MSc. VU THI BICH NGOC

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone #  (84-4) 38 253 503                           
Cell phone # 01233 624 684           

Email: ngoc.vubich0684@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

 Department of Inorganic Chemistry (2013-present)

- MSc: Hanoi University of Science and Technology (2010-2012)

- BSc.: Hanoi Open University (2004-2008)

1.               Bio-Sketch

Full name: Vu Thi Bich Ngoc

Date or Birth: 24/06/1984

Place of Birth: Truc Ninh, Nam Dinh

 2.   5 most significant publications

-   Ngo Hong Anh Thu, Vu Cong Thang, Vu Thi Bich Ngoc, Trinh Le Hung. Abattoir wastewater treatment by biological methods. Vietnam Journal of Science and Technology 2011, 49, 156-163.

-   Trinh Le Hung, Vu Dinh Phuong, Le Tuan Anh, Hoang Van Ha, Vu Bich Ngoc, Nakhonekham Xaybouangeum, A study on Studying the metabolism of nutrients in constructed wetland with submerged aquatic plants. Vietnam Journal of Analytical Sciences 2012, 17, 25-28.

-   Trinh Le Hung, Trinh Thu Huong, Le Tuan Anh, Hoang Van Ha, Vu Bich Ngoc, Selecting submerged aquatic plants for constructed wetland. Vietnam Journal of Analytical Sciences 2012, 17, 25-28.

-   Vuong Thi Kim Oanh, Trinh Le Hung, Vu Thi Bich Ngoc, Nguyen Van Hung. A study on anaerobic oxidation of ammonium in underground water. Vietnam Journal of Chemistry 2012, 50, 40-43.

-   Nguyen Thanh Binh, Vo Thi My Nga, Vu Thi Bich Ngoc, Le Thanh Son, Hoa Huu Thu, Pham The Tan, Dang Van Long. Synthesis, characterization of Bent.DL-Fe2O3 and their application in removal of antibiotic in wastewater. Vietnam Journal of Chemistry 2012, 50, 299-320.

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3194
Hiển thị: 69
Expires: 2031-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Van Phong
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Previous Next