Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry
Office phone: (84-4)38 253 503
Cell phone: 0988 960 080
Email: phamanhson@hus.edu.vn

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

-        Department of Inorganic Chemistry (2003-present)

-        PhD.: Japan Advanced Institute of Science and Technology – JAIST (2010-2014)

-        MSc.: Hanoi University of Science, VNU (2002-2004)

BSc.: Hanoi University of Science, VNU (1998-2002)

1.     Bio-Sketch and current research areas

Particular Information:

Full name:    Pham Anh Son

Date of Birth:          17/03/1980

Place of Birth:         Nam Dinh

Research Interests:

-        Study on fabrication, characterization, and application of heterogeneous catalysts (solid acid-base catalysts, metal and metal oxide catalysts) for transformation of biomass-derived compounds to value-added compounds.

-        Study on synthesis, characterization, and application of nano-sized particle materials and ordered mesoporous materials.

 2.     Five most significant publications

-        Trieu Thi Nguyet, Pham Anh Son, Vu Thi Nho, Kieu Thanh Canh. Fabrication of Cu­2O Nano Crystals by {111} Plane-Oriented Growth. Vietnam Journal of Chemistry 2015, 53, 222-226.

-        Pham Anh Son. Transformation of 5-Hydroxymethyl Furfural and Fructose to Levulinic Acid over Solid Acid Catalysts. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 2014, 30, 346-354.

-        Pham Anh Son, Shun Nishimura, Kohki Ebitani. Production of g-Valerolactone from Biomass-derived Compounds using Supported Metal Catalyst and Formic Acid as Hydrogen Source. RSC Advances 2014, 4, 10525-10530.

-        Pham Anh Son, Shun Nishimura, Kohki Ebitani. Preparation of Zirconium Carbonate as Water-Tolerant Solid Base Catalyst for Glucose Isomerization and One-pot Synthesis of Levulinic Acid with Solid Acid Catalyst. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 2014, 111, 183-197.

-        Pham Anh Son, Shun Nishimura, Kohki Ebitani. Synthesis of Levulinic Acid from Fructose using Amberlyst-15 as a Solid Acid Catalyst. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 2012, 106, 185-192.

 3.     Awards

-        VNU’s Outstanding Youth (2015)

-        MOET Minister’s Certificate of Merit (2014).

 

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3196
Hiển thị: 68
Expires: 2029-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Previous Next