TS. Phan Thị Tuyết Mai

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Điện thoại cơ quan: 04 39332380
Di động: 0976898472
Email: maiplm@yahoo.com, maiplm@hus.edu.vn

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Công nghệ Hóa học (từ năm 2013)

 

Quá trình đào tạo

 • Tiến sỹ: 2012, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Thạc sỹ: 2007, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội
 • Cử nhân: 2005, Trường Đại học Bách khoa Hà Nội

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu tổng hợp copolyme ứng dụng làm phụ gia cho nhiên liệu biodiesel
 • Nghiên cứu chế tạo vật liệu polyme nanocompozit chứa các hạt nano áp điện ứng dụng làm cảm biến
 • Nghiên cứu chuyển hóa phụ phẩm nông nghiệp thành khí sinh học biogas và phân hữu cơ vi sinh

 

Công trình khoa học tiêu biểu

 • Phan Thi Tuyet Mai, Le Hoang Long, Luu Van Boi, Pham Ngoc Lan, Yasuaki Maeda, Synthesis and elaboration of long chain alcohol modified comb-type (α-tetradecene-maleic anhydride) copolymers for cold flow impovers of biodiesel, International Journal of Chemical Sciences, 2016 (chờ đăng).
 • Phan Thi Tuyết Mai, Lưu Văn Bôi, Tổng hợp và biến tính copolime α-tetradecen-maleic anhydrit bằng ancol mạch dài làm chất phụ gia giảm nhiệt độ đông đặc của biodiesel, Tạp chí Hóa học, T. 53, số 4E1, 51-55, 2015.
 • Phan Thi Tuyết Mai, Chu Ngọc Châu, Nguyễn Xuân Hoàn, Lưu Văn Bôi, Kết hợp phổ FTIR và phân tích điện môi nghiên cứu quá trình lão hóa UV của vật liệu BaTiO3-epoxy nanocompozit, Tạp chí Hóa học, T. 53, số 4E1, 127-132, 2015.
 • Nguyen Thanh Thuy, Phan Thi Tuyet Mai, Chu Ngoc Chau, Luu Van Boi, Nguyen Xuan Hoan, Pham Duc Thang, Isabella Martin, Pascal Carriere, Elaboration and Dielectric Property of Modified PZT/Epoxy Nanocomposites, Polymer Composites Journal, Vol. 37, Issue 2, p. 455–461, 2014.
 • Phan Thị Tuyết Mai, Lại Năng Duy, Lưu Văn Bôi, Nguyễn Xuân Hoàn, Nghiên cứu phản ứng đóng rắn hệ nhựa Epoxy-chất đóng rắn Amin thơm bằng phổ hồng ngoại chuyển đổi Fourie, Tạp chí Khoa học Đại học Quốc gia, Tập 30, Số 5S, 2014.

 

Thông tin liên lạc

 • Điện thoại cơ quan: 04 39332380            
 • Di động: 0976898472
 • Email:  maiplm@yahoo.com, maiplm@hus.edu.vn

Thông tin Profile

Advert ID: 3146
Hiển thị: 1510
Expires: 2025-07-16 23:09:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Previous Next