TS. Đào Sỹ Đức

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Điện thoại cơ quan: 04 39332380
Di động 0983596386
Email: daosyduc@hus.edu.vn, ducds@vnu.edu.vn

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Công nghệ Hóa học (từ năm 2006)

 

Chức vụ cao nhất

 • Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chuyên môn Đoàn ĐHQGHN
 • Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ Hóa học
 • Bí thư Chi bộ (Chi bộ LHS-TNS Osaka, Nhật Bản)      

 

Quá trình đào tạo

 • Năm bảo vệ Luận án Tiến sỹ: 2015, tại Viện Khoa học & Công nghệ Nara, Nhật Bản
 • Năm bảo vệ Luận văn Thạc sỹ: 2007, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Năm bảo vệ tốt nghiệp Đại học: 2005, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu xử lý và tái tạo môi trường ô nhiễm
 • Vật liệu hấp phụ và xúc tác trong xử lý nước, nước thải và khí thải
 • Tách, lưu giữ và chuyển hóa CO2
 • Biến đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu
 • Tối ưu hóa các quá trình công nghệ hóa học trong xử lý môi trường
 • Công nghệ Hóa Sinh

 

Hiệp hội nghề nghiệp

 • Hội viên Hội Hóa học Hoa Kỳ (ACS)

 

Công trình khoa học tiêu biểu

 • Duc Sy Dao, Hidetaka Yamada, Katsunori Yogo. Response surface optimization of the impregnation of blended amines into mesoporous silica for high-performance CO2 capture. Energy Fuels 29 (2015) 985–992.
 • Hidetaka Yamada, Duc Sy Dao, Junpei Fujiki, Katsunori Yogo. Mesoporous silica sorbents impregnated with blends of tetraethylenepentamine and alkanolamine for CO2 separation. Separation Science & Technology 50 (2015) 2948-2953.
 • Duc Sy Dao, Hidetaka Yamada, Katsunori Yogo. Large-pore mesostructured silica impregnated with blended amines for CO2 capture. Industrial & Engineering Chemistry Research 52 (2013) 13810-13817.
 • Dao Sy Duc, Nguyen Van Noi, Do Quang Trung, Vu Thi Quyen, Vu The Ninh. Adsorption of Basic Red 46 onto Activated Carbon. Research Journal of Chemistry and Environment 16 (2012) 169-173.
 • Nguyen Dac Vinh, Dao Sy Duc, Duong Thach Quynh Hoa. Study on treatment of wastewater containing cation dyes by adsorption method. VNU Hanoi Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 3A AP-2006 (2006) 237-242.

 

Báo cáo khoa học tiêu biểu

 • Duc Sy Dao, Hidetaka Yamada, Katsunori Yogo. Amine-impregnated Mesostructured Silica for High-Performance CO2 Capture. Oral presentation at 247th American Chemical Society National Meeting & Exposition, 16-20 March 2014, Dallas, Texas, USA.
 • Duc Sy Dao, Hidetaka Yamada, Katsunori Yogo. Mesoporous silica functionalized with polyamines for CO2 adsorption. Oral presentation at 10th International Conference on Separation Science and Technology (ICSST14). October 30th - November 1st, 2014, Nara, Japan.
 • Hidetaka Yamada, Duc Sy Dao, Firoz A. Chowdhury, Junpei Fujiki, Kazuya Goto, Katsunori Yogo. Development of amine-impregnated solid sorbents for CO2 capture. The 12th International Conference on Greenhouse Gas Technologies (GHGT), 5-9 October 2014, Austin, Texas, USA.
 • Hidetaka Yamada, Duc Sy Dao, Junpei Fujiki, Katsunori Yogo.  CO2 separation and capture using mesoporous silica sorbents impregnated with blended amines. The 18th Symposium on Separation Science and Technology for Energy Applications, 27-30 October 2014, Oak Ridge, Tennessee, USA.

 

Đề tài khoa học tiêu biểu

 • Biến tính tro bay làm xúc tác cho quá trình oxy hóa tiên tiến, ứng dụng trong xử lý nước thải dệt nhuộm. Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước, mã số KC08.TN05/11-15; xếp loại: Xuất sắc.
 • Phân hủy một số loại phẩm nhuộm trong nước thải bằng phương pháp oxy hóa tiên tiến. Đề tài Khoa học Công nghệ cấp ĐHQGHN, mã số QT-09-22; xếp loại: Tốt.

 

Khen thưởng

 • Bằng khen của Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội
 • Giấy khen của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở & cấp ĐHQGHN
 • Học bổng Toshiba cho học viên cao học & nghiên cứu sinh xuất sắc, 2008
 • Học bổng Chính phủ Nhật Bản, 2012-2015

 

Thông tin liên lạc

 • Điện thoại cơ quan: 04 39332380       
 • Di động 0983596386
 • Email: daosyduc@hus.edu.vn, ducds@vnu.edu.vn

Thông tin Profile

Advert ID: 3144
Hiển thị: 1929
Expires: 2024-07-31 22:55:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Pham Van Phong
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Previous Next