TS. Phạm Ngô Nghĩa

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Điện thoại cơ quan: +49 381 1281 373
Di động: +49 176 477 411 64
Email: phamngonghia@hus.edu.vn, nghia.pham@catalysis.de

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Công nghệ Hóa học (từ năm 2012)

 

Quá trình đào tạo

  • Thạc sỹ: 2011, Trường Đại học Tổng hợp Leipzig, CHLB Đức
  • Cử nhân: 2007, Trường Đại học Tổng hợp Leipzig, CHLB Đức

 

Các hướng nghiên cứu chính

  • Tách chiết hợp chất hoạt tính từ thiên nhiên
  • Phát triển các phương pháp tổng hợp hợp chất dị vọng cỡ lớn một cách nhanh và đơn giản sử dụng xúc tác palladium.

 

Công trình khoa học tiêu biểu

  • Stefan Berger, Dieter Sicker, Classics in Spectroscopy, ISBN: 978-3-527-32516-0,  Wiley VCH, 2009, Chapter 2.4: Tetrahydrocannabinol from Marijuana. 
  • Ngo Nghia Pham, Thanh Tuan Dang, Ngoc Thang Ngo, Alexander Villinger, Peter Ehlers, Peter Langer, Facile synthesis of 4- and 7-azaindoles from corresponding imines by palladium-catalyzed cascade C-C and C-N coupling, Org. Biomol. Chem. 2015, 13, 6047-6058.

 

Thông tin liên lạc

  • Điện thoại cơ quan: +49 381 1281 373
  • Di động: +49 176 477 411 64
  • Email: phamngonghia@hus.edu.vn, nghia.pham@catalysis.de

Thông tin Profile

Advert ID: 3147
Hiển thị: 1512
Expires: 2023-07-31 23:17:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dr. Pham Van Phong
TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Previous Next