vien

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
     Contact information
Office phone # 
Cell phone # 0913 504 567
Email: nhuvit2003@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

- Department of Inorganic Chemistry and

Office of Postgraduate Academic Affairs (1979-present)

- Highgest position:

Vice-dean of Faculty of Chemistry

Head of Office of Postgraduate Academic Affairs

- Academic position: Associate Professor (2005)

- Postdoc/exchanging scholar:

University of Amsterdam (1985-1986)

- PhD.: University of Hanoi (1994-1995)

- BSc.: University of Hanoi (1974-1978)

1.     Bio-Sketch and current research areas

Particular Information:

Full name: Le Nhu Thanh

Date of Birth:

Place of Birth: Hoang Mai, Hanoi

Research Interests:

Inorganic ion detection and separation using high performance liquid chromatography.

Detection and separation of vitamins, biological stimulants and free radicals in biosamples using high performance liquid chromatography.

 2.     5 most significant publications

-        Nguyen Trong Uyen, Nguyen Dinh Bang, Le Nhu Thanh, Le Xuan Thanh, Separation of La, Ce, Pr, Nd and Sm using ion pair high performance liquid chromatography. Vietnamese Journal of Chemistry 1992, 30, 27-28.

-        Le Nhu Thanh, Dam Trung Bao, Le Kieu Nhi, A novel method for detection of hydroxyl radical formed in human body. Vietnam Journal of Pharmacy 1994, 1, 22-23.

-        Le Nhu Thanh, The retention mechanism of ion-pair chromatography, Vietnam Journal of Analytical Sciences 2003, 8, 44-48.

-        Le Nhu Thanh, Separation and detection of methamphetamine and ecstasy using high performance liquid chromatography.  Vietnam Journal of Analytical Sciences 2004, 9, 25-28.

-        Le Nhu Thanh, Yuta Yasaka, Minru Tanaka, Speciation of arsenic compounds by HPLC with hydride generation atomic absorption spectrometry, Vietnam Journal of Analytical Sciences 2005, 10, 3-16.

3.     Awards

Soldier's Medal for the first-battle-of-Quang Tri

4.

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3198
Hiển thị: 320
Expires: 2029-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Pham Van Phong
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Previous Next

 

agario ataköy escort