vien

Nguyen Thi Thanh Huyen

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Mô tả đầy đủ

Organic Chemistry

Khu vực


19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3191
Hiển thị: 427
Expires: 2031-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Dr. Pham Van Phong
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Previous Next

 

agario ataköy escort