vien

TS. Nguyễn Thế Dũng

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Điện thoại cơ quan: 04 39332380
Di động: 0982683450
Email: dungnguyen0512@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Công nghệ Hóa học

 

Đơn vị công tác

 • Bộ môn Công nghệ Hóa học, khoa Hóa học, trường Đại học Khoa học Tự nhiên, Đại học Quốc gia Hà Nội (từ năm 2016)

 

Quá trình đào tạo

 • Nghiên cứu sau Tiến sỹ: Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc (2014-2016)
 • Tiến sỹ: 2014, Đại học Quốc gia Kangwon, Hàn Quốc
 • Cử nhân: 2006, Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Tổng hợp và ứng dụng vật liệu đa chức năng cỡ nanomet.
 • Phân tích và kiểm soát quá trình hình thành vật liệu cỡ nanomet với các hình thái khác nhau.
 • Kiểm soát quá trình và thiết bị tổng hợp vật liệu.
 • Mô hình hóa và tối ưu hóa các quá trình công nghệ hóa học

 

Công trình khoa học tiêu biểu

 • Dung The Nguyen, Dong-Joo Kim, Myoung Gi So, Kyo-Seon Kim, Experimental Measurements of Gold Nanoparticle Nucleation and Growth by Citrate Reduction of HAuCl4, Advanced Powder Technology 21 (2010) 111-118.
 • Dung The Nguyen, Dong-Joo Kim, Kyo-Seon Kim, Controlled Synthesis and Biomolecular Probe Application of Gold Nanoparticles, Micron 42 (2011) 207-227, invited review.
 • Dung The Nguyen and Kyo-Seon Kim, Analysis on Development of Magnetite Hollow Spheres through One-pot Solvothermal Process, AIChE Journal 59 (2013) 3594-3600.
 • Dung The Nguyen and Kyo-Seon Kim, Structural Evolution of Highly Porous/Hollow ZnO Nanoparticles in Sonochemical Process, Chemical Engineering Journal, 276 (2015) 11-19.
 • Dung The Nguyen and Kyo-Seon Kim, Self-Development of Hollow TiO2 Nanoparticles by Chemical Conversion Coupled with Oswald Ripening, Chemical Engineering Journal, 286 (2016) 266-271

 

Khen thưởng

 • Young Investigator Award, The 6th Asian Particle Technology Symposium, 2015.
 • Excellent Graduate Student Award, given by President of Kangwon National University, 2014.

 

Thông tin liên lạc

 • Điện thoại cơ quan: 04 39332380                        
 • Di động: 0982683450                    
 • Email: dungnguyen0512@gmail.com

Thông tin Profile

Advert ID: 3140
Hiển thị: 1990
Expires: 2022-07-31 16:15:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Van Phong
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Previous Next

 

agario ataköy escort