Dr. Nguyen Thi Son

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone : 0438253503 Fax: 0438241140 Cell phone: 0912140352
Email: sonhuco@yhoo.com

Mô tả đầy đủ

Organic Chemistry

Department (year) 2002

- Highgest position (term): Lecture

- Academic position (year)

- Postdoc/exchanging scholar (School, period)

- PhD   (School, period): VNU-University of Science, Vietnam National University, Hanoi, 2006-2012

- M.S   (School, period): VNU-University of Science, Vietnam National University, Hanoi, 2003-2005

- B.S/B.A (School, period): VNU-University of Science, Vietnam National University, Hanoi, 1996-2000

1.  Bio-Sketch (including current research areas)

- Research on some study fileds of organic chemisty and pharmaceltical chemistry

2.     5 most significant publications

1.     Lưu Văn Bôi, Nguyễn Thị Sơn, Đào Thị Nhung, "Điều chế và tính chất của 5-(5-axetamido-hidroxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, XXIV (1), 2008, trang 1-8.

2.     Nguyễn Thị Sơn, Lưu Văn Bôi, Hà Minh Tú, Hà Việt Trung, “Điều chế và tính chất của 5-(4-axetamido-2-bromphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol”, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 9, 2009, trang 45-48.

3.     Nguyễn Thị Sơn, Lưu Văn Bôi, Nguyễn Thị Hường, Hà Minh Tú,Điều chế và tính chất của 5-(4-axetamidophenyl-1,3,4-oxadiazol-2-thiol”, Tạp chí Hoá học, T. 47, 2009, trang 180-184.

4.     Nguyễn Thị Sơn, Hà Minh Tú, Lưu Văn Bôi, Điều chế và tính chất của 5-(4-axetamido-2-cloaryl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol”, Tạp chí hoá học, T. 49(1), 2009, trang 25-30.

5.     Lưu Văn Bôi, Trịnh Thái Hà, Nguyễn Thị Sơn, Hà Minh Tú, "Điều chế và tính chất của 5-[(3-axetamido-4-metylphenyl)]-1,3,4-oxadiazol-2-thiol”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, T. 27, số 3, 2011, trang 145-153

Khu vực


19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3188
Hiển thị: 136
Expires: 2029-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Dr. Pham Van Phong
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Previous Next