Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone # (84-4)38 241 169
Cell phone #: 0988 093 669
Email: luongngosy@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

- Department of Inorganic Chemistry (1978-present)

- Highest position: Head of Department of Inorganic Chemistry (2005-2010)

- Academic position: Associate Professor (2005)

- Postdoc/exchanging scholar:

+ Japan Advanced Institute of Science (2003)

+ University of Illinous Urbana-Champaign (2008)

+ University of West Hungary (2012)

- PhD.: University of Hanoi (1992)

- BSc.: University of Hanoi (1977)

1.     Bio-Sketch and current research areas

Particular Information:

Full name: Ngo Sy Luong

Date of Birth: 01/09/1950

Place of Birth: Yen Thanh, Nghe An

Research Interests:

Advanced materials and Radiochemistry.

 2.     5 most significant publications

-        Ngo Sy Luong, Le Dien Than. Nitrogen-doped TiO2 nanoparticles by using using NH3 as nitrogen source: Preparation, characterization and their catalytic activity under visible light. Vietnam Journal of Chemistry 2010, 48, 251-256.

-        Ngo Sy Luong, Nguyen Trong Nghia, Than Van Lien. Effect of organically modified clay particle on the mechanical properties of polyacrylic and polyurethane coatings. Vietnam Journal of Analytical Sciences 2009, 14, 26-30.

-        Ngo Sy Luong, Nguyen Van Hung. Effect of calcination temperature on structures and properties of Y-TiO2 nano particles prepared by sol-gel and thermal hydrolysis methods. Vietnam Journal of Science and Technology 2010, 48, 1-12.

-        Ngo Sy Luong, Le Dien Than. Influence of TiCl4 hydrolysis condition the morphology and photo catalytic properties of the products. Vietnam Journal of Chemistry 2011, 49, 343-347.

-        Ngo Sy Luong, Phan Van Tuong, Vu Dinh Ngo. Sol-gel preparation, characterization and magnetic properties of NiFe2O4/SiO2 nanocomposite. Vietnam Journal of Chemistry 2011, 16, 55-59.

3.     Awards

Meritorious Teacher Award from Vietnam Goverment

Prime Minister’s Certificate of Merit

Certificate of Merit from Ministry of Science and Technology

 

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3202
Hiển thị: 71
Expires: 2029-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Previous Next