vien

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Điện thoại cơ quan: +49 381 1281 373
Di động: +49 176 477 411 64
Email: phamngonghia@hus.edu.vn, nghia.pham@catalysis.de

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Công nghệ Hóa học (từ năm 2012)

 

Quá trình đào tạo

  • Thạc sỹ: 2011, Trường Đại học Tổng hợp Leipzig, CHLB Đức
  • Cử nhân: 2007, Trường Đại học Tổng hợp Leipzig, CHLB Đức

 

Các hướng nghiên cứu chính

  • Tách chiết hợp chất hoạt tính từ thiên nhiên
  • Phát triển các phương pháp tổng hợp hợp chất dị vọng cỡ lớn một cách nhanh và đơn giản sử dụng xúc tác palladium.

 

Công trình khoa học tiêu biểu

  • Stefan Berger, Dieter Sicker, Classics in Spectroscopy, ISBN: 978-3-527-32516-0,  Wiley VCH, 2009, Chapter 2.4: Tetrahydrocannabinol from Marijuana. 
  • Ngo Nghia Pham, Thanh Tuan Dang, Ngoc Thang Ngo, Alexander Villinger, Peter Ehlers, Peter Langer, Facile synthesis of 4- and 7-azaindoles from corresponding imines by palladium-catalyzed cascade C-C and C-N coupling, Org. Biomol. Chem. 2015, 13, 6047-6058.

 

Thông tin liên lạc

  • Điện thoại cơ quan: +49 381 1281 373
  • Di động: +49 176 477 411 64
  • Email: phamngonghia@hus.edu.vn, nghia.pham@catalysis.de

Thông tin Profile

Advert ID: 3147
Hiển thị: 1817
Expires: 2023-07-31 23:17:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dr. Pham Van Phong
TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Previous Next

 

agario ataköy escort