vien

Prof. PhD. Luu Van Boi

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ 19, Le Thanh Tong Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam

Office Tel: 0439334791;    Fax: 0439334791;

Mobile: 0912012382; Email: luu.vanboi@vnu.edu.vn

Mô tả đầy đủ

Faculty of Chemistry

Curriculum Vitae:

- Affiliation: Faculty of Chemistry since 1975

- Position: Dean Faculty of Chemistry: 2002-2012

- Professor: 2013

- PhD: 1991 (Kiev National University).

- Doctor of Science: 1999 (N.D. Zelinskiy Institute of Organic Chemistry, Russian Academy of Sciences).

 - BA of Chmistry: 1975 (Kishiniev State University, Soviet Union).

 Postdoctoral Fellow:

+ N.D. Zelinskiy Institute of Organic Chemistry, Russian Academy of Sciences (1994-1999)

+ Tulon-Var University: 6/2008

+ Osaka Prefecture University, Japan (3/2012, 4/2013, 5/2014, 3/2015).

- Other Activity:

+ Deputy General Editor-in-Chief Journal of Science (2004-2012)

+ Standing Member of Vietnam Chemical Society

+ Director of VNU Key-Laboratory for Bio-energy Development

Main research areas:

1. Development of the new strategy for synthesis of multi-applied heterocyclic sulfur-containing compounds.

2. Development of Technology for production of etylenic copolymer using as pour point depressants for crude oil and biodiesel.

3. Development of clean technology for production of biodiesel.  

Last selective publications:

1.   Yasuaki Maeda,1 Le Tu Thanh,1 Kiyoshi Imamura,1 Katsutoshi Izutani,1 Kenji Okitsu,2 Luu Van Boi,3 Pham Ngoc Lan,3 Nguyen Cong Tuan,3 Young Eok Yood2 and Norimichi Takenaka2. New technology for the production of biodiesel fuel, Green Chem., 2011, 13, 1124–1128.

2.   Le Tu Thanh1, Kenji Okitsu2, Luu Van Boi3 and Yasuaki Maeda1. Catalytic Technologies for Biodiesel Fuel Production and Utilization of Glycerol: A Review, Catalysts 2012, 2(1), 191-222.

3.   Christine Bressy1, Andre Margailan1, Dong The Nguyen2, Luu Van Boi2. Polymeres de poly(acrylate de N-alkyle)s et leur utilization comme abaisseurs de point  decoul-ement de petrole, France Patent Fr.2982872, 2013.

4.   Luu Van Boi1, Tran Van Tinh1, Nguyen Anh Tri2, Phạm Hoai Thu1. 3-[(2-Methoxyphenyl)carbamoyl]naphtalene-2-yl-α-clopropionate, new substance using for Human Specific Esterase Leukocyte Staining, Vietnam Patent 12758,  2014.

5.   Duong Huu Huy1,2, Kiyoshi Imamura3, Le Tu Thanh2, Phuong Duc Luu4, Hoa Thi Truong5,  Hanh Thi Ngoc Le1, Boi Van Luu4, Norimichi Takenaka1, Yasuaki Maeda3. Fate of toxic phorbol esters in Jatropha curcas oil by a biodiesel fuel production process, Clean Techn Environ Policy, DOI 10.1007/s -10098-016-1149-1154.

Award:

-   Science and Technology Award from Vietnam National University, 2013

-   Science and Technology Innovation Award from Vietnam Ministry of Science and Technology, 2014

-   Awarded the title of Meritorious Teacher 2008

-   Awarded the title of People’s Teacher 2014

-   Awarded the Labor Medal of the Second Degree,  2014

-   Awarded the Labor Medal of the Third Degree,  2007.

Khu vực


19, Le Thanh Tong Str., Hoan Kiem Dist., Hanoi, Vietnam

Thông tin Profile

Advert ID: 3184
Hiển thị: 372
Expires: 2033-05-15 00:00:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Dr. Pham Van Phong
TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Nghiên cứu tổng hợp và

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Previous Next

 

agario ataköy escort