Prof. TRIEU THI NGUYET

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone: (84-4)38 241 169
Cell phone: 0912 749 282
Email: nguyetdhkhtn@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry

-        Department of Inorganic Chemistry (1990-Present)

-        Highest position: Head of Department of Inorganic Chemistry (2008-Present)

-        Academic position: Professor (2015)

-        Postdoc/exchanging scholar:

Tokyo Institute of Technology (1998)

-        PhD.: Lomonosov Moscow State University (1985-1989)

-        BSc.: University of Hanoi (1979-1983)

A member of Inorganic chemistry division, Chemical Society of Vietnam.

1.     Bio-Sketch and current research areas

Particular Information:

Full name: Trieu Thi Nguyet

Date of Birth: 07/11/1962

Place of Birth: Truc Ninh, Nam Dinh.

Research Interests:

-        Volatile complexes as precursors for chemical vapor-deposition (CVD): synthesis, characterization and application in metal-oxide thin film preparation.

-        Synthesis and characterization of transition metals complexes.

Books:

-        Inorganic Chemistry I: s- and p-block elements (2007, Vietnam Education Publishing House)

-        Inorganic Chemistry II: d- and f-block elements (2008, Vietnam Education Publishing House)

-        Problems in Inorganic Chemistry (2011, Vietnam Education Publishing House)

-        Volatile Complexes and Application in Chemical Vapor Deposition (2013, Science and Technics Publishing House).

 2.     Five most significant publications

-        Thi Nguyet Trieu, Minh Hai Nguyen, Urich Abram, Hung Huy Nguyen. Syntheses and Structure of New Trinuclear MIILnMII (M=Ni, Co; Ln=Gd, Ce) Complexes with 2,6-Bis(acetobenzoyl) pyridine. ZAAC- Journal of Inorganic and General Chemistry 2015, 641, 863-870.

-        Thi-Nguyet Trieu, Thi-Hien Dinh, Hung-Huy Nguyen, Ulrich Abram,
Minh-Hai Nguyen. Novel Lanthanide(III) Ternary Complexes with Naphthoyltrifluoroacetone: A Synthetic and Spectroscopic Study. ZAAC- Journal of Inorganic and General Chemistry 2015, 641, 1934-1940.

-        Trieu Thi Nguyet, Pham Anh Son, Vu Thi Nho, Kieu Thanh Canh. Fabrication of Cu2O Nano Crystals by {111} Plane-Oriented Growth. Vietnam Journal of Chemistry 2015, 53, 222-226.

-        Nguyen Manh Hung, Trieu Thi Nguyet, Nguyen Hung Huy, Nguyen Hoang Le. Effect of Substrate Temperature on the Morphology and Optical Properties of Cu2O:ZnO/glass Thin Film Prepared by CVD Method Using Copper Acetylacetonate as Precursor. Vietnam Journal of Chemistry 2012, 51, 220-224.

-        Nobuhiko Shirasawa, Trieu Thi Nguyet, Shiro Hikichi ,Yoshihiko Moro-oka and Munetaka Akita. Tetrahedral, Highly Coordinatively Unsaturated 14e (Fe) and 15e (Co) Hydrocarbyl Complexes Bearing Hydrotris(pyrazolyl)borato Ligands (TpR‘), TpR‘M−R (M = Fe, Co, Ni), Organometallics 2001, 20,  3582–3598.

 3.     Awards

-        Prime Minister’s Certificate of Merit

-        Meritorious Teacher Award from Vietnam Goverment

-        Certificate of Merit from Ministry of Education and Training.

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3200
Hiển thị: 89
Expires: 2029-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dr. Pham Van Phong
Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Previous Next