Vietnamese English

TS. Đào Sỹ Đức

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Điện thoại cơ quan: 04 39332380
Di động 0983596386
Email: daosyduc@hus.edu.vn, ducds@vnu.edu.vn

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Công nghệ Hóa học (từ năm 2006)

 

Chức vụ cao nhất

 • Bí thư Đoàn Trường Đại học Khoa học Tự nhiên; UV Ban Thường vụ, Trưởng Ban Chuyên môn Đoàn ĐHQGHN
 • Phó Trưởng Bộ môn Công nghệ Hóa học
 • Bí thư Chi bộ (Chi bộ LHS-TNS Osaka, Nhật Bản)      

 

Quá trình đào tạo

 • Năm bảo vệ Luận án Tiến sỹ: 2015, tại Viện Khoa học & Công nghệ Nara, Nhật Bản
 • Năm bảo vệ Luận văn Thạc sỹ: 2007, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Năm bảo vệ tốt nghiệp Đại học: 2005, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu xử lý và tái tạo môi trường ô nhiễm
 • Vật liệu hấp phụ và xúc tác trong xử lý nước, nước thải và khí thải
 • Tách, lưu giữ và chuyển hóa CO2
 • Biến đổi khí hậu và ấm lên toàn cầu
 • Tối ưu hóa các quá trình công nghệ hóa học trong xử lý môi trường
 • Công nghệ Hóa Sinh

 

Hiệp hội nghề nghiệp

 • Hội viên Hội Hóa học Hoa Kỳ (ACS)

 

Công trình khoa học tiêu biểu

 • Duc Sy Dao, Hidetaka Yamada, Katsunori Yogo. Response surface optimization of the impregnation of blended amines into mesoporous silica for high-performance CO2 capture. Energy Fuels 29 (2015) 985–992.
 • Hidetaka Yamada, Duc Sy Dao, Junpei Fujiki, Katsunori Yogo. Mesoporous silica sorbents impregnated with blends of tetraethylenepentamine and alkanolamine for CO2 separation. Separation Science & Technology 50 (2015) 2948-2953.
 • Duc Sy Dao, Hidetaka Yamada, Katsunori Yogo. Large-pore mesostructured silica impregnated with blended amines for CO2 capture. Industrial & Engineering Chemistry Research 52 (2013) 13810-13817.
 • Dao Sy Duc, Nguyen Van Noi, Do Quang Trung, Vu Thi Quyen, Vu The Ninh. Adsorption of Basic Red 46 onto Activated Carbon. Research Journal of Chemistry and Environment 16 (2012) 169-173.
 • Nguyen Dac Vinh, Dao Sy Duc, Duong Thach Quynh Hoa. Study on treatment of wastewater containing cation dyes by adsorption method. VNU Hanoi Journal of Science, Natural Sciences and Technology, 3A AP-2006 (2006) 237-242.

 

Báo cáo khoa học tiêu biểu

 • Duc Sy Dao, Hidetaka Yamada, Katsunori Yogo. Amine-impregnated Mesostructured Silica for High-Performance CO2 Capture. Oral presentation at 247th American Chemical Society National Meeting & Exposition, 16-20 March 2014, Dallas, Texas, USA.
 • Duc Sy Dao, Hidetaka Yamada, Katsunori Yogo. Mesoporous silica functionalized with polyamines for CO2 adsorption. Oral presentation at 10th International Conference on Separation Science and Technology (ICSST14). October 30th - November 1st, 2014, Nara, Japan.
 • Hidetaka Yamada, Duc Sy Dao, Firoz A. Chowdhury, Junpei Fujiki, Kazuya Goto, Katsunori Yogo. Development of amine-impregnated solid sorbents for CO2 capture. The 12th International Conference on Greenhouse Gas Technologies (GHGT), 5-9 October 2014, Austin, Texas, USA.
 • Hidetaka Yamada, Duc Sy Dao, Junpei Fujiki, Katsunori Yogo.  CO2 separation and capture using mesoporous silica sorbents impregnated with blended amines. The 18th Symposium on Separation Science and Technology for Energy Applications, 27-30 October 2014, Oak Ridge, Tennessee, USA.

 

Đề tài khoa học tiêu biểu

 • Biến tính tro bay làm xúc tác cho quá trình oxy hóa tiên tiến, ứng dụng trong xử lý nước thải dệt nhuộm. Đề tài Khoa học Công nghệ cấp Nhà nước, mã số KC08.TN05/11-15; xếp loại: Xuất sắc.
 • Phân hủy một số loại phẩm nhuộm trong nước thải bằng phương pháp oxy hóa tiên tiến. Đề tài Khoa học Công nghệ cấp ĐHQGHN, mã số QT-09-22; xếp loại: Tốt.

 

Khen thưởng

 • Bằng khen của Trung ương Đoàn, Thành Đoàn Hà Nội
 • Giấy khen của Đảng ủy Đại học Quốc gia Hà Nội
 • Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở & cấp ĐHQGHN
 • Học bổng Toshiba cho học viên cao học & nghiên cứu sinh xuất sắc, 2008
 • Học bổng Chính phủ Nhật Bản, 2012-2015

 

Thông tin liên lạc

 • Điện thoại cơ quan: 04 39332380       
 • Di động 0983596386
 • Email: daosyduc@hus.edu.vn, ducds@vnu.edu.vn

Thông tin Profile

Advert ID: 3144
Hiển thị: 2046
Expires: 2024-07-31 22:55:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Pham Van Phong
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Previous Next