Vietnamese English

ThS. Đỗ Đình Khải

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Di động: 0988245615
Email 1: dodinhkhai@hus.edu.vn
Email 2: dodinhkhai@vnu.edu.vn

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Công nghệ Hóa học

 

Chức vụ cao nhất

 • Ủy viên Thường vụ Đoàn Trường, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Trường khóa 27
 • Bí thư Liên chi Đoàn khoa Hóa học (2011 đến 2016)
 • Trợ lý Chính trị và Công tác sinh viên

 

Quá trình đào tạo

 • 04/2017: Bồi dưỡng chuyên môn tại Osaka City University, Nhật Bản
 • 04/2015: Bồi dưỡng chuyên môn tại Manchester, Anh
 • Thạc sỹ: 2011, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Cử nhân: 2008, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Ứng dụng công nghệ thông tin vào tính toán và mô phỏng các quá trình công nghệ hóa học, sử dụng các phần mềm: Matlab-Simulink, Hysys, Comsol, OriginPro.
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu

 

Công trình khoa học tiêu biểu

 1. Thu Hong Anh Ngo, Khai Dinh Do, Dung Thi Tran (2017), “Surface modification of polyamide TFC membranes via redox-initiated graft polymerization of acrylic acid”, Journal of Applied Polymer Science, pp.134, DOI: 10.1002/APP.45110
 2. Dao Sy Duc, Trinh Le Hung, Do Dinh Khai (2016), “Degradation of Reactive Blue 19 dye in aqueous solution using iron-modified fly ash”, International Journal of ChemTech Research, Vol.9, No.04 pp.533-538
 3. Thu Hong Anh Ngo, Dung The Nguyen, Khai Dinh Do, Thu Thi Minh Nguyen, Shinsuke, Dung Thi Tran (2016), “Surface modification of polyamide thin film composite membrane by coating of titanium dioxide nanoparticles”, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 1, pp.468-475
 4. Ngo Hong Anh Thu, Do Dinh Khai, Tran Thi Dung (2016), “Redox-initiated Graft Polymerization of Maleic Acid onto Polyamide Thin Film Composite Membrane Surface", Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 32 (1S), pp.273-279
 5. Ngo Hong Anh Thu, Do Dinh Khai, Tran Thi Dung (2015), “Determination of separation characteristics of BW30 polyamide membrane modified by photochemical grafiting polymerization”, Vietnam Science and Technology Review, 1(4), pp.12-17

 

Khen thưởng

 • Bằng khen của TƯ Đoàn và Thành đoàn Hà Nội liên tục các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 • Bằng khen đảng viên trẻ tiêu biểu thành phố Hà Nội 2016
 • Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2013, 2014, 2015, 2016
 • Giấy khen của Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013, 2014, 2015, 2016

Thông tin Profile

Advert ID: 3155
Hiển thị: 1543
Expires: 2020-08-31 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Previous Next