vien

Prof. TRIEU THI NGUYET

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone: (84-4)38 241 169
Cell phone: 0912 749 282
Email: nguyetdhkhtn@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry

-        Department of Inorganic Chemistry (1990-Present)

-        Highest position: Head of Department of Inorganic Chemistry (2008-Present)

-        Academic position: Professor (2015)

-        Postdoc/exchanging scholar:

Tokyo Institute of Technology (1998)

-        PhD.: Lomonosov Moscow State University (1985-1989)

-        BSc.: University of Hanoi (1979-1983)

A member of Inorganic chemistry division, Chemical Society of Vietnam.

1.     Bio-Sketch and current research areas

Particular Information:

Full name: Trieu Thi Nguyet

Date of Birth: 07/11/1962

Place of Birth: Truc Ninh, Nam Dinh.

Research Interests:

-        Volatile complexes as precursors for chemical vapor-deposition (CVD): synthesis, characterization and application in metal-oxide thin film preparation.

-        Synthesis and characterization of transition metals complexes.

Books:

-        Inorganic Chemistry I: s- and p-block elements (2007, Vietnam Education Publishing House)

-        Inorganic Chemistry II: d- and f-block elements (2008, Vietnam Education Publishing House)

-        Problems in Inorganic Chemistry (2011, Vietnam Education Publishing House)

-        Volatile Complexes and Application in Chemical Vapor Deposition (2013, Science and Technics Publishing House).

 2.     Five most significant publications

-        Thi Nguyet Trieu, Minh Hai Nguyen, Urich Abram, Hung Huy Nguyen. Syntheses and Structure of New Trinuclear MIILnMII (M=Ni, Co; Ln=Gd, Ce) Complexes with 2,6-Bis(acetobenzoyl) pyridine. ZAAC- Journal of Inorganic and General Chemistry 2015, 641, 863-870.

-        Thi-Nguyet Trieu, Thi-Hien Dinh, Hung-Huy Nguyen, Ulrich Abram,
Minh-Hai Nguyen. Novel Lanthanide(III) Ternary Complexes with Naphthoyltrifluoroacetone: A Synthetic and Spectroscopic Study. ZAAC- Journal of Inorganic and General Chemistry 2015, 641, 1934-1940.

-        Trieu Thi Nguyet, Pham Anh Son, Vu Thi Nho, Kieu Thanh Canh. Fabrication of Cu2O Nano Crystals by {111} Plane-Oriented Growth. Vietnam Journal of Chemistry 2015, 53, 222-226.

-        Nguyen Manh Hung, Trieu Thi Nguyet, Nguyen Hung Huy, Nguyen Hoang Le. Effect of Substrate Temperature on the Morphology and Optical Properties of Cu2O:ZnO/glass Thin Film Prepared by CVD Method Using Copper Acetylacetonate as Precursor. Vietnam Journal of Chemistry 2012, 51, 220-224.

-        Nobuhiko Shirasawa, Trieu Thi Nguyet, Shiro Hikichi ,Yoshihiko Moro-oka and Munetaka Akita. Tetrahedral, Highly Coordinatively Unsaturated 14e (Fe) and 15e (Co) Hydrocarbyl Complexes Bearing Hydrotris(pyrazolyl)borato Ligands (TpR‘), TpR‘M−R (M = Fe, Co, Ni), Organometallics 2001, 20,  3582–3598.

 3.     Awards

-        Prime Minister’s Certificate of Merit

-        Meritorious Teacher Award from Vietnam Goverment

-        Certificate of Merit from Ministry of Education and Training.

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3200
Hiển thị: 369
Expires: 2029-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Previous Next

 

agario ataköy escort