Vietnamese English

Dr. Nguyen Thi Son

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone : 0438253503 Fax: 0438241140 Cell phone: 0912140352
Email: sonhuco@yhoo.com

Mô tả đầy đủ

Organic Chemistry

Department (year) 2002

- Highgest position (term): Lecture

- Academic position (year)

- Postdoc/exchanging scholar (School, period)

- PhD   (School, period): VNU-University of Science, Vietnam National University, Hanoi, 2006-2012

- M.S   (School, period): VNU-University of Science, Vietnam National University, Hanoi, 2003-2005

- B.S/B.A (School, period): VNU-University of Science, Vietnam National University, Hanoi, 1996-2000

1.  Bio-Sketch (including current research areas)

- Research on some study fileds of organic chemisty and pharmaceltical chemistry

2.     5 most significant publications

1.     Lưu Văn Bôi, Nguyễn Thị Sơn, Đào Thị Nhung, "Điều chế và tính chất của 5-(5-axetamido-hidroxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, XXIV (1), 2008, trang 1-8.

2.     Nguyễn Thị Sơn, Lưu Văn Bôi, Hà Minh Tú, Hà Việt Trung, “Điều chế và tính chất của 5-(4-axetamido-2-bromphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol”, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 9, 2009, trang 45-48.

3.     Nguyễn Thị Sơn, Lưu Văn Bôi, Nguyễn Thị Hường, Hà Minh Tú,Điều chế và tính chất của 5-(4-axetamidophenyl-1,3,4-oxadiazol-2-thiol”, Tạp chí Hoá học, T. 47, 2009, trang 180-184.

4.     Nguyễn Thị Sơn, Hà Minh Tú, Lưu Văn Bôi, Điều chế và tính chất của 5-(4-axetamido-2-cloaryl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol”, Tạp chí hoá học, T. 49(1), 2009, trang 25-30.

5.     Lưu Văn Bôi, Trịnh Thái Hà, Nguyễn Thị Sơn, Hà Minh Tú, "Điều chế và tính chất của 5-[(3-axetamido-4-metylphenyl)]-1,3,4-oxadiazol-2-thiol”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, T. 27, số 3, 2011, trang 145-153

Khu vực


19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3188
Hiển thị: 200
Expires: 2029-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Van Phong
Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Previous Next