MSc. VU THI BICH NGOC

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone #  (84-4) 38 253 503                           
Cell phone # 01233 624 684           

Email: ngoc.vubich0684@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

 Department of Inorganic Chemistry (2013-present)

- MSc: Hanoi University of Science and Technology (2010-2012)

- BSc.: Hanoi Open University (2004-2008)

1.               Bio-Sketch

Full name: Vu Thi Bich Ngoc

Date or Birth: 24/06/1984

Place of Birth: Truc Ninh, Nam Dinh

 2.   5 most significant publications

-   Ngo Hong Anh Thu, Vu Cong Thang, Vu Thi Bich Ngoc, Trinh Le Hung. Abattoir wastewater treatment by biological methods. Vietnam Journal of Science and Technology 2011, 49, 156-163.

-   Trinh Le Hung, Vu Dinh Phuong, Le Tuan Anh, Hoang Van Ha, Vu Bich Ngoc, Nakhonekham Xaybouangeum, A study on Studying the metabolism of nutrients in constructed wetland with submerged aquatic plants. Vietnam Journal of Analytical Sciences 2012, 17, 25-28.

-   Trinh Le Hung, Trinh Thu Huong, Le Tuan Anh, Hoang Van Ha, Vu Bich Ngoc, Selecting submerged aquatic plants for constructed wetland. Vietnam Journal of Analytical Sciences 2012, 17, 25-28.

-   Vuong Thi Kim Oanh, Trinh Le Hung, Vu Thi Bich Ngoc, Nguyen Van Hung. A study on anaerobic oxidation of ammonium in underground water. Vietnam Journal of Chemistry 2012, 50, 40-43.

-   Nguyen Thanh Binh, Vo Thi My Nga, Vu Thi Bich Ngoc, Le Thanh Son, Hoa Huu Thu, Pham The Tan, Dang Van Long. Synthesis, characterization of Bent.DL-Fe2O3 and their application in removal of antibiotic in wastewater. Vietnam Journal of Chemistry 2012, 50, 299-320.

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3194
Hiển thị: 134
Expires: 2031-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. Pham Van Phong
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Previous Next