Vietnamese English

MSc. VU THI BICH NGOC

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone #  (84-4) 38 253 503                           
Cell phone # 01233 624 684           

Email: ngoc.vubich0684@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

 Department of Inorganic Chemistry (2013-present)

- MSc: Hanoi University of Science and Technology (2010-2012)

- BSc.: Hanoi Open University (2004-2008)

1.               Bio-Sketch

Full name: Vu Thi Bich Ngoc

Date or Birth: 24/06/1984

Place of Birth: Truc Ninh, Nam Dinh

 2.   5 most significant publications

-   Ngo Hong Anh Thu, Vu Cong Thang, Vu Thi Bich Ngoc, Trinh Le Hung. Abattoir wastewater treatment by biological methods. Vietnam Journal of Science and Technology 2011, 49, 156-163.

-   Trinh Le Hung, Vu Dinh Phuong, Le Tuan Anh, Hoang Van Ha, Vu Bich Ngoc, Nakhonekham Xaybouangeum, A study on Studying the metabolism of nutrients in constructed wetland with submerged aquatic plants. Vietnam Journal of Analytical Sciences 2012, 17, 25-28.

-   Trinh Le Hung, Trinh Thu Huong, Le Tuan Anh, Hoang Van Ha, Vu Bich Ngoc, Selecting submerged aquatic plants for constructed wetland. Vietnam Journal of Analytical Sciences 2012, 17, 25-28.

-   Vuong Thi Kim Oanh, Trinh Le Hung, Vu Thi Bich Ngoc, Nguyen Van Hung. A study on anaerobic oxidation of ammonium in underground water. Vietnam Journal of Chemistry 2012, 50, 40-43.

-   Nguyen Thanh Binh, Vo Thi My Nga, Vu Thi Bich Ngoc, Le Thanh Son, Hoa Huu Thu, Pham The Tan, Dang Van Long. Synthesis, characterization of Bent.DL-Fe2O3 and their application in removal of antibiotic in wastewater. Vietnam Journal of Chemistry 2012, 50, 299-320.

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3194
Hiển thị: 172
Expires: 2031-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dr. Pham Van Phong
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Previous Next