Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry
Office phone: (84-4)38 253 503
Cell phone: 0988 960 080
Email: phamanhson@hus.edu.vn

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

-        Department of Inorganic Chemistry (2003-present)

-        PhD.: Japan Advanced Institute of Science and Technology – JAIST (2010-2014)

-        MSc.: Hanoi University of Science, VNU (2002-2004)

BSc.: Hanoi University of Science, VNU (1998-2002)

1.     Bio-Sketch and current research areas

Particular Information:

Full name:    Pham Anh Son

Date of Birth:          17/03/1980

Place of Birth:         Nam Dinh

Research Interests:

-        Study on fabrication, characterization, and application of heterogeneous catalysts (solid acid-base catalysts, metal and metal oxide catalysts) for transformation of biomass-derived compounds to value-added compounds.

-        Study on synthesis, characterization, and application of nano-sized particle materials and ordered mesoporous materials.

 2.     Five most significant publications

-        Trieu Thi Nguyet, Pham Anh Son, Vu Thi Nho, Kieu Thanh Canh. Fabrication of Cu­2O Nano Crystals by {111} Plane-Oriented Growth. Vietnam Journal of Chemistry 2015, 53, 222-226.

-        Pham Anh Son. Transformation of 5-Hydroxymethyl Furfural and Fructose to Levulinic Acid over Solid Acid Catalysts. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 2014, 30, 346-354.

-        Pham Anh Son, Shun Nishimura, Kohki Ebitani. Production of g-Valerolactone from Biomass-derived Compounds using Supported Metal Catalyst and Formic Acid as Hydrogen Source. RSC Advances 2014, 4, 10525-10530.

-        Pham Anh Son, Shun Nishimura, Kohki Ebitani. Preparation of Zirconium Carbonate as Water-Tolerant Solid Base Catalyst for Glucose Isomerization and One-pot Synthesis of Levulinic Acid with Solid Acid Catalyst. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 2014, 111, 183-197.

-        Pham Anh Son, Shun Nishimura, Kohki Ebitani. Synthesis of Levulinic Acid from Fructose using Amberlyst-15 as a Solid Acid Catalyst. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 2012, 106, 185-192.

 3.     Awards

-        VNU’s Outstanding Youth (2015)

-        MOET Minister’s Certificate of Merit (2014).

 

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3196
Hiển thị: 115
Expires: 2029-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Pham Van Phong
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Previous Next