Vietnamese English

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone # (84-4)38 241 169
Cell phone #: 0988 093 669
Email: luongngosy@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

- Department of Inorganic Chemistry (1978-present)

- Highest position: Head of Department of Inorganic Chemistry (2005-2010)

- Academic position: Associate Professor (2005)

- Postdoc/exchanging scholar:

+ Japan Advanced Institute of Science (2003)

+ University of Illinous Urbana-Champaign (2008)

+ University of West Hungary (2012)

- PhD.: University of Hanoi (1992)

- BSc.: University of Hanoi (1977)

1.     Bio-Sketch and current research areas

Particular Information:

Full name: Ngo Sy Luong

Date of Birth: 01/09/1950

Place of Birth: Yen Thanh, Nghe An

Research Interests:

Advanced materials and Radiochemistry.

 2.     5 most significant publications

-        Ngo Sy Luong, Le Dien Than. Nitrogen-doped TiO2 nanoparticles by using using NH3 as nitrogen source: Preparation, characterization and their catalytic activity under visible light. Vietnam Journal of Chemistry 2010, 48, 251-256.

-        Ngo Sy Luong, Nguyen Trong Nghia, Than Van Lien. Effect of organically modified clay particle on the mechanical properties of polyacrylic and polyurethane coatings. Vietnam Journal of Analytical Sciences 2009, 14, 26-30.

-        Ngo Sy Luong, Nguyen Van Hung. Effect of calcination temperature on structures and properties of Y-TiO2 nano particles prepared by sol-gel and thermal hydrolysis methods. Vietnam Journal of Science and Technology 2010, 48, 1-12.

-        Ngo Sy Luong, Le Dien Than. Influence of TiCl4 hydrolysis condition the morphology and photo catalytic properties of the products. Vietnam Journal of Chemistry 2011, 49, 343-347.

-        Ngo Sy Luong, Phan Van Tuong, Vu Dinh Ngo. Sol-gel preparation, characterization and magnetic properties of NiFe2O4/SiO2 nanocomposite. Vietnam Journal of Chemistry 2011, 16, 55-59.

3.     Awards

Meritorious Teacher Award from Vietnam Goverment

Prime Minister’s Certificate of Merit

Certificate of Merit from Ministry of Science and Technology

 

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3202
Hiển thị: 151
Expires: 2029-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Dr. Pham Van Phong
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Previous Next