Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone: 04 38253503                             Fax               Cell phone: 0989141695

Email: tvche@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

Organic Chemistry

- Department (year): VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi (2000)

- Highest position (term)

- Academic position (year):

- Postdoc/exchanging scholar (School, period):

- PhD from Ministry of Education and Training  (School, period): Vietnam National University, Hanoi, 2004-2009

- M.S   (School, period): Vietnam National University, Hanoi, 2001-2003

- B.S/B.A (School, period): Vietnam National University, Hanoi, 1996-1999   Bio-Sketch (including current research areas):

   Main Research studies:

-        Study on synthesis of some formazanes.

-        Study on synthesis of some compounds having bioactivity.

-        Study on synthesis of some azacrows ether

•   5 most significant publications:

 

-        Nguyễn Đình Triệu, Trần Thị Thanh Vân, 2010, Phổ khối lượng của một số fomazan chứa dị vòng, Tạp chí Hóa học, Volume 48, No 4B, p.161-166 (ISSN 0866-7144)

-        Trần Thị Thanh Vân,  Nguyễn Đình Triệu, 2011, Tổng hợp phức của fomazan, bis-fomazan với ion kim loại, Tạp chí Hóa học, Volume 49, No 2(ABC), p.895-901 (ISSN 0866-7144)

-        Tran Thi Thanh Van, 2012, Synthesis and study on the structure of some bis-formazanes containing furane, thiophene, pyrrole and pyridine heterocyclic, Tạp chí Hóa học, Volume 50, No 4A, p.135-139 (ISSN 0866-7144)

-        Lê Tuấn Anh,Trương Hồng Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Phượng,  Trần Thị Thanh Vân, Đào Thị Nhung, A.Soldatenkov, 2015, Tổng hợp và hoạt tính gây độc tế bào của một số dẫn xuất g-(3-R-phenyl)pyridine có chứa vòng crown ete, Tạp chí hóa học, Vol 53(4E1), tr.141-144

-        Lê Tuấn Anh,Trương Hồng Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Phượng,  Đào Thị Nhung, Trần Thị Thanh Vân, A.Soldatenkov, 2015, Tổng hợp Tetrakisbenzo-28(31)-crown-6(7)-ete, Tạp chí hóa học, Vol 53(4E2), tr.153-155

·     Awards:

1)          Representative young lecturer of Vietnam National University, Hanoi, in 2002.

Khu vực


19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3189
Hiển thị: 134
Expires: 2031-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Van Phong
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Previous Next