Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone: (84-4)38 253 503
Cell phone : 01294 849 543
Email: nguyenhunghuy@hus.edu.vn ; hunghuy78@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

-        Department of Inorganic Chemistry (2003- present)

-        PhD.: Freie University of Berlin, Germany (2005- 2009)

-        MSc.: VNU University of Science (2001-2003)

B.Sc.: VNU University of Science (1996-2000)

1.     Bio-Sketch and current research areas

Particular Information:

Full name:    Nguyen Hung Huy

Date of Birth:          1978

Place of Birth:         Ha Noi

Research Interests:

-        Transition metal complexes of chelating thiorea ligands

-        Bio-active metal complexes

-        Multi-nuclear complexes and supramolecules.

 2.     Five most significant publications

-        Hung Huy Nguyen, Canh Dinh Le, Chien Thang Pham, Thi Nguyet Trieu, Adelheid Hagenbach, Ulrich Abram. Ni(II), Pd(II) and Cu(II) Complexes with N (dialkylthiocarbamoyl)-N’-picolylbenzamidines: Structure and Activity against Human MCF-7 Breast Cancer Cells. Polyhedron 2012, 48, 181-188.

-        Hung Huy Nguyen, Juan Daniel Castillo Gomez, Ulrich Abram. ReVN and TcVN Complexes with a Novel Tetradentate HybridBenzamidine/Thiosemicarbazone Ligand. Inorganic Chemistry Communications. 2012, 26, 72-76.

-        Hung Huy Nguyen, Thi Nguyet Trieu, Ulrich Abram. Syntheses and Structures of Nitridorhenium(V) and Nitrido technetium(V) Complexes with N,N-[(Dialkylamino)(thiocarbonyl)]-N’-(2- hydroxyphenyl)benzamidines. ZAAC- Journal of Inorganic and General Chemistry 2011, 637, 1330-1333.

-        Hung Huy Nguyen, Pham Chien Thang, Axel Rodenstein, Reinhard Kirmse, Ulrich Abram. Bipodal Acylthiourea Ligands as Building Blocks for Bi-, Tetra-, and Polynuclear Oxorhenium(V) Complexes. Inorganic Chemistry 2011, 50, 590-596.

-        Hung Huy Nguyen, Khatera Hazin, Ulrich Abram. Synthesis and Characterization of Unusual Oxidorhenium(V) Cores. European Journal of Inorganic Chemistry 2011, 1, 78-82.

3.     Awards

-        Certificate of merit by Minister of Education and Training (2014)

 

Khu vực


9 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3201
Hiển thị: 104
Expires: 2030-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Previous Next