Vietnamese English

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Bộ môn Hóa Vô cơ, Khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, VNU University of Science
Le Thanh Tong Str. 19, Hoan Kiem District, Hanoi
Email: cthangpham@gmail.com
Mobile: +84 97 3581018

Mô tả đầy đủ

Hóa học phức chất / Coordination chemistry

Đào tạo

- Tiến sĩ: Đại học Tự do Berlin (2012-2016)

- Thạc sĩ: Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (2009-2012)

- Cử nhân: Hệ CNKHTN, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (2005-2009)

Hướng nghiên cứu chính

- Phức chất đa nhân, phức chất hỗn hợp kim loại trên cơ sở các hệ phối tử đa chức, đa càng

- Phức chất có hoạt tính sinh học

- Ứng dụng các phương pháp hóa lý hiện đại như nhiễu xạ tia X đơn tinh thể, cộng hưởng từ hạt nhân đa nguyên tố, cộng hưởng thuận từ electron, và tính toán lý thuyết trong nghiên cứu phức chất

 

Biography

 

- Year of birth: 1987

- Doctor: Free University of Berlin (2012-2016). Supervisor: Prof. Dr. Ulrich Abram

- Master: VNU University of Science (2009-2012)

- Bachelor: Talented program, VNU University of Science (2005-2009)

 

Research Interests

 

- Oligonuclear, oligometallic complexes based on ligands oligodentate

- Bioactive metal complexes

- Application of modern physicochemical methods such as X-ray diffraction single crystal , multinuclear NMR, EPR and computational modeling in Coordination chemistry

Thông tin Profile

Advert ID: 3154
Hiển thị: 1317
Expires: 2033-12-22 15:01:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Previous Next