vien

Dr. Nguyen Thi Son

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone : 0438253503 Fax: 0438241140 Cell phone: 0912140352
Email: sonhuco@yhoo.com

Mô tả đầy đủ

Organic Chemistry

Department (year) 2002

- Highgest position (term): Lecture

- Academic position (year)

- Postdoc/exchanging scholar (School, period)

- PhD   (School, period): VNU-University of Science, Vietnam National University, Hanoi, 2006-2012

- M.S   (School, period): VNU-University of Science, Vietnam National University, Hanoi, 2003-2005

- B.S/B.A (School, period): VNU-University of Science, Vietnam National University, Hanoi, 1996-2000

1.  Bio-Sketch (including current research areas)

- Research on some study fileds of organic chemisty and pharmaceltical chemistry

2.     5 most significant publications

1.     Lưu Văn Bôi, Nguyễn Thị Sơn, Đào Thị Nhung, "Điều chế và tính chất của 5-(5-axetamido-hidroxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, XXIV (1), 2008, trang 1-8.

2.     Nguyễn Thị Sơn, Lưu Văn Bôi, Hà Minh Tú, Hà Việt Trung, “Điều chế và tính chất của 5-(4-axetamido-2-bromphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol”, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 9, 2009, trang 45-48.

3.     Nguyễn Thị Sơn, Lưu Văn Bôi, Nguyễn Thị Hường, Hà Minh Tú,Điều chế và tính chất của 5-(4-axetamidophenyl-1,3,4-oxadiazol-2-thiol”, Tạp chí Hoá học, T. 47, 2009, trang 180-184.

4.     Nguyễn Thị Sơn, Hà Minh Tú, Lưu Văn Bôi, Điều chế và tính chất của 5-(4-axetamido-2-cloaryl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol”, Tạp chí hoá học, T. 49(1), 2009, trang 25-30.

5.     Lưu Văn Bôi, Trịnh Thái Hà, Nguyễn Thị Sơn, Hà Minh Tú, "Điều chế và tính chất của 5-[(3-axetamido-4-metylphenyl)]-1,3,4-oxadiazol-2-thiol”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, T. 27, số 3, 2011, trang 145-153

Khu vực


19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3188
Hiển thị: 372
Expires: 2029-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Pham Van Phong
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Previous Next

 

agario ataköy escort