Vietnamese English

Nguyen Thi Thanh Huyen

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Mô tả đầy đủ

Organic Chemistry

Khu vực


19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3191
Hiển thị: 246
Expires: 2031-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Pham Van Phong
TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Previous Next