vien

MSc. VU THI BICH NGOC

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, 19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.
Office phone #  (84-4) 38 253 503                           
Cell phone # 01233 624 684           

Email: ngoc.vubich0684@gmail.com

Mô tả đầy đủ

Department of Inorganic Chemistry

 Department of Inorganic Chemistry (2013-present)

- MSc: Hanoi University of Science and Technology (2010-2012)

- BSc.: Hanoi Open University (2004-2008)

1.               Bio-Sketch

Full name: Vu Thi Bich Ngoc

Date or Birth: 24/06/1984

Place of Birth: Truc Ninh, Nam Dinh

 2.   5 most significant publications

-   Ngo Hong Anh Thu, Vu Cong Thang, Vu Thi Bich Ngoc, Trinh Le Hung. Abattoir wastewater treatment by biological methods. Vietnam Journal of Science and Technology 2011, 49, 156-163.

-   Trinh Le Hung, Vu Dinh Phuong, Le Tuan Anh, Hoang Van Ha, Vu Bich Ngoc, Nakhonekham Xaybouangeum, A study on Studying the metabolism of nutrients in constructed wetland with submerged aquatic plants. Vietnam Journal of Analytical Sciences 2012, 17, 25-28.

-   Trinh Le Hung, Trinh Thu Huong, Le Tuan Anh, Hoang Van Ha, Vu Bich Ngoc, Selecting submerged aquatic plants for constructed wetland. Vietnam Journal of Analytical Sciences 2012, 17, 25-28.

-   Vuong Thi Kim Oanh, Trinh Le Hung, Vu Thi Bich Ngoc, Nguyen Van Hung. A study on anaerobic oxidation of ammonium in underground water. Vietnam Journal of Chemistry 2012, 50, 40-43.

-   Nguyen Thanh Binh, Vo Thi My Nga, Vu Thi Bich Ngoc, Le Thanh Son, Hoa Huu Thu, Pham The Tan, Dang Van Long. Synthesis, characterization of Bent.DL-Fe2O3 and their application in removal of antibiotic in wastewater. Vietnam Journal of Chemistry 2012, 50, 299-320.

Khu vực


19 Le Thang Tong str., Hoan Kiem dist. Hanoi.

Thông tin Profile

Advert ID: 3194
Hiển thị: 328
Expires: 2031-05-16 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. Pham Van Phong
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Previous Next

 

agario ataköy escort