Vietnamese English

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam
Office phone #: 0438253503 Fax: 0438241140 Cell phone #: 0904681381
Email: ngocchau79@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

Organic Chemistry

Department (year): 2006

- Highgest position: Lecturer

- Academic position (year)

- PhD: University of Toulouse III, France,

2002-2005

- M.S:  University of Toulouse III, France, 2001-2002

-B.S/B.A: VNU-University of Science, Vietnam National University, Hanoi, 1994-1997

 

1.                    Bio-Sketch (including current research areas)

-        Heterogenous and homogenous catalysis, application for organic synthesis, petrochemistry, degradation of toxic products, …

-        Synthesis of catalyst, materials polymer

-        The analytical chemistry of organic compounds

-         

 

2.                    5 most significant publications

-       Jean-Jaques Brunet, Ngoc Chau Chu, Ousmane Diallo. Intermolecular Highly Regioselective Hydroamination of Alkenes with Ligandless Pt(II) Catalysts in Ionic Solvents: Activation Role of n-Bu4PBr. Organometallics, 24, 3104-3110, 2005 (ISSN: 0276-7333, IF = 4.126, H index = 6).

-       Jean-Jaques Brunet, Ngoc Chau Chu, Ousmane Diallo, Sandrine Vincendeau. Platinum-catalyzed intermolecular hydroamination of terminal alkynes. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 240, 245-248, 2005. (ISSN: 1381-1169, IF = 3.615, H index = 6)

-       Jean-Jacques Brunet, Ngoc Chau Chu, and Mireia Rodriguez-Zubiri. Platinum-Catalyzed Intermolecular Hydroamination of Alkenes: Halide-Anion-Promoted Catalysis. Eur. J. Inorg. Chem., 4711–4722, 2007 (ISSN: 0276-7333, IF = 2.942, H index = 6).

-        Thanh  Thuy Nguyen, Thi Tuyet Mai Phan, Ngoc Chau Chu, Van Boı Luu, Xuan Hoan Nguyen, Isabelle Martin, Pascal Carriere. Elaboration and Dielectric Property of Modified PZT/Epoxy Nanocomposites. Polymer composites, 37 (2), 455-461, 2016 (Online ISSN  1548-0569, IF = 1.632).

-        Nguyen Thanh Binh, Chu Ngoc Chau, Le Thanh Son, Nguyen Thi Ngoc Quynh.  Investigation of conversion of  fructose to 5-hydroxymethylfurfural over carbon skeleton-based acid catalysts. International Journal of Chemical Sciences, 14 (2), 704-710, 2016 (ISSN: 0972-768X, IF = 0,16)

 

Khu vực


19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3187
Hiển thị: 212
Expires: 2031-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Dr. Pham Van Phong
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Previous Next