vien

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone # (84-4)38 253 503 
Cell phone #  0948 762 060
Email: ngocoanh297@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

- Department of Inorganic Chemistry (2016-Present)

- MSc.: Hanoi University of Science (2014-2016)

- BSc.: Hanoi University of Science (2010-2014)

1.  Bio-Sketch

Full name: Pham Thi Ngoc Oanh

Date of Birth: 29/07/1992

Place of Birth: Kien Xuong, Thai Binh.

 2. 5 most significant publications

-        Hoang Thi Huong Hue, Pham Thi Ngoc Oanh, Preparation of ZnO by combustion method: Effect of synthesis conditions on it photo catalytic activity. VNU Journal of Science 2014, 30, 230-236.

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3195
Hiển thị: 357
Expires: 2029-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Previous Next

 

agario ataköy escort