Vietnamese English

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Điện thoại cơ quan: +49 381 1281 373
Di động: +49 176 477 411 64
Email: phamngonghia@hus.edu.vn, nghia.pham@catalysis.de

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Công nghệ Hóa học (từ năm 2012)

 

Quá trình đào tạo

  • Thạc sỹ: 2011, Trường Đại học Tổng hợp Leipzig, CHLB Đức
  • Cử nhân: 2007, Trường Đại học Tổng hợp Leipzig, CHLB Đức

 

Các hướng nghiên cứu chính

  • Tách chiết hợp chất hoạt tính từ thiên nhiên
  • Phát triển các phương pháp tổng hợp hợp chất dị vọng cỡ lớn một cách nhanh và đơn giản sử dụng xúc tác palladium.

 

Công trình khoa học tiêu biểu

  • Stefan Berger, Dieter Sicker, Classics in Spectroscopy, ISBN: 978-3-527-32516-0,  Wiley VCH, 2009, Chapter 2.4: Tetrahydrocannabinol from Marijuana. 
  • Ngo Nghia Pham, Thanh Tuan Dang, Ngoc Thang Ngo, Alexander Villinger, Peter Ehlers, Peter Langer, Facile synthesis of 4- and 7-azaindoles from corresponding imines by palladium-catalyzed cascade C-C and C-N coupling, Org. Biomol. Chem. 2015, 13, 6047-6058.

 

Thông tin liên lạc

  • Điện thoại cơ quan: +49 381 1281 373
  • Di động: +49 176 477 411 64
  • Email: phamngonghia@hus.edu.vn, nghia.pham@catalysis.de

Thông tin Profile

Advert ID: 3147
Hiển thị: 1588
Expires: 2023-07-31 23:17:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Van Phong
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Previous Next