ThS. Đỗ Đình Khải

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Di động: 0988245615
Email 1: dodinhkhai@hus.edu.vn
Email 2: dodinhkhai@vnu.edu.vn

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Công nghệ Hóa học

 

Chức vụ cao nhất

 • Ủy viên Thường vụ Đoàn Trường, Chủ nhiệm Ủy ban kiểm tra Đoàn Trường khóa 27
 • Bí thư Liên chi Đoàn khoa Hóa học (2011 đến 2016)
 • Trợ lý Chính trị và Công tác sinh viên

 

Quá trình đào tạo

 • 04/2017: Bồi dưỡng chuyên môn tại Osaka City University, Nhật Bản
 • 04/2015: Bồi dưỡng chuyên môn tại Manchester, Anh
 • Thạc sỹ: 2011, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Cử nhân: 2008, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Ứng dụng công nghệ thông tin vào tính toán và mô phỏng các quá trình công nghệ hóa học, sử dụng các phần mềm: Matlab-Simulink, Hysys, Comsol, OriginPro.
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu

 

Công trình khoa học tiêu biểu

 1. Thu Hong Anh Ngo, Khai Dinh Do, Dung Thi Tran (2017), “Surface modification of polyamide TFC membranes via redox-initiated graft polymerization of acrylic acid”, Journal of Applied Polymer Science, pp.134, DOI: 10.1002/APP.45110
 2. Dao Sy Duc, Trinh Le Hung, Do Dinh Khai (2016), “Degradation of Reactive Blue 19 dye in aqueous solution using iron-modified fly ash”, International Journal of ChemTech Research, Vol.9, No.04 pp.533-538
 3. Thu Hong Anh Ngo, Dung The Nguyen, Khai Dinh Do, Thu Thi Minh Nguyen, Shinsuke, Dung Thi Tran (2016), “Surface modification of polyamide thin film composite membrane by coating of titanium dioxide nanoparticles”, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 1, pp.468-475
 4. Ngo Hong Anh Thu, Do Dinh Khai, Tran Thi Dung (2016), “Redox-initiated Graft Polymerization of Maleic Acid onto Polyamide Thin Film Composite Membrane Surface", Tạp chí Khoa học ĐHQGHN: Khoa học Tự nhiên và Công nghệ, 32 (1S), pp.273-279
 5. Ngo Hong Anh Thu, Do Dinh Khai, Tran Thi Dung (2015), “Determination of separation characteristics of BW30 polyamide membrane modified by photochemical grafiting polymerization”, Vietnam Science and Technology Review, 1(4), pp.12-17

 

Khen thưởng

 • Bằng khen của TƯ Đoàn và Thành đoàn Hà Nội liên tục các năm 2012, 2013, 2014, 2015, 2016, 2017
 • Bằng khen đảng viên trẻ tiêu biểu thành phố Hà Nội 2016
 • Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên năm 2013, 2014, 2015, 2016
 • Giấy khen của Công đoàn Đại học Quốc gia Hà Nội năm 2013, 2014, 2015, 2016

Thông tin Profile

Advert ID: 3155
Hiển thị: 1462
Expires: 2020-08-31 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Pham Van Phong
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Previous Next