TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Bộ môn Hóa Vô cơ, Khoa Hóa học, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội
19 Lê Thánh Tông, Hoàn Kiếm, Hà Nội
Department of Inorganic Chemistry, Faculty of Chemistry, VNU University of Science
Le Thanh Tong Str. 19, Hoan Kiem District, Hanoi
Email: cthangpham@gmail.com
Mobile: +84 97 3581018

Mô tả đầy đủ

Hóa học phức chất / Coordination chemistry

Đào tạo

- Tiến sĩ: Đại học Tự do Berlin (2012-2016)

- Thạc sĩ: Đại học Khoa học tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (2009-2012)

- Cử nhân: Hệ CNKHTN, Đại học Khoa học Tự nhiên, ĐHQG Hà Nội (2005-2009)

Hướng nghiên cứu chính

- Phức chất đa nhân, phức chất hỗn hợp kim loại trên cơ sở các hệ phối tử đa chức, đa càng

- Phức chất có hoạt tính sinh học

- Ứng dụng các phương pháp hóa lý hiện đại như nhiễu xạ tia X đơn tinh thể, cộng hưởng từ hạt nhân đa nguyên tố, cộng hưởng thuận từ electron, và tính toán lý thuyết trong nghiên cứu phức chất

 

Biography

 

- Year of birth: 1987

- Doctor: Free University of Berlin (2012-2016). Supervisor: Prof. Dr. Ulrich Abram

- Master: VNU University of Science (2009-2012)

- Bachelor: Talented program, VNU University of Science (2005-2009)

 

Research Interests

 

- Oligonuclear, oligometallic complexes based on ligands oligodentate

- Bioactive metal complexes

- Application of modern physicochemical methods such as X-ray diffraction single crystal , multinuclear NMR, EPR and computational modeling in Coordination chemistry

Thông tin Profile

Advert ID: 3154
Hiển thị: 1099
Expires: 2033-12-22 15:01:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Van Phong
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Previous Next