Nguyen Thi Thanh Huyen

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Mô tả đầy đủ

Organic Chemistry

Khu vực


19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3191
Hiển thị: 91
Expires: 2031-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Previous Next