vien

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Mobile: 0988364482
Email: anhthu@hus.edu.vn

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Công nghệ Hóa học (từ năm 2010)

 

Chức vụ cao nhất

 • Bí thư Liên chi Đoàn khoa Hóa học (2010-2011)

 

Quá trình đào tạo

 • Tiến sỹ: 2017, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Thạc sỹ: 2012, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN;
 • Cử nhân: 2010, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu tách một số loại enzym (proteaza, ureaza) và ứng dụng;
 • Nghiên cứu ứng dụng màng lọc nhằm xử lý một số đối tượng nước bị ô nhiễm bởi các hoạt động công nghiệp;
 • Nghiên cứu biến tính bề mặt màng lọc polyme để nâng cao khả năng ứng dụng cho quá trình màng.

 

Công trình khoa học tiêu biểu

 • Thu Hong Anh Ngo, Khai Dinh Do, Dung Thi Tran (2017), “Surface modification of polyamide TFC membranes via redox-initiated graft polymerization of acrylic acid”, Journal of Applied Polymer Science, in press (DOI: 10.1002/app.45110).

  Thu Hong Anh Ngo, Dung Thi Tran (2017), “Removal of heavy metal ions in water using modified polyamide thin film composite membranes”, Matter: International Journal of Science and Technology 3 (1), pp. 91-103.

  Thu Hong Anh Ngo, Dung The Nguyen, Khai Dinh Do, Thu Thi Minh Nguyen, Shinsuke Mori, Dung Thi Tran (2016), “Surface modification of polyamide thin film composite membrane by coating of titanium dioxide nanoparticles”, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 1, pp. 468-475.

  Thu Hong Anh Ngo, D.T. Tran, Cuong Hung Dinh (2016), “Surface photochemical graft polymerization of acrylic acid onto polyamide thin film composite membranes”, Journal of Applied Polymer Science, in press (DOI: 10.1002/APP.44418).

  Thu Hong Anh Ngo, Dung Thi Tran, Khai Dinh Do (2016),Redox-initiated graft polymerization of maleic acid onto polyamide thin film composite membrane surface”, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 32 (3), pp. 273-279.

 

Khen thưởng

 • Recontres du Vietnam Scholarship for Academic Excellent, Recontres du Vietnam Organization, 2006, 2011.
 • Toshiba foundation scholarship for Academic Excellent, 2013
 • Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund for Academic Excellent, 2014

Thông tin Profile

Advert ID: 3138
Hiển thị: 2469
Expires: 2022-07-31 15:12:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Pham Van Phong
Previous Next