vien

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Office phone: 04 38253503                 Cell phone: 0986651971

Email: phanminhgiang@yahoo.com

Mô tả đầy đủ

VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi

- Department (year): VNU University of Science, Vietnam National University, Hanoi (2000)

- Highest position (term)

- Academic position (year): Associate Professor (2007)

- Postdoc/exchanging scholar (School, period):

KOSEF (Korean Research Institute of Bioscience and Biotechnology, Daejeon, Korea, 2002-2003)

JSPS (Hiroshima University, Hiroshima, Japan, 2003-2005)

- PhD from Ministry of Education and Training  (School, period): (Vietnam National University, Hanoi, 1996-1/2000)

- M.S   (School, period)

- B.S/B.A (School, period): Belorussian State University (Minsk) (1989-1994)

   Bio-Sketch (including current research areas):

1)              1994-2000: Researcher, Institute of Natural Product Chemistry, National Center for Natural Science and Technology, Vietnam

2)                      1996: Researcher, School of Chemistry, University of Sydney, Australia   

3)              1997-1998: Researcher, Institute of Organic Chemistry, Technical University Berlin, Germany

4)              2001: Post-doctoral Researcher, Institute of Organic Chemistry, University Hamburg, Germany

5)              2002-2003: KOSEF Post-doctoral Researcher, Korean Research Institute of Bioscience and Biotechnology, Daejeon, Korea

6)              2003-2005: JSPS Post-doctoral Researcher, Hiroshima University, Hiroshima, Japan

7)              2011: Visitor, Department of Chemistry, University of Illinois at Urbana-Champaign, Illinois, USA

   Main Research studies:

1)              Study of flavor chemistry and bioactive natural compounds from plant essential oils of Vietnam.

2) Study of isolation, structures and biological activities of natural compounds from plants of Vietnam.

3) Study of synthesis of new chemical structures from natural compounds from Vietnamese plants.

   5 most significant publications:

 

1)          Peter Weyerstahl, Helga Marschall, Phan Tong Son, Phan Minh Giang, Constituents of the flower essential oil of Aglaia odorata Lour. from Vietnam, Flavour and Fragrance Journal 1999, Vol. 14, No. 4, 219-224.

2)     Phan Minh Giang, Hui Zi Jin, Phan Tong Son, Jeong Hyung Lee, Young Soo Hong, Jung Joon Lee, ent-Kaurane diterpenoids from Croton tonkinensis inhibit LPS-induced NF-kB activation and NO production, Journal Natural Products 2003, Vol. 66, No. 9, 1217-1220.

3)     Phan Minh Giang, Phan Tong Son, Katsuyoshi Matsunami, Hideaki Otsuka, New megastigmane glucosides from Vietnamese medicinal plant Excoecaria cochinchinensis Lour. var. cochinchinensis, Chemical and Pharmaceutical Bulletin 2005, Vol. 53, No. 12, 1600-1603.

4)     Hailemichael Tesso, Wilfried A. König, Phan Tong Son, Phan Minh Giang, Composition of the essential oil of flowers of Chloranthus spicatus (Thunb.) Makino, Flavour and Fragrance Journal 2006, Vol. 21, No. 4, 592-597.

5)     Phan Minh Giang, Vu Minh Trang, Katsuyoshi Matsunami, Phan Tong Son,  Application of the taraxerane-oleanane rearrangement to the synthesis of seco-oleanane triterpenoids from taraxerone, Natural Product Research 2015, Vol. 29, No. 1, 64-69.

·                 Awards:

1)  Representative young lecturer of Vietnam National University, Hanoi, in 2001.

2)  Award of Vietnam National University, Hanoi, for the representative scientific work in 2008 “Study of extraction procedure of anticancer ent-kaurane diterpenoids from Croton tonkinensis” (Decision 873/QĐ-KHCN of Vietnam National University, Hanoi)

Khu vực


19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3185
Hiển thị: 450
Expires: 2031-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Dr. Pham Van Phong
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Previous Next

 

agario ataköy escort