Vietnamese English

Dr. Pham Van Phong

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone: +84 43-825-3503                       Fax:    +84 43-824-1140   
Cell phone:    +84 96-339-8889                        Email: phvpham@hus.edu.vn

Mô tả đầy đủ

Department: Organic Chemistry - Highgest position: Deputy Dean, Chair of Dept

- Postdoc/exchanging scholar:

      University of California, Berkeley (2011-2012)

      University of Illinois, Urbana-Champaign (2010-2011)

- PhD:

     Princeton University, NJ (2006-2010)

     California Institute of Technology, CA (2005-2006)

- M.S:  VNU-University of Science (2000-2002)

- B.S/B.A:    VNU-University of Science (1996-2000)

- Scientific Association: Organic Chemistry Division

1. Bio-Sketch (including current research areas)

Dr. Phong V. Pham was born in Hanoi, Vietnam in 1979. He received his undergraduate degree in chemistry at the Vietnam National University, where he worked with Prof. Thao M. Nguyen.

In 2005, he left Vietnam to begin his doctoral studies under the direction of Professor David W. C. MacMillan the California Institute of Technology, CA and then Princeton University, NJ, USA. During this time, he focused on the development of new reaction methodology directed toward the Carbon–Carbon bond formation via catalytic electrophilic radical intermediates. Upon receiving his Ph.D Degree, Pham accepted a position with Professor John F. Hartwig at University of Illinois at Urbana-Champaign, then University of California at Berkeley from 2010 to 2012. His postdoctoral studies centered on transition metal catalysis, in particular, the design and development of Carbon-Carbon bond formation via palladium catalysts.

Phong came back as a member of the chemistry faculty at the Vietnam National University to establish his independent research career in August 2012. His group's research interests for undergraduate students centered around new catalytic approaches to synthesize biologically active compounds based on hybrid natural products. Recently, Pham has initiated the study on the efficiently activated transition state concept in green catalysis. Besides spending time in the lab or training smart students, he loves spending time with his wife and kids. You can contact him at phvpham (at) hus (dot) edu (dot) vn.

2. Most significant publications

With Dave MacMillan:

Pham, P. V.; Nagib, D. A; MacMillan, D. W. C. Photoredox Catalysis: A Mild, Operationally Simple Approach to the Synthesis of a-Trifluoromethyl Carbonyls. Angew. Chem, Int. Ed. 2011, 50, 6119-6122.

Pham, P. V.; Ashton, K.; MacMillan, D. W. C. The Intramolecular Asymmetric Allylation of Aldehydes via Organo-SOMO Catalysis: A Novel Approach to Ring Construction. Chem. Sci. 2011, 2, 1470-1473.

Thông tin Profile

Advert ID: 3186
Hiển thị: 278
Expires: 2031-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Previous Next