Vietnamese English

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone: (84-4)38 253 503
Cell phone : 01294 849 543
Email: nguyenhunghuy@hus.edu.vn ; hunghuy78@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

-        Department of Inorganic Chemistry (2003- present)

-        PhD.: Freie University of Berlin, Germany (2005- 2009)

-        MSc.: VNU University of Science (2001-2003)

B.Sc.: VNU University of Science (1996-2000)

1.     Bio-Sketch and current research areas

Particular Information:

Full name:    Nguyen Hung Huy

Date of Birth:          1978

Place of Birth:         Ha Noi

Research Interests:

-        Transition metal complexes of chelating thiorea ligands

-        Bio-active metal complexes

-        Multi-nuclear complexes and supramolecules.

 2.     Five most significant publications

-        Hung Huy Nguyen, Canh Dinh Le, Chien Thang Pham, Thi Nguyet Trieu, Adelheid Hagenbach, Ulrich Abram. Ni(II), Pd(II) and Cu(II) Complexes with N (dialkylthiocarbamoyl)-N’-picolylbenzamidines: Structure and Activity against Human MCF-7 Breast Cancer Cells. Polyhedron 2012, 48, 181-188.

-        Hung Huy Nguyen, Juan Daniel Castillo Gomez, Ulrich Abram. ReVN and TcVN Complexes with a Novel Tetradentate HybridBenzamidine/Thiosemicarbazone Ligand. Inorganic Chemistry Communications. 2012, 26, 72-76.

-        Hung Huy Nguyen, Thi Nguyet Trieu, Ulrich Abram. Syntheses and Structures of Nitridorhenium(V) and Nitrido technetium(V) Complexes with N,N-[(Dialkylamino)(thiocarbonyl)]-N’-(2- hydroxyphenyl)benzamidines. ZAAC- Journal of Inorganic and General Chemistry 2011, 637, 1330-1333.

-        Hung Huy Nguyen, Pham Chien Thang, Axel Rodenstein, Reinhard Kirmse, Ulrich Abram. Bipodal Acylthiourea Ligands as Building Blocks for Bi-, Tetra-, and Polynuclear Oxorhenium(V) Complexes. Inorganic Chemistry 2011, 50, 590-596.

-        Hung Huy Nguyen, Khatera Hazin, Ulrich Abram. Synthesis and Characterization of Unusual Oxidorhenium(V) Cores. European Journal of Inorganic Chemistry 2011, 1, 78-82.

3.     Awards

-        Certificate of merit by Minister of Education and Training (2014)

 

Khu vực


9 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3201
Hiển thị: 241
Expires: 2030-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Previous Next