Assoc. Prof. LE NHU THANH

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
     Contact information
Office phone # 
Cell phone # 0913 504 567
Email: nhuvit2003@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

- Department of Inorganic Chemistry and

Office of Postgraduate Academic Affairs (1979-present)

- Highgest position:

Vice-dean of Faculty of Chemistry

Head of Office of Postgraduate Academic Affairs

- Academic position: Associate Professor (2005)

- Postdoc/exchanging scholar:

University of Amsterdam (1985-1986)

- PhD.: University of Hanoi (1994-1995)

- BSc.: University of Hanoi (1974-1978)

1.     Bio-Sketch and current research areas

Particular Information:

Full name: Le Nhu Thanh

Date of Birth:

Place of Birth: Hoang Mai, Hanoi

Research Interests:

Inorganic ion detection and separation using high performance liquid chromatography.

Detection and separation of vitamins, biological stimulants and free radicals in biosamples using high performance liquid chromatography.

 2.     5 most significant publications

-        Nguyen Trong Uyen, Nguyen Dinh Bang, Le Nhu Thanh, Le Xuan Thanh, Separation of La, Ce, Pr, Nd and Sm using ion pair high performance liquid chromatography. Vietnamese Journal of Chemistry 1992, 30, 27-28.

-        Le Nhu Thanh, Dam Trung Bao, Le Kieu Nhi, A novel method for detection of hydroxyl radical formed in human body. Vietnam Journal of Pharmacy 1994, 1, 22-23.

-        Le Nhu Thanh, The retention mechanism of ion-pair chromatography, Vietnam Journal of Analytical Sciences 2003, 8, 44-48.

-        Le Nhu Thanh, Separation and detection of methamphetamine and ecstasy using high performance liquid chromatography.  Vietnam Journal of Analytical Sciences 2004, 9, 25-28.

-        Le Nhu Thanh, Yuta Yasaka, Minru Tanaka, Speciation of arsenic compounds by HPLC with hydride generation atomic absorption spectrometry, Vietnam Journal of Analytical Sciences 2005, 10, 3-16.

3.     Awards

Soldier's Medal for the first-battle-of-Quang Tri

4.

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3198
Hiển thị: 67
Expires: 2029-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. Pham Van Phong
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Previous Next