Vietnamese English

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Mobile: 0988364482
Email: anhthu@hus.edu.vn

Mô tả đầy đủ

Bộ môn Công nghệ Hóa học (từ năm 2010)

 

Chức vụ cao nhất

 • Bí thư Liên chi Đoàn khoa Hóa học (2010-2011)

 

Quá trình đào tạo

 • Tiến sỹ: 2017, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN
 • Thạc sỹ: 2012, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN;
 • Cử nhân: 2010, tại Trường Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQGHN

 

Các hướng nghiên cứu chính

 • Nghiên cứu tách một số loại enzym (proteaza, ureaza) và ứng dụng;
 • Nghiên cứu ứng dụng màng lọc nhằm xử lý một số đối tượng nước bị ô nhiễm bởi các hoạt động công nghiệp;
 • Nghiên cứu biến tính bề mặt màng lọc polyme để nâng cao khả năng ứng dụng cho quá trình màng.

 

Công trình khoa học tiêu biểu

 • Thu Hong Anh Ngo, Khai Dinh Do, Dung Thi Tran (2017), “Surface modification of polyamide TFC membranes via redox-initiated graft polymerization of acrylic acid”, Journal of Applied Polymer Science, in press (DOI: 10.1002/app.45110).

  Thu Hong Anh Ngo, Dung Thi Tran (2017), “Removal of heavy metal ions in water using modified polyamide thin film composite membranes”, Matter: International Journal of Science and Technology 3 (1), pp. 91-103.

  Thu Hong Anh Ngo, Dung The Nguyen, Khai Dinh Do, Thu Thi Minh Nguyen, Shinsuke Mori, Dung Thi Tran (2016), “Surface modification of polyamide thin film composite membrane by coating of titanium dioxide nanoparticles”, Journal of Science: Advanced Materials and Devices 1, pp. 468-475.

  Thu Hong Anh Ngo, D.T. Tran, Cuong Hung Dinh (2016), “Surface photochemical graft polymerization of acrylic acid onto polyamide thin film composite membranes”, Journal of Applied Polymer Science, in press (DOI: 10.1002/APP.44418).

  Thu Hong Anh Ngo, Dung Thi Tran, Khai Dinh Do (2016),Redox-initiated graft polymerization of maleic acid onto polyamide thin film composite membrane surface”, VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 32 (3), pp. 273-279.

 

Khen thưởng

 • Recontres du Vietnam Scholarship for Academic Excellent, Recontres du Vietnam Organization, 2006, 2011.
 • Toshiba foundation scholarship for Academic Excellent, 2013
 • Sasakawa Young Leaders Fellowship Fund for Academic Excellent, 2014

Thông tin Profile

Advert ID: 3138
Hiển thị: 1766
Expires: 2022-07-31 15:12:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Dr. Pham Van Phong
TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Previous Next