BSc. PHAM THI NGOC OANH

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone # (84-4)38 253 503 
Cell phone #  0948 762 060
Email: ngocoanh297@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

- Department of Inorganic Chemistry (2016-Present)

- MSc.: Hanoi University of Science (2014-2016)

- BSc.: Hanoi University of Science (2010-2014)

1.  Bio-Sketch

Full name: Pham Thi Ngoc Oanh

Date of Birth: 29/07/1992

Place of Birth: Kien Xuong, Thai Binh.

 2. 5 most significant publications

-        Hoang Thi Huong Hue, Pham Thi Ngoc Oanh, Preparation of ZnO by combustion method: Effect of synthesis conditions on it photo catalytic activity. VNU Journal of Science 2014, 30, 230-236.

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3195
Hiển thị: 81
Expires: 2029-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Pham Van Phong
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Previous Next