Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone:  (84-4)38 253 503
Cell phone:  0904 158 041
Email: chautnhoa@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

-        Department of Inorganic Chemistry (1980-present)

-        Highest position: Vice-dean Faculty of Chemistry

-        Academic position: Associate Professor (2003)

-        PhD.: University of Hanoi (1987-1993)

BSc.: University of Hanoi (1975-1979).

1.     Bio-Sketch and current research areas

Particular Information:

Full name: Trinh Ngoc Chau

Date of Birth: 21/08/1953

Place of Birth: Tho Xuan, Thanh Hoa.

Research Interests:

-        Transition metals complexes: Synthesis, characterization and biological activity studies.

-        Preparation, characterization and application of nanomaterials.

Books:

-        Practical Inorganic Chemistry (2001, VNU Publishing House)

-        General Chemistry Problems (2003, Vietnam Education Publishing House)

-        General Chemistry II (2014, Science and Technics Publishing House).

2.     Five most significant publications

-        Nguyen Thi Bich Huong and Trinh Ngoc Chau, Synthesis and characterization of zinc(II) benzaldehyde thiosemicarbazone and benzaldehyde 4-phenylthiosemicarbazone. Vietnam Journal of Analytical Sciences 2014, 19, 28- 35.

-        Nguyen Thi Bich Huong and Trinh Ngoc Chau, Copper(II) and zinc(II) complexes of acetophenone 4-methylthiosemicarbazone and acetophenone 4-phenylthiosemicarbazone. Vietnam Journal of Natural Sciences and Technology 2014, 30, 266-272.

-        Nguyen Thi Bich Huong and Trinh Ngoc Chau. Synthesis, spectral and biological activity studies on nickel(II) complexes of acetophenone thiosemicarbazone and its N(4)-methyl, N(4)-allyl, N(4)-phenyl derivatives. Vietnam Journal of Chemistry 2014, 52, 132-138.

-        Nguyen Thi Bich Huong and Trinh Ngoc Chau, Synthesis and characterization of zinc(II) complexes of benzaldehyde and isatin thiosemicarbazones. Vietnam Journal of Analytical Sciences 2015, 20, 92-99.

-        Nguyen Thi Bich Huong and Trinh Ngoc Chau. Zinc(II) complexes of thiosemicarbazones: Synthesis, characterization and biological activities. Vietnam Journal of Chemistry 2015, 53, 459-463.

 3.     Awards

-         3rd- class Labor Order from Vietnam Government (2010)

-        Meritorious Teacher Award from Ministry of Education and Training (2010)

-        Prime Minister’s Certificate of Merit (2007).

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3199
Hiển thị: 112
Expires: 2029-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Van Phong
Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Previous Next