Vietnamese English

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Điện thoại cơ quan: 04 39332380
Di động: 0976898472
Email: maiplm@yahoo.com, maiplm@hus.edu.vn

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Công nghệ Hóa học (từ năm 2013)

 

Quá trình đào tạo

 • Tiến sỹ: 2012, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Thạc sỹ: 2007, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Cử nhân: 2005, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu tổng hợp copolyme ứng dụng làm phụ gia cho nhiên liệu biodiesel
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme nanocompozit chứa các hạt nano áp điện ứng dụng làm cảm biến
 • Nghiên cứu chuyển hóa phụ phẩm nông nghiệp thành khí sinh học biogas và phân hữu cơ vi sinh

 

Công trình khoa học tiêu biểu

 • Phan Thi Tuyet Mai, Le Hoang Long, Luu Van Boi, Pham Ngoc Lan, Yasuaki Maeda, Synthesis and elaboration of long chain alcohol modified comb-type (α-tetradecene-maleic anhydride) copolymers for cold flow impovers of biodiesel, International Journal of Chemical Sciences, 2016 (chờ đăng).
 • Phan Thi Tuyết Mai, Lưu Văn Bôi, Tổng hợp và biến tính copolime α-tetradecen-maleic anhydrit bằng ancol mạch dài làm chất phụ gia giảm nhiệt độ đông đặc của biodiesel, Tạp chí Hóa học, T. 53, số 4E1, 51-55, 2015.
 • Phan Thi Tuyết Mai, Chu Ngọc Châu, Nguyễn Xuân Hoàn, Lưu Văn Bôi, Kết hợp phổ FTIR và phân tích điện môi nghiên cứu quá trình lão hóa UV của vật liệu BaTiO3-epoxy nanocompozit, Tạp chí Hóa học, T. 53, số 4E1, 127-132, 2015.
 • Nguyen Thanh Thuy, Phan Thi Tuyet Mai, Chu Ngoc Chau, Luu Van Boi, Nguyen Xuan Hoan, Pham Duc Thang, Isabella Martin, Pascal Carriere, Elaboration and Dielectric Property of Modified PZT/Epoxy Nanocomposites, Polymer Composites Journal, Vol. 37, Issue 2, p. 455–461, 2014.
 • Phan Thị Tuyết Mai, Lại Năng Duy, Lưu Văn Bôi, Nguyễn Xuân Hoàn, Nghiên cứu phản ứng đóng rắn hệ nhựa Epoxy-chất đóng rắn Amin thơm bằng phổ hồng ngoại chuyển đổi Fourie, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia, Tập 30, Số 5S, 2014.

 

Thông tin liên lạc

 • Điện thoại cơ quan: 04 39332380            
 • Di động: 0976898472
 • Email:  maiplm@yahoo.com, maiplm@hus.edu.vn

Thông tin Profile

Advert ID: 3146
Hiển thị: 1703
Expires: 2025-07-16 23:09:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. Pham Van Phong
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Previous Next