Dr. Nguyen Thi Son

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone : 0438253503 Fax: 0438241140 Cell phone: 0912140352
Email: sonhuco@yhoo.com

Mô tả đầy đủ

Organic Chemistry

Department (year) 2002

- Highgest position (term): Lecture

- Academic position (year)

- Postdoc/exchanging scholar (School, period)

- PhD   (School, period): VNU-University of Science, Vietnam National University, Hanoi, 2006-2012

- M.S   (School, period): VNU-University of Science, Vietnam National University, Hanoi, 2003-2005

- B.S/B.A (School, period): VNU-University of Science, Vietnam National University, Hanoi, 1996-2000

1.  Bio-Sketch (including current research areas)

- Research on some study fileds of organic chemisty and pharmaceltical chemistry

2.     5 most significant publications

1.     Lưu Văn Bôi, Nguyễn Thị Sơn, Đào Thị Nhung, "Điều chế và tính chất của 5-(5-axetamido-hidroxyphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, XXIV (1), 2008, trang 1-8.

2.     Nguyễn Thị Sơn, Lưu Văn Bôi, Hà Minh Tú, Hà Việt Trung, “Điều chế và tính chất của 5-(4-axetamido-2-bromphenyl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol”, Tạp chí Hoá học và Ứng dụng, số 9, 2009, trang 45-48.

3.     Nguyễn Thị Sơn, Lưu Văn Bôi, Nguyễn Thị Hường, Hà Minh Tú,Điều chế và tính chất của 5-(4-axetamidophenyl-1,3,4-oxadiazol-2-thiol”, Tạp chí Hoá học, T. 47, 2009, trang 180-184.

4.     Nguyễn Thị Sơn, Hà Minh Tú, Lưu Văn Bôi, Điều chế và tính chất của 5-(4-axetamido-2-cloaryl)-1,3,4-oxadiazol-2-thiol”, Tạp chí hoá học, T. 49(1), 2009, trang 25-30.

5.     Lưu Văn Bôi, Trịnh Thái Hà, Nguyễn Thị Sơn, Hà Minh Tú, "Điều chế và tính chất của 5-[(3-axetamido-4-metylphenyl)]-1,3,4-oxadiazol-2-thiol”, Tạp chí Khoa học ĐHQGHN, T. 27, số 3, 2011, trang 145-153

Khu vực


19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3188
Hiển thị: 84
Expires: 2029-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Pham Van Phong
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Previous Next