Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone: (84-4)38 253 503
Cell phone : 01294 849 543
Email: nguyenhunghuy@hus.edu.vn ; hunghuy78@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

-        Department of Inorganic Chemistry (2003- present)

-        PhD.: Freie University of Berlin, Germany (2005- 2009)

-        MSc.: VNU University of Science (2001-2003)

B.Sc.: VNU University of Science (1996-2000)

1.     Bio-Sketch and current research areas

Particular Information:

Full name:    Nguyen Hung Huy

Date of Birth:          1978

Place of Birth:         Ha Noi

Research Interests:

-        Transition metal complexes of chelating thiorea ligands

-        Bio-active metal complexes

-        Multi-nuclear complexes and supramolecules.

 2.     Five most significant publications

-        Hung Huy Nguyen, Canh Dinh Le, Chien Thang Pham, Thi Nguyet Trieu, Adelheid Hagenbach, Ulrich Abram. Ni(II), Pd(II) and Cu(II) Complexes with N (dialkylthiocarbamoyl)-N’-picolylbenzamidines: Structure and Activity against Human MCF-7 Breast Cancer Cells. Polyhedron 2012, 48, 181-188.

-        Hung Huy Nguyen, Juan Daniel Castillo Gomez, Ulrich Abram. ReVN and TcVN Complexes with a Novel Tetradentate HybridBenzamidine/Thiosemicarbazone Ligand. Inorganic Chemistry Communications. 2012, 26, 72-76.

-        Hung Huy Nguyen, Thi Nguyet Trieu, Ulrich Abram. Syntheses and Structures of Nitridorhenium(V) and Nitrido technetium(V) Complexes with N,N-[(Dialkylamino)(thiocarbonyl)]-N’-(2- hydroxyphenyl)benzamidines. ZAAC- Journal of Inorganic and General Chemistry 2011, 637, 1330-1333.

-        Hung Huy Nguyen, Pham Chien Thang, Axel Rodenstein, Reinhard Kirmse, Ulrich Abram. Bipodal Acylthiourea Ligands as Building Blocks for Bi-, Tetra-, and Polynuclear Oxorhenium(V) Complexes. Inorganic Chemistry 2011, 50, 590-596.

-        Hung Huy Nguyen, Khatera Hazin, Ulrich Abram. Synthesis and Characterization of Unusual Oxidorhenium(V) Cores. European Journal of Inorganic Chemistry 2011, 1, 78-82.

3.     Awards

-        Certificate of merit by Minister of Education and Training (2014)

 

Khu vực


9 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3201
Hiển thị: 181
Expires: 2030-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Previous Next