TS. Phạm Ngô Nghĩa

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Điện thoại cơ quan: +49 381 1281 373
Di động: +49 176 477 411 64
Email: phamngonghia@hus.edu.vn, nghia.pham@catalysis.de

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Công nghệ Hóa học (từ năm 2012)

 

Quá trình đào tạo

  • Thạc sỹ: 2011, Trường Đại học Tổng hợp Leipzig, CHLB Đức
  • Cử nhân: 2007, Trường Đại học Tổng hợp Leipzig, CHLB Đức

 

Các hướng nghiên cứu chính

  • Tách chiết hợp chất hoạt tính từ thiên nhiên
  • Phát triển các phương pháp tổng hợp hợp chất dị vọng cỡ lớn một cách nhanh và đơn giản sử dụng xúc tác palladium.

 

Công trình khoa học tiêu biểu

  • Stefan Berger, Dieter Sicker, Classics in Spectroscopy, ISBN: 978-3-527-32516-0,  Wiley VCH, 2009, Chapter 2.4: Tetrahydrocannabinol from Marijuana. 
  • Ngo Nghia Pham, Thanh Tuan Dang, Ngoc Thang Ngo, Alexander Villinger, Peter Ehlers, Peter Langer, Facile synthesis of 4- and 7-azaindoles from corresponding imines by palladium-catalyzed cascade C-C and C-N coupling, Org. Biomol. Chem. 2015, 13, 6047-6058.

 

Thông tin liên lạc

  • Điện thoại cơ quan: +49 381 1281 373
  • Di động: +49 176 477 411 64
  • Email: phamngonghia@hus.edu.vn, nghia.pham@catalysis.de

Thông tin Profile

Advert ID: 3147
Hiển thị: 1401
Expires: 2023-07-31 23:17:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Previous Next