Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ 19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam
Office phone #: 0438253503 Fax: 0438241140 Cell phone #: 0904681381
Email: ngocchau79@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

Organic Chemistry

Department (year): 2006

- Highgest position: Lecturer

- Academic position (year)

- PhD: University of Toulouse III, France,

2002-2005

- M.S:  University of Toulouse III, France, 2001-2002

-B.S/B.A: VNU-University of Science, Vietnam National University, Hanoi, 1994-1997

 

1.                    Bio-Sketch (including current research areas)

-        Heterogenous and homogenous catalysis, application for organic synthesis, petrochemistry, degradation of toxic products, …

-        Synthesis of catalyst, materials polymer

-        The analytical chemistry of organic compounds

-         

 

2.                    5 most significant publications

-       Jean-Jaques Brunet, Ngoc Chau Chu, Ousmane Diallo. Intermolecular Highly Regioselective Hydroamination of Alkenes with Ligandless Pt(II) Catalysts in Ionic Solvents: Activation Role of n-Bu4PBr. Organometallics, 24, 3104-3110, 2005 (ISSN: 0276-7333, IF = 4.126, H index = 6).

-       Jean-Jaques Brunet, Ngoc Chau Chu, Ousmane Diallo, Sandrine Vincendeau. Platinum-catalyzed intermolecular hydroamination of terminal alkynes. Journal of Molecular Catalysis A: Chemical 240, 245-248, 2005. (ISSN: 1381-1169, IF = 3.615, H index = 6)

-       Jean-Jacques Brunet, Ngoc Chau Chu, and Mireia Rodriguez-Zubiri. Platinum-Catalyzed Intermolecular Hydroamination of Alkenes: Halide-Anion-Promoted Catalysis. Eur. J. Inorg. Chem., 4711–4722, 2007 (ISSN: 0276-7333, IF = 2.942, H index = 6).

-        Thanh  Thuy Nguyen, Thi Tuyet Mai Phan, Ngoc Chau Chu, Van Boı Luu, Xuan Hoan Nguyen, Isabelle Martin, Pascal Carriere. Elaboration and Dielectric Property of Modified PZT/Epoxy Nanocomposites. Polymer composites, 37 (2), 455-461, 2016 (Online ISSN  1548-0569, IF = 1.632).

-        Nguyen Thanh Binh, Chu Ngoc Chau, Le Thanh Son, Nguyen Thi Ngoc Quynh.  Investigation of conversion of  fructose to 5-hydroxymethylfurfural over carbon skeleton-based acid catalysts. International Journal of Chemical Sciences, 14 (2), 704-710, 2016 (ISSN: 0972-768X, IF = 0,16)

 

Khu vực


19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3187
Hiển thị: 92
Expires: 2031-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Pham Van Phong
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Previous Next