vien

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry
Office phone: (84-4)38 253 503
Cell phone: 0988 960 080
Email: phamanhson@hus.edu.vn

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

-        Department of Inorganic Chemistry (2003-present)

-        PhD.: Japan Advanced Institute of Science and Technology – JAIST (2010-2014)

-        MSc.: Hanoi University of Science, VNU (2002-2004)

BSc.: Hanoi University of Science, VNU (1998-2002)

1.     Bio-Sketch and current research areas

Particular Information:

Full name:    Pham Anh Son

Date of Birth:          17/03/1980

Place of Birth:         Nam Dinh

Research Interests:

-        Study on fabrication, characterization, and application of heterogeneous catalysts (solid acid-base catalysts, metal and metal oxide catalysts) for transformation of biomass-derived compounds to value-added compounds.

-        Study on synthesis, characterization, and application of nano-sized particle materials and ordered mesoporous materials.

 2.     Five most significant publications

-        Trieu Thi Nguyet, Pham Anh Son, Vu Thi Nho, Kieu Thanh Canh. Fabrication of Cu­2O Nano Crystals by {111} Plane-Oriented Growth. Vietnam Journal of Chemistry 2015, 53, 222-226.

-        Pham Anh Son. Transformation of 5-Hydroxymethyl Furfural and Fructose to Levulinic Acid over Solid Acid Catalysts. VNU Journal of Science: Natural Sciences and Technology 2014, 30, 346-354.

-        Pham Anh Son, Shun Nishimura, Kohki Ebitani. Production of g-Valerolactone from Biomass-derived Compounds using Supported Metal Catalyst and Formic Acid as Hydrogen Source. RSC Advances 2014, 4, 10525-10530.

-        Pham Anh Son, Shun Nishimura, Kohki Ebitani. Preparation of Zirconium Carbonate as Water-Tolerant Solid Base Catalyst for Glucose Isomerization and One-pot Synthesis of Levulinic Acid with Solid Acid Catalyst. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 2014, 111, 183-197.

-        Pham Anh Son, Shun Nishimura, Kohki Ebitani. Synthesis of Levulinic Acid from Fructose using Amberlyst-15 as a Solid Acid Catalyst. Reaction Kinetics, Mechanisms and Catalysis 2012, 106, 185-192.

 3.     Awards

-        VNU’s Outstanding Youth (2015)

-        MOET Minister’s Certificate of Merit (2014).

 

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3196
Hiển thị: 336
Expires: 2029-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Van Phong
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Previous Next

 

agario ataköy escort