vien

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone: (84-4)38 253 503
Cell phone : 01294 849 543
Email: nguyenhunghuy@hus.edu.vn ; hunghuy78@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

-        Department of Inorganic Chemistry (2003- present)

-        PhD.: Freie University of Berlin, Germany (2005- 2009)

-        MSc.: VNU University of Science (2001-2003)

B.Sc.: VNU University of Science (1996-2000)

1.     Bio-Sketch and current research areas

Particular Information:

Full name:    Nguyen Hung Huy

Date of Birth:          1978

Place of Birth:         Ha Noi

Research Interests:

-        Transition metal complexes of chelating thiorea ligands

-        Bio-active metal complexes

-        Multi-nuclear complexes and supramolecules.

 2.     Five most significant publications

-        Hung Huy Nguyen, Canh Dinh Le, Chien Thang Pham, Thi Nguyet Trieu, Adelheid Hagenbach, Ulrich Abram. Ni(II), Pd(II) and Cu(II) Complexes with N (dialkylthiocarbamoyl)-N’-picolylbenzamidines: Structure and Activity against Human MCF-7 Breast Cancer Cells. Polyhedron 2012, 48, 181-188.

-        Hung Huy Nguyen, Juan Daniel Castillo Gomez, Ulrich Abram. ReVN and TcVN Complexes with a Novel Tetradentate HybridBenzamidine/Thiosemicarbazone Ligand. Inorganic Chemistry Communications. 2012, 26, 72-76.

-        Hung Huy Nguyen, Thi Nguyet Trieu, Ulrich Abram. Syntheses and Structures of Nitridorhenium(V) and Nitrido technetium(V) Complexes with N,N-[(Dialkylamino)(thiocarbonyl)]-N’-(2- hydroxyphenyl)benzamidines. ZAAC- Journal of Inorganic and General Chemistry 2011, 637, 1330-1333.

-        Hung Huy Nguyen, Pham Chien Thang, Axel Rodenstein, Reinhard Kirmse, Ulrich Abram. Bipodal Acylthiourea Ligands as Building Blocks for Bi-, Tetra-, and Polynuclear Oxorhenium(V) Complexes. Inorganic Chemistry 2011, 50, 590-596.

-        Hung Huy Nguyen, Khatera Hazin, Ulrich Abram. Synthesis and Characterization of Unusual Oxidorhenium(V) Cores. European Journal of Inorganic Chemistry 2011, 1, 78-82.

3.     Awards

-        Certificate of merit by Minister of Education and Training (2014)

 

Khu vực


9 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3201
Hiển thị: 467
Expires: 2030-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Van Phong
MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Previous Next

 

agario ataköy escort