Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone:  (84-4)38 253 503
Cell phone:  0904 158 041
Email: chautnhoa@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

-        Department of Inorganic Chemistry (1980-present)

-        Highest position: Vice-dean Faculty of Chemistry

-        Academic position: Associate Professor (2003)

-        PhD.: University of Hanoi (1987-1993)

BSc.: University of Hanoi (1975-1979).

1.     Bio-Sketch and current research areas

Particular Information:

Full name: Trinh Ngoc Chau

Date of Birth: 21/08/1953

Place of Birth: Tho Xuan, Thanh Hoa.

Research Interests:

-        Transition metals complexes: Synthesis, characterization and biological activity studies.

-        Preparation, characterization and application of nanomaterials.

Books:

-        Practical Inorganic Chemistry (2001, VNU Publishing House)

-        General Chemistry Problems (2003, Vietnam Education Publishing House)

-        General Chemistry II (2014, Science and Technics Publishing House).

2.     Five most significant publications

-        Nguyen Thi Bich Huong and Trinh Ngoc Chau, Synthesis and characterization of zinc(II) benzaldehyde thiosemicarbazone and benzaldehyde 4-phenylthiosemicarbazone. Vietnam Journal of Analytical Sciences 2014, 19, 28- 35.

-        Nguyen Thi Bich Huong and Trinh Ngoc Chau, Copper(II) and zinc(II) complexes of acetophenone 4-methylthiosemicarbazone and acetophenone 4-phenylthiosemicarbazone. Vietnam Journal of Natural Sciences and Technology 2014, 30, 266-272.

-        Nguyen Thi Bich Huong and Trinh Ngoc Chau. Synthesis, spectral and biological activity studies on nickel(II) complexes of acetophenone thiosemicarbazone and its N(4)-methyl, N(4)-allyl, N(4)-phenyl derivatives. Vietnam Journal of Chemistry 2014, 52, 132-138.

-        Nguyen Thi Bich Huong and Trinh Ngoc Chau, Synthesis and characterization of zinc(II) complexes of benzaldehyde and isatin thiosemicarbazones. Vietnam Journal of Analytical Sciences 2015, 20, 92-99.

-        Nguyen Thi Bich Huong and Trinh Ngoc Chau. Zinc(II) complexes of thiosemicarbazones: Synthesis, characterization and biological activities. Vietnam Journal of Chemistry 2015, 53, 459-463.

 3.     Awards

-         3rd- class Labor Order from Vietnam Government (2010)

-        Meritorious Teacher Award from Ministry of Education and Training (2010)

-        Prime Minister’s Certificate of Merit (2007).

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3199
Hiển thị: 70
Expires: 2029-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Dr. Pham Van Phong
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Previous Next