vien

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam
Office phone #: 0438253503 Fax: 0438241140 Cell phone #: 0904681381
Email: ngocchau79@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

Organic Chemistry

Department (year): 2006

- Highgest position: Lecturer

- Academic position (year)

- PhD: University of Toulouse III, France,

2002-2005

- M.S:  University of Toulouse III, France, 2001-2002

-B.S/B.A: VNU-University of Science, Vietnam National University, Hanoi, 1994-1997

 

1.                    Bio-Sketch (including current research areas)

-        Heterogenous and homogenous catalysis, application for organic synthesis, petrochemistry, degradation of toxic products, …

-        Synthesis of catalyst, materials polymer

-        The analytical chemistry of organic compounds

-         

 

2.                    5 most significant publications

-       Jean-Jaques Brunet, Ngoc Chau Chu, Ousmane Diallo. Intermolecular Highly Regioselective Hydroamination of Alkenes with Ligandless Pt(II) Catalysts in Ionic Solvents: Activation Role of n-Bu4PBr. Organometallics, 24, 3104-3110, 2005 (ISSN: 0276-7333, IF = 4.126, H index = 6).

-       Jean-Jaques Brunet, Ngoc Chau Chu, Ousmane Diallo, Sandrine Vincendeau. Platinum-catalyzed intermolecular hydroamination of terminal alkynes. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 240, 245-248, 2005. (ISSN: 1381-1169, IF = 3.615, H index = 6)

-       Jean-Jacques Brunet, Ngoc Chau Chu, and Mireia Rodriguez-Zubiri. Platinum-Catalyzed Intermolecular Hydroamination of Alkenes: Halide-Anion-Promoted Catalysis. Eur. J. Inorg. Chem., 4711–4722, 2007 (ISSN: 0276-7333, IF = 2.942, H index = 6).

-        Thanh  Thuy Nguyen, Thi Tuyet Mai Phan, Ngoc Chau Chu, Van Boı Luu, Xuan Hoan Nguyen, Isabelle Martin, Pascal Carriere. Elaboration and Dielectric Property of Modified PZT/Epoxy Nanocomposites. Polymer composites, 37 (2), 455-461, 2016 (Online ISSN  1548-0569, IF = 1.632).

-        Nguyen Thanh Binh, Chu Ngoc Chau, Le Thanh Son, Nguyen Thi Ngoc Quynh.  Investigation of conversion of  fructose to 5-hydroxymethylfurfural over carbon skeleton-based acid catalysts. International Journal of Chemical Sciences, 14 (2), 704-710, 2016 (ISSN: 0972-768X, IF = 0,16)

 

Khu vực


19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3187
Hiển thị: 416
Expires: 2031-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Van Phong
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Previous Next

 

agario ataköy escort