Vietnamese English

Prof. TRIEU THI NGUYET

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone: (84-4)38 241 169
Cell phone: 0912 749 282
Email: nguyetdhkhtn@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry

-        Department of Inorganic Chemistry (1990-Present)

-        Highest position: Head of Department of Inorganic Chemistry (2008-Present)

-        Academic position: Professor (2015)

-        Postdoc/exchanging scholar:

Tokyo Institute of Technology (1998)

-        PhD.: Lomonosov Moscow State University (1985-1989)

-        BSc.: University of Hanoi (1979-1983)

A member of Inorganic chemistry division, Chemical Society of Vietnam.

1.     Bio-Sketch and current research areas

Particular Information:

Full name: Trieu Thi Nguyet

Date of Birth: 07/11/1962

Place of Birth: Truc Ninh, Nam Dinh.

Research Interests:

-        Volatile complexes as precursors for chemical vapor-deposition (CVD): synthesis, characterization and application in metal-oxide thin film preparation.

-        Synthesis and characterization of transition metals complexes.

Books:

-        Inorganic Chemistry I: s- and p-block elements (2007, Vietnam Education Publishing House)

-        Inorganic Chemistry II: d- and f-block elements (2008, Vietnam Education Publishing House)

-        Problems in Inorganic Chemistry (2011, Vietnam Education Publishing House)

-        Volatile Complexes and Application in Chemical Vapor Deposition (2013, Science and Technics Publishing House).

 2.     Five most significant publications

-        Thi Nguyet Trieu, Minh Hai Nguyen, Urich Abram, Hung Huy Nguyen. Syntheses and Structure of New Trinuclear MIILnMII (M=Ni, Co; Ln=Gd, Ce) Complexes with 2,6-Bis(acetobenzoyl) pyridine. ZAAC- Journal of Inorganic and General Chemistry 2015, 641, 863-870.

-        Thi-Nguyet Trieu, Thi-Hien Dinh, Hung-Huy Nguyen, Ulrich Abram,
Minh-Hai Nguyen. Novel Lanthanide(III) Ternary Complexes with Naphthoyltrifluoroacetone: A Synthetic and Spectroscopic Study. ZAAC- Journal of Inorganic and General Chemistry 2015, 641, 1934-1940.

-        Trieu Thi Nguyet, Pham Anh Son, Vu Thi Nho, Kieu Thanh Canh. Fabrication of Cu2O Nano Crystals by {111} Plane-Oriented Growth. Vietnam Journal of Chemistry 2015, 53, 222-226.

-        Nguyen Manh Hung, Trieu Thi Nguyet, Nguyen Hung Huy, Nguyen Hoang Le. Effect of Substrate Temperature on the Morphology and Optical Properties of Cu2O:ZnO/glass Thin Film Prepared by CVD Method Using Copper Acetylacetonate as Precursor. Vietnam Journal of Chemistry 2012, 51, 220-224.

-        Nobuhiko Shirasawa, Trieu Thi Nguyet, Shiro Hikichi ,Yoshihiko Moro-oka and Munetaka Akita. Tetrahedral, Highly Coordinatively Unsaturated 14e (Fe) and 15e (Co) Hydrocarbyl Complexes Bearing Hydrotris(pyrazolyl)borato Ligands (TpR‘), TpR‘M−R (M = Fe, Co, Ni), Organometallics 2001, 20,  3582–3598.

 3.     Awards

-        Prime Minister’s Certificate of Merit

-        Meritorious Teacher Award from Vietnam Goverment

-        Certificate of Merit from Ministry of Education and Training.

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3200
Hiển thị: 204
Expires: 2029-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Van Phong
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Previous Next