ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Mobile: 0988364482
Email: anhthu@hus.edu.vn

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Công nghệ Hóa học (từ năm 2010)

 

Chức vụ cao nhất

 • Bí thư Liên chi Đoàn khoa Hóa học (2010-2011)

 

Quá trình đào tạo

 • Tiến sỹ: 2017, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Thạc sỹ: 2012, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN;
 • Cử nhân: 2010, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu tách một số loại enzym (proteaza, ureaza) và ứng dụng;
 • Nghiên cứu ứng dụng màng lọc nhằm xử lý một số đối tượng nước bị ô nhiễm bởi các hoạt động công nghiệp;
 • Nghiên cứu biến tính bề mặt màng lọc polyme để nâng cao khả năng ứng dụng cho quá trình màng.

 

Công trình khoa học tiêu biểu

 • Thu Hong Anh Ngo, Khai Dinh Do, Dung Thi Tran (2017), “Surface modification of polyamide TFC membranes via redox-initiated graft polymerization of acrylic acid”, Journal of Applied Polymer Science, in press (DOI: 10.1002/app.45110).

  Thu Hong Anh Ngo, Dung Thi Tran (2017), “Removal of heavy metal ions in water using modified polyamide thin film composite membranes”, Matter: International Journal of Science and Technology 3 (1), pp. 91-103.

  Thu Hong Anh Ngo, Dung The Nguyen, Khai Dinh Do, Thu Thi Minh Nguyen, Shinsuke Mori, Dung Thi Tran (2016), “Surface modification of polyamide thin film composite membrane by coating of titanium dioxide nanoparticles”, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 1, pp. 468-475.

  Thu Hong Anh Ngo, D.T. Tran, Cuong Hung Dinh (2016), “Surface photochemical graft polymerization of acrylic acid onto polyamide thin film composite membranes”, Journal of Applied Polymer Science, in press (DOI: 10.1002/APP.44418).

  Thu Hong Anh Ngo, Dung Thi Tran, Khai Dinh Do (2016),Redox-initiated graft polymerization of maleic acid onto polyamide thin film composite membrane surface”, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 32 (3), pp. 273-279.

 

Khen thưởng

 • Recontres du Vietnam Scholarship for Academic Excellent, Recontres du Vietnam Organization, 2006, 2011.
 • Toshiba foundation scholarship for Academic Excellent, 2013
 • Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund for Academic Excellent, 2014

Thông tin Profile

Advert ID: 3138
Hiển thị: 1693
Expires: 2022-07-31 15:12:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dr. Pham Van Phong
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Previous Next