GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Phòng Tổng hợp Hữu cơ 1, Khoa Hoá học, Trường ĐH KHTN (ĐHQGHN),
19 Lê Thánh Tông, HK, HN

Mô tả đầy đủ

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hoá các dẫn xuất của carbohydrate.

 

 

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hoá các dẫn xuất của carbohydrate. Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng của chất lỏng ion (ionic liquids) trong tổng hợp dị vòng và hoá học carbohydrate. Nghiên cứu ứng dụng của một số "dung môi xanh" (green solvents) trong tổng hợp dị vòng và hoá học carbohydrate. Khảo sát thăm dò hoạt tính sinh học của các hợp chất đã tổng hợp được, như kháng khuẩn, kháng nấm…

Thông tin Profile

Advert ID: 3153
Hiển thị: 1029
Expires: 2037-12-31 08:21:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Nguyễn Minh Ngọc (PhD)

Vice-Dean, Faculty of Chemistr…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Dr. Pham Van Phong
PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

Previous Next