Vietnamese English

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone # (84-4)38 253 503 
Cell phone #  0948 762 060
Email: ngocoanh297@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

- Department of Inorganic Chemistry (2016-Present)

- MSc.: Hanoi University of Science (2014-2016)

- BSc.: Hanoi University of Science (2010-2014)

1.  Bio-Sketch

Full name: Pham Thi Ngoc Oanh

Date of Birth: 29/07/1992

Place of Birth: Kien Xuong, Thai Binh.

 2. 5 most significant publications

-        Hoang Thi Huong Hue, Pham Thi Ngoc Oanh, Preparation of ZnO by combustion method: Effect of synthesis conditions on it photo catalytic activity. VNU Journal of Science 2014, 30, 230-236.

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3195
Hiển thị: 189
Expires: 2029-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Van Phong
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Previous Next