Nguyen Thi Thanh Huyen

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Mô tả đầy đủ

Organic Chemistry

Khu vực


19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3191
Hiển thị: 168
Expires: 2031-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Van Phong
TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Previous Next