vien

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Điện thoại cơ quan: 04 39332380
Di động: 0976898472
Email: maiplm@yahoo.com, maiplm@hus.edu.vn

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Công nghệ Hóa học (từ năm 2013)

 

Quá trình đào tạo

 • Tiến sỹ: 2012, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Thạc sỹ: 2007, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Cử nhân: 2005, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu tổng hợp copolyme ứng dụng làm phụ gia cho nhiên liệu biodiesel
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme nanocompozit chứa các hạt nano áp điện ứng dụng làm cảm biến
 • Nghiên cứu chuyển hóa phụ phẩm nông nghiệp thành khí sinh học biogas và phân hữu cơ vi sinh

 

Công trình khoa học tiêu biểu

 • Phan Thi Tuyet Mai, Le Hoang Long, Luu Van Boi, Pham Ngoc Lan, Yasuaki Maeda, Synthesis and elaboration of long chain alcohol modified comb-type (α-tetradecene-maleic anhydride) copolymers for cold flow impovers of biodiesel, International Journal of Chemical Sciences, 2016 (chờ đăng).
 • Phan Thi Tuyết Mai, Lưu Văn Bôi, Tổng hợp và biến tính copolime α-tetradecen-maleic anhydrit bằng ancol mạch dài làm chất phụ gia giảm nhiệt độ đông đặc của biodiesel, Tạp chí Hóa học, T. 53, số 4E1, 51-55, 2015.
 • Phan Thi Tuyết Mai, Chu Ngọc Châu, Nguyễn Xuân Hoàn, Lưu Văn Bôi, Kết hợp phổ FTIR và phân tích điện môi nghiên cứu quá trình lão hóa UV của vật liệu BaTiO3-epoxy nanocompozit, Tạp chí Hóa học, T. 53, số 4E1, 127-132, 2015.
 • Nguyen Thanh Thuy, Phan Thi Tuyet Mai, Chu Ngoc Chau, Luu Van Boi, Nguyen Xuan Hoan, Pham Duc Thang, Isabella Martin, Pascal Carriere, Elaboration and Dielectric Property of Modified PZT/Epoxy Nanocomposites, Polymer Composites Journal, Vol. 37, Issue 2, p. 455–461, 2014.
 • Phan Thị Tuyết Mai, Lại Năng Duy, Lưu Văn Bôi, Nguyễn Xuân Hoàn, Nghiên cứu phản ứng đóng rắn hệ nhựa Epoxy-chất đóng rắn Amin thơm bằng phổ hồng ngoại chuyển đổi Fourie, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia, Tập 30, Số 5S, 2014.

 

Thông tin liên lạc

 • Điện thoại cơ quan: 04 39332380            
 • Di động: 0976898472
 • Email:  maiplm@yahoo.com, maiplm@hus.edu.vn

Thông tin Profile

Advert ID: 3146
Hiển thị: 1939
Expires: 2025-07-16 23:09:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Dr. Pham Van Phong
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Previous Next

 

agario ataköy escort