BSc. PHAM THI NGOC OANH

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone # (84-4)38 253 503 
Cell phone #  0948 762 060
Email: ngocoanh297@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

- Department of Inorganic Chemistry (2016-Present)

- MSc.: Hanoi University of Science (2014-2016)

- BSc.: Hanoi University of Science (2010-2014)

1.  Bio-Sketch

Full name: Pham Thi Ngoc Oanh

Date of Birth: 29/07/1992

Place of Birth: Kien Xuong, Thai Binh.

 2. 5 most significant publications

-        Hoang Thi Huong Hue, Pham Thi Ngoc Oanh, Preparation of ZnO by combustion method: Effect of synthesis conditions on it photo catalytic activity. VNU Journal of Science 2014, 30, 230-236.

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3195
Hiển thị: 132
Expires: 2029-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. Pham Van Phong
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Previous Next