Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam
Office phone #: 0438253503 Fax: 0438241140 Cell phone #: 0904681381
Email: ngocchau79@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

Organic Chemistry

Department (year): 2006

- Highgest position: Lecturer

- Academic position (year)

- PhD: University of Toulouse III, France,

2002-2005

- M.S:  University of Toulouse III, France, 2001-2002

-B.S/B.A: VNU-University of Science, Vietnam National University, Hanoi, 1994-1997

 

1.                    Bio-Sketch (including current research areas)

-        Heterogenous and homogenous catalysis, application for organic synthesis, petrochemistry, degradation of toxic products, …

-        Synthesis of catalyst, materials polymer

-        The analytical chemistry of organic compounds

-         

 

2.                    5 most significant publications

-       Jean-Jaques Brunet, Ngoc Chau Chu, Ousmane Diallo. Intermolecular Highly Regioselective Hydroamination of Alkenes with Ligandless Pt(II) Catalysts in Ionic Solvents: Activation Role of n-Bu4PBr. Organometallics, 24, 3104-3110, 2005 (ISSN: 0276-7333, IF = 4.126, H index = 6).

-       Jean-Jaques Brunet, Ngoc Chau Chu, Ousmane Diallo, Sandrine Vincendeau. Platinum-catalyzed intermolecular hydroamination of terminal alkynes. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 240, 245-248, 2005. (ISSN: 1381-1169, IF = 3.615, H index = 6)

-       Jean-Jacques Brunet, Ngoc Chau Chu, and Mireia Rodriguez-Zubiri. Platinum-Catalyzed Intermolecular Hydroamination of Alkenes: Halide-Anion-Promoted Catalysis. Eur. J. Inorg. Chem., 4711–4722, 2007 (ISSN: 0276-7333, IF = 2.942, H index = 6).

-        Thanh  Thuy Nguyen, Thi Tuyet Mai Phan, Ngoc Chau Chu, Van Boı Luu, Xuan Hoan Nguyen, Isabelle Martin, Pascal Carriere. Elaboration and Dielectric Property of Modified PZT/Epoxy Nanocomposites. Polymer composites, 37 (2), 455-461, 2016 (Online ISSN  1548-0569, IF = 1.632).

-        Nguyen Thanh Binh, Chu Ngoc Chau, Le Thanh Son, Nguyen Thi Ngoc Quynh.  Investigation of conversion of  fructose to 5-hydroxymethylfurfural over carbon skeleton-based acid catalysts. International Journal of Chemical Sciences, 14 (2), 704-710, 2016 (ISSN: 0972-768X, IF = 0,16)

 

Khu vực


19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3187
Hiển thị: 162
Expires: 2031-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Pham Van Phong
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Previous Next