Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone: 04 38253503                 Cell phone: 0986651971

Email: phanminhgiang@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi

- Department (year): VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi (2000)

- Highest position (term)

- Academic position (year): Associate Professor (2007)

- Postdoc/exchanging scholar (School, period):

KOSEF (Korean Research Institute of Bioscience and Biotechnology, Daejeon, Korea, 2002-2003)

JSPS (Hiroshima University, Hiroshima, Japan, 2003-2005)

- PhD from Ministry of Education and Training  (School, period): (Vietnam National University, Hanoi, 1996-1/2000)

- M.S   (School, period)

- B.S/B.A (School, period): Belorussian State University (Minsk) (1989-1994)

   Bio-Sketch (including current research areas):

1)              1994-2000: Researcher, Institute of Natural Product Chemistry, National Center for Natural Science and Technology, Vietnam

2)                      1996: Researcher, School of Chemistry, University of Sydney, Australia   

3)              1997-1998: Researcher, Institute of Organic Chemistry, Technical University Berlin, Germany

4)              2001: Post-doctoral Researcher, Institute of Organic Chemistry, University Hamburg, Germany

5)              2002-2003: KOSEF Post-doctoral Researcher, Korean Research Institute of Bioscience and Biotechnology, Daejeon, Korea

6)              2003-2005: JSPS Post-doctoral Researcher, Hiroshima University, Hiroshima, Japan

7)              2011: Visitor, Department of Chemistry, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA

   Main Research studies:

1)              Study of flavor chemistry and bioactive natural compounds from plant essential oils of Vietnam.

2) Study of isolation, structures and biological activities of natural compounds from plants of Vietnam.

3) Study of synthesis of new chemical structures from natural compounds from Vietnamese plants.

   5 most significant publications:

 

1)          Peter Weyerstahl, Helga Marschall, Phan Tong Son, Phan Minh Giang, Constituents of the flower essential oil of Aglaia odorata Lour. from Vietnam, Flavour and Fragrance Journal 1999, Vol. 14, No. 4, 219-224.

2)     Phan Minh Giang, Hui Zi Jin, Phan Tong Son, Jeong Hyung Lee, Young Soo Hong, Jung Joon Lee, ent-Kaurane diterpenoids from Croton tonkinensis inhibit LPS-induced NF-kB activation and NO production, Journal Natural Products 2003, Vol. 66, No. 9, 1217-1220.

3)     Phan Minh Giang, Phan Tong Son, Katsuyoshi Matsunami, Hideaki Otsuka, New megastigmane glucosides from Vietnamese medicinal plant Excoecaria cochinchinensis Lour. var. cochinchinensis, Chemical and Pharmaceutical Bulletin 2005, Vol. 53, No. 12, 1600-1603.

4)     Hailemichael Tesso, Wilfried A. König, Phan Tong Son, Phan Minh Giang, Composition of the essential oil of flowers of Chloranthus spicatus (Thunb.) Makino, Flavour and Fragrance Journal 2006, Vol. 21, No. 4, 592-597.

5)     Phan Minh Giang, Vu Minh Trang, Katsuyoshi Matsunami, Phan Tong Son,  Application of the taraxerane-oleanane rearrangement to the synthesis of seco-oleanane triterpenoids from taraxerone, Natural Product Research 2015, Vol. 29, No. 1, 64-69.

·                 Awards:

1)  Representative young lecturer of Vietnam National University, Hanoi, in 2001.

2)  Award of Vietnam National University, Hanoi, for the representative scientific work in 2008 “Study of extraction procedure of anticancer ent-kaurane diterpenoids from Croton tonkinensis” (Decision 873/QĐ-KHCN of Vietnam National University, Hanoi)

Khu vực


19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3185
Hiển thị: 153
Expires: 2031-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Dr. Pham Van Phong
TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Previous Next