TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Bộ môn Hóa Vô cơ, Khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, VNU University of Science
Le Thanh Tong Str. 19, Hoan Kiem District, Hanoi
Email: cthangpham@gmail.com
Mobile: +84 97 3581018

Mô tả đầy đủ

Hóa học phức chất / Coordination chemistry

Đào tạo

- Tiến sĩ: Đại học Tự do Berlin (2012-2016)

- Thạc sĩ: Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (2009-2012)

- Cử nhân: Hệ CNKHTN, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (2005-2009)

Hướng nghiên cứu chính

- Phức chất đa nhân, phức chất hỗn hợp kim loại trên cơ sở các hệ phối tử đa chức, đa càng

- Phức chất có hoạt tính sinh học

- Ứng dụng các phương pháp hóa lý hiện đại như nhiễu xạ tia X đơn tinh thể, cộng hưởng từ hạt nhân đa nguyên tố, cộng hưởng thuận từ electron, và tính toán lý thuyết trong nghiên cứu phức chất

 

Biography

 

- Year of birth: 1987

- Doctor: Free University of Berlin (2012-2016). Supervisor: Prof. Dr. Ulrich Abram

- Master: VNU University of Science (2009-2012)

- Bachelor: Talented program, VNU University of Science (2005-2009)

 

Research Interests

 

- Oligonuclear, oligometallic complexes based on ligands oligodentate

- Bioactive metal complexes

- Application of modern physicochemical methods such as X-ray diffraction single crystal , multinuclear NMR, EPR and computational modeling in Coordination chemistry

Thông tin Profile

Advert ID: 3154
Hiển thị: 1213
Expires: 2033-12-22 15:01:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Previous Next