), 2011, 377 -381.

Thông tin liên lạc 

 • Điện thoại cơ quan:  04 39332380                      
 • Email:  trinhxuandai@gmail.com

Thông tin Profile

Advert ID: 3156
Hiển thị: 1581
Expires: 2025-09-18 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Van Phong
TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Previous Next