vien

ThS. Đỗ Đình Khải

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Di động: 0988245615
Email 1: dodinhkhai@hus.edu.vn
Email 2: dodinhkhai@vnu.edu.vn

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Công nghệ Hóa học

 

Chức vụ cao nhất

 • Ủy viên Thường vụ Đoàn Trường, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Trường khóa 27
 • Bí thư Liên chi Đoàn khoa Hóa học (2011 đến 2016)
 • Trợ lý Chính trị và Công tác sinh viên

 

Quá trình đào tạo

 • 04/2017: Bồi dưỡng chuyên môn tại Osaka City University, Nhật Bản
 • 04/2015: Bồi dưỡng chuyên môn tại Manchester, Anh
 • Thạc sỹ: 2011, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Cử nhân: 2008, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Ứng dụng công nghệ thông tin vào tính toán và mô phỏng các quá trình công nghệ hóa học, sử dụng các phần mềm: Matlab-Simulink, Hysys, Comsol, OriginPro.
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu

 

Công trình khoa học tiêu biểu

 1. Thu Hong Anh Ngo, Khai Dinh Do, Dung Thi Tran (2017), “Surface modification of polyamide TFC membranes via redox-initiated graft polymerization of acrylic acid”, Journal of Applied Polymer Science, pp.134, DOI: 10.1002/APP.45110
 2. Dao Sy Duc, Trinh Le Hung, Do Dinh Khai (2016), “Degradation of Reactive Blue 19 dye in aqueous solution using iron-modified fly ash”, International Journal of ChemTech Research, Vol.9, No.04 pp.533-538
 3. Thu Hong Anh Ngo, Dung The Nguyen, Khai Dinh Do, Thu Thi Minh Nguyen, Shinsuke, Dung Thi Tran (2016), “Surface modification of polyamide thin film composite membrane by coating of titanium dioxide nanoparticles”, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 1, pp.468-475
 4. Ngo Hong Anh Thu, Do Dinh Khai, Tran Thi Dung (2016), “Redox-initiated Graft Polymerization of Maleic Acid onto Polyamide Thin Film Composite Membrane Surface", Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 32 (1S), pp.273-279
 5. Ngo Hong Anh Thu, Do Dinh Khai, Tran Thi Dung (2015), “Determination of separation characteristics of BW30 polyamide membrane modified by photochemical grafiting polymerization”, Vietnam Science and Technology Review, 1(4), pp.12-17

 

Khen thưởng

 • Bằng khen của TƯ Đoàn và Thành đoàn Hà Nội liên tục các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 • Bằng khen đảng viên trẻ tiêu biểu thành phố Hà Nội 2016
 • Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2013, 2014, 2015, 2016
 • Giấy khen của Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013, 2014, 2015, 2016

Thông tin Profile

Advert ID: 3155
Hiển thị: 1767
Expires: 2020-08-31 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. Pham Van Phong
MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Previous Next

 

agario ataköy escort