GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Phòng Tổng hợp Hữu cơ 1, Khoa Hoá học, Trường ĐH KHTN (ĐHQGHN),
19 Lê Thánh Tông, HK, HN

Mô tả đầy đủ

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hoá các dẫn xuất của carbohydrate.

 

 

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hoá các dẫn xuất của carbohydrate. Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng của chất lỏng ion (ionic liquids) trong tổng hợp dị vòng và hoá học carbohydrate. Nghiên cứu ứng dụng của một số "dung môi xanh" (green solvents) trong tổng hợp dị vòng và hoá học carbohydrate. Khảo sát thăm dò hoạt tính sinh học của các hợp chất đã tổng hợp được, như kháng khuẩn, kháng nấm…

Thông tin Profile

Advert ID: 3153
Hiển thị: 1143
Expires: 2037-12-31 08:21:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Pham Van Phong
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Previous Next