Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone: 04 38253503                             Fax               Cell phone: 0989141695

Email: tvche@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

Organic Chemistry

- Department (year): VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi (2000)

- Highest position (term)

- Academic position (year):

- Postdoc/exchanging scholar (School, period):

- PhD from Ministry of Education and Training  (School, period): Vietnam National University, Hanoi, 2004-2009

- M.S   (School, period): Vietnam National University, Hanoi, 2001-2003

- B.S/B.A (School, period): Vietnam National University, Hanoi, 1996-1999   Bio-Sketch (including current research areas):

   Main Research studies:

-        Study on synthesis of some formazanes.

-        Study on synthesis of some compounds having bioactivity.

-        Study on synthesis of some azacrows ether

•   5 most significant publications:

 

-        Nguyễn Đình Triệu, Trần Thị Thanh Vân, 2010, Phổ khối lượng của một số fomazan chứa dị vòng, Tạp chí Hóa học, Volume 48, No 4B, p.161-166 (ISSN 0866-7144)

-        Trần Thị Thanh Vân,  Nguyễn Đình Triệu, 2011, Tổng hợp phức của fomazan, bis-fomazan với ion kim loại, Tạp chí Hóa học, Volume 49, No 2(ABC), p.895-901 (ISSN 0866-7144)

-        Tran Thi Thanh Van, 2012, Synthesis and study on the structure of some bis-formazanes containing furane, thiophene, pyrrole and pyridine heterocyclic, Tạp chí Hóa học, Volume 50, No 4A, p.135-139 (ISSN 0866-7144)

-        Lê Tuấn Anh,Trương Hồng Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Phượng,  Trần Thị Thanh Vân, Đào Thị Nhung, A.Soldatenkov, 2015, Tổng hợp và hoạt tính gây độc tế bào của một số dẫn xuất g-(3-R-phenyl)pyridine có chứa vòng crown ete, Tạp chí hóa học, Vol 53(4E1), tr.141-144

-        Lê Tuấn Anh,Trương Hồng Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Phượng,  Đào Thị Nhung, Trần Thị Thanh Vân, A.Soldatenkov, 2015, Tổng hợp Tetrakisbenzo-28(31)-crown-6(7)-ete, Tạp chí hóa học, Vol 53(4E2), tr.153-155

·     Awards:

1)          Representative young lecturer of Vietnam National University, Hanoi, in 2002.

Khu vực


19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3189
Hiển thị: 77
Expires: 2031-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Previous Next