vien

TS. Đào Sỹ Đức

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Điện thoại cơ quan: 04 39332380
Di động 0983596386
Email: daosyduc@hus.edu.vn, ducds@vnu.edu.vn

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Công nghệ Hóa học (từ năm 2006)

 

Chức vụ cao nhất

 • Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chuyên môn Đoàn ĐHQGHN
 • Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ Hóa học
 • Bí thư Chi bộ (Chi bộ LHS-TNS Osaka, Nhật Bản)      

 

Quá trình đào tạo

 • Năm bảo vệ Luận án Tiến sỹ: 2015, tại Viện Khoa học & Công nghệ Nara, Nhật Bản
 • Năm bảo vệ Luận văn Thạc sỹ: 2007, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Năm bảo vệ tốt nghiệp Đại học: 2005, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu xử lý và tái tạo môi trường ô nhiễm
 • Vật liệu hấp phụ và xúc tác trong xử lý nước, nước thải và khí thải
 • Tách, lưu giữ và chuyển hóa CO2
 • Biến đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu
 • Tối ưu hóa các quá trình công nghệ hóa học trong xử lý môi trường
 • Công nghệ Hóa Sinh

 

Hiệp hội nghề nghiệp

 • Hội viên Hội Hóa học Hoa Kỳ (ACS)

 

Công trình khoa học tiêu biểu

 • Duc Sy Dao, Hidetaka Yamada, Katsunori Yogo. Response surface optimization of the impregnation of blended amines into mesoporous silica for high-performance CO2 capture. Energy Fuels 29 (2015) 985–992.
 • Hidetaka Yamada, Duc Sy Dao, Junpei Fujiki, Katsunori Yogo. Mesoporous silica sorbents impregnated with blends of tetraethylenepentamine and alkanolamine for CO2 separation. Separation Science & Technology 50 (2015) 2948-2953.
 • Duc Sy Dao, Hidetaka Yamada, Katsunori Yogo. Large-pore mesostructured silica impregnated with blended amines for CO2 capture. Industrial & Engineering Chemistry Research 52 (2013) 13810-13817.
 • Dao Sy Duc, Nguyen Van Noi, Do Quang Trung, Vu Thi Quyen, Vu The Ninh. Adsorption of Basic Red 46 onto Activated Carbon. Research Journal of Chemistry and Environment 16 (2012) 169-173.
 • Nguyen Dac Vinh, Dao Sy Duc, Duong Thach Quynh Hoa. Study on treatment of wastewater containing cation dyes by adsorption method. VNU Hanoi Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 3A AP-2006 (2006) 237-242.

 

Báo cáo khoa học tiêu biểu

 • Duc Sy Dao, Hidetaka Yamada, Katsunori Yogo. Amine-impregnated Mesostructured Silica for High-Performance CO2 Capture. Oral presentation at 247th American Chemical Society National Meeting & Exposition, 16-20 March 2014, Dallas, Texas, USA.
 • Duc Sy Dao, Hidetaka Yamada, Katsunori Yogo. Mesoporous silica functionalized with polyamines for CO2 adsorption. Oral presentation at 10th International Conference on Separation Science and Technology (ICSST14). October 30th - November 1st, 2014, Nara, Japan.
 • Hidetaka Yamada, Duc Sy Dao, Firoz A. Chowdhury, Junpei Fujiki, Kazuya Goto, Katsunori Yogo. Development of amine-impregnated solid sorbents for CO2 capture. The 12th International Conference on Greenhouse Gas Technologies (GHGT), 5-9 October 2014, Austin, Texas, USA.
 • Hidetaka Yamada, Duc Sy Dao, Junpei Fujiki, Katsunori Yogo.  CO2 separation and capture using mesoporous silica sorbents impregnated with blended amines. The 18th Symposium on Separation Science and Technology for Energy Applications, 27-30 October 2014, Oak Ridge, Tennessee, USA.

 

Đề tài khoa học tiêu biểu

 • Biến tính tro bay làm xúc tác cho quá trình oxy hóa tiên tiến, ứng dụng trong xử lý nước thải dệt nhuộm. Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước, mã số KC08.TN05/11-15; xếp loại: Xuất sắc.
 • Phân hủy một số loại phẩm nhuộm trong nước thải bằng phương pháp oxy hóa tiên tiến. Đề tài Khoa học Công nghệ cấp ĐHQGHN, mã số QT-09-22; xếp loại: Tốt.

 

Khen thưởng

 • Bằng khen của Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội
 • Giấy khen của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở & cấp ĐHQGHN
 • Học bổng Toshiba cho học viên cao học & nghiên cứu sinh xuất sắc, 2008
 • Học bổng Chính phủ Nhật Bản, 2012-2015

 

Thông tin liên lạc

 • Điện thoại cơ quan: 04 39332380       
 • Di động 0983596386
 • Email: daosyduc@hus.edu.vn, ducds@vnu.edu.vn

Thông tin Profile

Advert ID: 3144
Hiển thị: 2483
Expires: 2024-07-31 22:55:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Dr. Pham Van Phong
Previous Next

 

agario ataköy escort