vien

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone:  (84-4)38 253 503
Cell phone:  0904 158 041
Email: chautnhoa@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

-        Department of Inorganic Chemistry (1980-present)

-        Highest position: Vice-dean Faculty of Chemistry

-        Academic position: Associate Professor (2003)

-        PhD.: University of Hanoi (1987-1993)

BSc.: University of Hanoi (1975-1979).

1.     Bio-Sketch and current research areas

Particular Information:

Full name: Trinh Ngoc Chau

Date of Birth: 21/08/1953

Place of Birth: Tho Xuan, Thanh Hoa.

Research Interests:

-        Transition metals complexes: Synthesis, characterization and biological activity studies.

-        Preparation, characterization and application of nanomaterials.

Books:

-        Practical Inorganic Chemistry (2001, VNU Publishing House)

-        General Chemistry Problems (2003, Vietnam Education Publishing House)

-        General Chemistry II (2014, Science and Technics Publishing House).

2.     Five most significant publications

-        Nguyen Thi Bich Huong and Trinh Ngoc Chau, Synthesis and characterization of zinc(II) benzaldehyde thiosemicarbazone and benzaldehyde 4-phenylthiosemicarbazone. Vietnam Journal of Analytical Sciences 2014, 19, 28- 35.

-        Nguyen Thi Bich Huong and Trinh Ngoc Chau, Copper(II) and zinc(II) complexes of acetophenone 4-methylthiosemicarbazone and acetophenone 4-phenylthiosemicarbazone. Vietnam Journal of Natural Sciences and Technology 2014, 30, 266-272.

-        Nguyen Thi Bich Huong and Trinh Ngoc Chau. Synthesis, spectral and biological activity studies on nickel(II) complexes of acetophenone thiosemicarbazone and its N(4)-methyl, N(4)-allyl, N(4)-phenyl derivatives. Vietnam Journal of Chemistry 2014, 52, 132-138.

-        Nguyen Thi Bich Huong and Trinh Ngoc Chau, Synthesis and characterization of zinc(II) complexes of benzaldehyde and isatin thiosemicarbazones. Vietnam Journal of Analytical Sciences 2015, 20, 92-99.

-        Nguyen Thi Bich Huong and Trinh Ngoc Chau. Zinc(II) complexes of thiosemicarbazones: Synthesis, characterization and biological activities. Vietnam Journal of Chemistry 2015, 53, 459-463.

 3.     Awards

-         3rd- class Labor Order from Vietnam Government (2010)

-        Meritorious Teacher Award from Ministry of Education and Training (2010)

-        Prime Minister’s Certificate of Merit (2007).

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3199
Hiển thị: 323
Expires: 2029-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Pham Van Phong
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Previous Next

 

agario ataköy escort