Vietnamese English

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone: 04 38253503                 Cell phone: 0986651971

Email: phanminhgiang@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi

- Department (year): VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi (2000)

- Highest position (term)

- Academic position (year): Associate Professor (2007)

- Postdoc/exchanging scholar (School, period):

KOSEF (Korean Research Institute of Bioscience and Biotechnology, Daejeon, Korea, 2002-2003)

JSPS (Hiroshima University, Hiroshima, Japan, 2003-2005)

- PhD from Ministry of Education and Training  (School, period): (Vietnam National University, Hanoi, 1996-1/2000)

- M.S   (School, period)

- B.S/B.A (School, period): Belorussian State University (Minsk) (1989-1994)

   Bio-Sketch (including current research areas):

1)              1994-2000: Researcher, Institute of Natural Product Chemistry, National Center for Natural Science and Technology, Vietnam

2)                      1996: Researcher, School of Chemistry, University of Sydney, Australia   

3)              1997-1998: Researcher, Institute of Organic Chemistry, Technical University Berlin, Germany

4)              2001: Post-doctoral Researcher, Institute of Organic Chemistry, University Hamburg, Germany

5)              2002-2003: KOSEF Post-doctoral Researcher, Korean Research Institute of Bioscience and Biotechnology, Daejeon, Korea

6)              2003-2005: JSPS Post-doctoral Researcher, Hiroshima University, Hiroshima, Japan

7)              2011: Visitor, Department of Chemistry, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA

   Main Research studies:

1)              Study of flavor chemistry and bioactive natural compounds from plant essential oils of Vietnam.

2) Study of isolation, structures and biological activities of natural compounds from plants of Vietnam.

3) Study of synthesis of new chemical structures from natural compounds from Vietnamese plants.

   5 most significant publications:

 

1)          Peter Weyerstahl, Helga Marschall, Phan Tong Son, Phan Minh Giang, Constituents of the flower essential oil of Aglaia odorata Lour. from Vietnam, Flavour and Fragrance Journal 1999, Vol. 14, No. 4, 219-224.

2)     Phan Minh Giang, Hui Zi Jin, Phan Tong Son, Jeong Hyung Lee, Young Soo Hong, Jung Joon Lee, ent-Kaurane diterpenoids from Croton tonkinensis inhibit LPS-induced NF-kB activation and NO production, Journal Natural Products 2003, Vol. 66, No. 9, 1217-1220.

3)     Phan Minh Giang, Phan Tong Son, Katsuyoshi Matsunami, Hideaki Otsuka, New megastigmane glucosides from Vietnamese medicinal plant Excoecaria cochinchinensis Lour. var. cochinchinensis, Chemical and Pharmaceutical Bulletin 2005, Vol. 53, No. 12, 1600-1603.

4)     Hailemichael Tesso, Wilfried A. König, Phan Tong Son, Phan Minh Giang, Composition of the essential oil of flowers of Chloranthus spicatus (Thunb.) Makino, Flavour and Fragrance Journal 2006, Vol. 21, No. 4, 592-597.

5)     Phan Minh Giang, Vu Minh Trang, Katsuyoshi Matsunami, Phan Tong Son,  Application of the taraxerane-oleanane rearrangement to the synthesis of seco-oleanane triterpenoids from taraxerone, Natural Product Research 2015, Vol. 29, No. 1, 64-69.

·                 Awards:

1)  Representative young lecturer of Vietnam National University, Hanoi, in 2001.

2)  Award of Vietnam National University, Hanoi, for the representative scientific work in 2008 “Study of extraction procedure of anticancer ent-kaurane diterpenoids from Croton tonkinensis” (Decision 873/QĐ-KHCN of Vietnam National University, Hanoi)

Khu vực


19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3185
Hiển thị: 216
Expires: 2031-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Pham Van Phong
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Previous Next