Vietnamese English

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry
Office phone: (84-4)38 253 503
Cell phone: 0988 960 080
Email: phamanhson@hus.edu.vn

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

-        Department of Inorganic Chemistry (2003-present)

-        PhD.: Japan Advanced Institute of Science and Technology – JAIST (2010-2014)

-        MSc.: Hanoi University of Science, VNU (2002-2004)

BSc.: Hanoi University of Science, VNU (1998-2002)

1.     Bio-Sketch and current research areas

Particular Information:

Full name:    Pham Anh Son

Date of Birth:          17/03/1980

Place of Birth:         Nam Dinh

Research Interests:

-        Study on fabrication, characterization, and application of heterogeneous catalysts (solid acid-base catalysts, metal and metal oxide catalysts) for transformation of biomass-derived compounds to value-added compounds.

-        Study on synthesis, characterization, and application of nano-sized particle materials and ordered mesoporous materials.

 2.     Five most significant publications

-        Trieu Thi Nguyet, Pham Anh Son, Vu Thi Nho, Kieu Thanh Canh. Fabrication of Cu­2O Nano Crystals by {111} Plane-Oriented Growth. Vietnam Journal of Chemistry 2015, 53, 222-226.

-        Pham Anh Son. Transformation of 5-Hydroxymethyl Furfural and Fructose to Levulinic Acid over Solid Acid Catalysts. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 2014, 30, 346-354.

-        Pham Anh Son, Shun Nishimura, Kohki Ebitani. Production of g-Valerolactone from Biomass-derived Compounds using Supported Metal Catalyst and Formic Acid as Hydrogen Source. RSC Advances 2014, 4, 10525-10530.

-        Pham Anh Son, Shun Nishimura, Kohki Ebitani. Preparation of Zirconium Carbonate as Water-Tolerant Solid Base Catalyst for Glucose Isomerization and One-pot Synthesis of Levulinic Acid with Solid Acid Catalyst. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 2014, 111, 183-197.

-        Pham Anh Son, Shun Nishimura, Kohki Ebitani. Synthesis of Levulinic Acid from Fructose using Amberlyst-15 as a Solid Acid Catalyst. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 2012, 106, 185-192.

 3.     Awards

-        VNU’s Outstanding Youth (2015)

-        MOET Minister’s Certificate of Merit (2014).

 

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3196
Hiển thị: 157
Expires: 2029-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Dr. Pham Van Phong
PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Previous Next