vien

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone: 04 38253503                             Fax               Cell phone: 0989141695

Email: tvche@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

Organic Chemistry

- Department (year): VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi (2000)

- Highest position (term)

- Academic position (year):

- Postdoc/exchanging scholar (School, period):

- PhD from Ministry of Education and Training  (School, period): Vietnam National University, Hanoi, 2004-2009

- M.S   (School, period): Vietnam National University, Hanoi, 2001-2003

- B.S/B.A (School, period): Vietnam National University, Hanoi, 1996-1999   Bio-Sketch (including current research areas):

   Main Research studies:

-        Study on synthesis of some formazanes.

-        Study on synthesis of some compounds having bioactivity.

-        Study on synthesis of some azacrows ether

•   5 most significant publications:

 

-        Nguyễn Đình Triệu, Trần Thị Thanh Vân, 2010, Phổ khối lượng của một số fomazan chứa dị vòng, Tạp chí Hóa học, Volume 48, No 4B, p.161-166 (ISSN 0866-7144)

-        Trần Thị Thanh Vân,  Nguyễn Đình Triệu, 2011, Tổng hợp phức của fomazan, bis-fomazan với ion kim loại, Tạp chí Hóa học, Volume 49, No 2(ABC), p.895-901 (ISSN 0866-7144)

-        Tran Thi Thanh Van, 2012, Synthesis and study on the structure of some bis-formazanes containing furane, thiophene, pyrrole and pyridine heterocyclic, Tạp chí Hóa học, Volume 50, No 4A, p.135-139 (ISSN 0866-7144)

-        Lê Tuấn Anh,Trương Hồng Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Phượng,  Trần Thị Thanh Vân, Đào Thị Nhung, A.Soldatenkov, 2015, Tổng hợp và hoạt tính gây độc tế bào của một số dẫn xuất g-(3-R-phenyl)pyridine có chứa vòng crown ete, Tạp chí hóa học, Vol 53(4E1), tr.141-144

-        Lê Tuấn Anh,Trương Hồng Hiếu, Nguyễn Thị Thanh Phượng,  Đào Thị Nhung, Trần Thị Thanh Vân, A.Soldatenkov, 2015, Tổng hợp Tetrakisbenzo-28(31)-crown-6(7)-ete, Tạp chí hóa học, Vol 53(4E2), tr.153-155

·     Awards:

1)          Representative young lecturer of Vietnam National University, Hanoi, in 2002.

Khu vực


19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3189
Hiển thị: 386
Expires: 2031-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Dr. Pham Van Phong
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Previous Next

 

agario ataköy escort