PGS.TS Trần Thị Dung

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Điện thoại cơ quan: 04 39332380
Điện thoại di động: 0982407466
Emai: tranthidung@hus.edu.vn; tranthidung966@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Công nghệ Hóa học (từ năm 1998)

 

Chức vụ cao nhất

 • Chủ nhiệm Bộ môn Công nghệ Hóa học; Phó Bí thư Chi bộ Khoa Hóa học.

 

Quá trình đào tạo

 • Năm bảo vệ Luận án Tiến sỹ: 2008, tại Viện Công nghệ Tokyo, Nhật Bản;
 • Năm bảo vệ Luận văn Thạc sỹ: 1997, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN;
 • Năm bảo vệ tốt nghiệp Đại học: 1988, tại Đại học Tổng hợp Hà Nội.

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu chế tạo màng lọc polyme và màng tổ hợp polyme/nanoparticles;
 • Nghiên cứu biến tính bề mặt màng lọc nhằm nâng cao tính năng tách lọc và khả năng chống tắc của màng;
 • Nghiên cứu ứng dụng kỹ thuật lọc màng trong các quá trình vi lọc, siêu lọc, lọc nano, thẩm thấu ngược và tách khí

 

Công trình khoa học tiêu biểu

[1] Thi Dung Tran, Shinsuke Mori, Masaaki Suzuki, 2007. Plasma modification of polyacrylonitrile ultrafiltration membrane, Thin Solid Films, Vol. 515, pp. 4148-4152

[2] Dung Thi Tran, Shinsuke Mori, Masaaki Suzuki, 2008. Characteristics of polyimide-based composite membranes fabricated by low-temperature plasma polymerization, Thin Solid Films, Vol. 516, pp. 4384-4390

[3] Dung Thi Tran, Shinsuke Mori, Daisuke Tsuboi, Masaaki Suzuki, 2009. Formation of plasma-polymerized toplayers on composite membranes: Influence on separation efficiency, Plasma Processes and Polymers, Vol.6, pp.110-118

[4] Tran Thi Dung, Pham Thi Thu Ha, Dinh Thi Thu Phuong, Hoang Thi Chi, 2011. Preparation  and characterization of ultrafiltration membrane for protein separation, Tạp chí Hoá học, 49 (5), 543-546

[5] Ngô Hồng Ánh Thu, Đỗ Đình Khải, Trần Thị Dung (2015). Đánh giá một số chỉ tiêu tách lọc của màng Polyamid BW30 sau khi trùng hợp ghép quang hóa bề mặt. Tạp chí Khoa học và Công nghệ Việt Nam, Tập 1, Số 4, 12-17

 

Khen thưởng

 • Giải thưởng sáng tạo Khoa học & Công nghệ Việt Nam VIFOTEC (đồng tác giả)
 • Giải thưởng Đại học Quốc gia Hà Nội về Khoa học và Công nghệ (đồng tác giả)
 • Huy chương tuổi trẻ sáng tạo của TƯ Đoàn TNCS Hồ Chí Minh
 • Bằng khen của Bộ KHCN và Liên hiệp các Hội KH&KT Việt Nam
 • Chiến sỹ thi đua cấp cơ sở, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên
 • Chiến sỹ thi đua cấp Đại học Quốc Gia Hà Nội
 • Giấy khen của Đảng ủy Trường Đại học Khoa học Tự nhiên và Đảng ủy Đại học Quốc Gia Hà Nội

 

Thông tin liên lạc

 • Điện thoại cơ quan:  04 39332380                       
 • Điện thoại di động:  0982407466
 • Emai:  tranthidung@hus.edu.vn; tranthidung966@gmail.com

Thông tin Profile

Advert ID: 3143
Hiển thị: 1542
Expires: 2023-07-31 22:47:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Van Phong
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Previous Next