vien

GS. TS. Nguyễn Đình Thành

Lưu cán bộ này
0.00 (0 votes)
Liên hệ Phòng Tổng hợp Hữu cơ 1, Khoa Hoá học, Trường ĐH KHTN (ĐHQGHN),
19 Lê Thánh Tông, HK, HN

Mô tả đầy đủ

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hoá các dẫn xuất của carbohydrate.

 

 

Nghiên cứu tổng hợp và chuyển hoá các dẫn xuất của carbohydrate. Nghiên cứu tổng hợp và ứng dụng của chất lỏng ion (ionic liquids) trong tổng hợp dị vòng và hoá học carbohydrate. Nghiên cứu ứng dụng của một số "dung môi xanh" (green solvents) trong tổng hợp dị vòng và hoá học carbohydrate. Khảo sát thăm dò hoạt tính sinh học của các hợp chất đã tổng hợp được, như kháng khuẩn, kháng nấm…

Thông tin Profile

Advert ID: 3153
Hiển thị: 1525
Expires: 2037-12-31 08:21:00

Rating

Price
Product state
Shipment

DANH SÁCH CÁN BỘ

Assoc. Prof. NGO SY LUONG

Department of Inorganic Chemis…

MSc. DANG VAN LONG

- Department of petroleum chemistry,

Assoc. Prof. Dr. Chu Ngoc Chau
Dr. Dao Thi Nhung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Do Van Dang

Department of Petrochemistry, Faculty…

TS. Phạm Thanh Đồng

Giảng viên, Công tác tại…

ThS. Đỗ Đình Khải

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Assoc. Prof. HOANG THI HUONG HUE

Department of Inorganic Chemis…

PGS. TS. Nguyễn Thị Cẩm Hà

Tổng hợp, chế tạo và nghiên…

TS. TRỊNH XUÂN ĐẠI

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

Dr. NGUYEN VAN HA

Department of Inorganic Chemis…

B.S. Chu Thi Hue

- Department:  Analytical Chemistry,

Assoc.Prof. Tu Binh Minh

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. LE NHU THANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Văn Thức

Chất điện ly dẫn ion (proton…

Nguyen Thi Thanh Huyen
Organic Chemistry
Assoc. Prof. Dr. Le Thanh Son
Dean of Faculty of Chemistry
TS. Phan Thị Tuyết Mai

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Dr. Pham Dinh Trong

- Department (2017-present): P…

TS. Lưu Thị Huệ

Bộ môn Công nghệ Hóa học,

BSc. PHAM THI NGOC OANH

Department of Inorganic Chemis…

TS. Trần Mạnh Trí
Bộ môn Hóa học Hữu cơ
Prof. PhD. Luu Van Boi
Faculty of Chemistry
PGS.TS Nguyễn Tiến Thảo

Bộ môn Hóa học Dầu mỏ

Assoc. Prof. PHAM ANH SON

Department of Inorganic Chemis…

Dr. Dang Thanh Tuan

Organic Chemist
(48 ISI Publications,

TS. Trương Thanh Tú

Các phương pháp chế tạo…

TS. Phạm Chiến Thắng/ Dr. Phạm Chiến Thắng

Hóa học phức chất / Coordination…

PhD. Nguyen Thi Kim Thuong
Department (year):  2012
TS. Trần Đình Trinh

PTN Trọng điểm Vật liệu…

TS. Phạm Ngô Nghĩa

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Nguyen Van Ri

Department of Analytical Chemi…

ThS. Ngô Hồng Ánh Thu

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Assoc. Prof. Dr. TA Thi Thao

Department (year): Analytical chemistry…

Prof. TRIEU THI NGUYET

Department of Inorganic Chemistry,

Dr. Nguyen Thi Minh Thu

Department (year): Petroleum Chemistry,

MSc. Dang Minh Huong Giang

Department:  Analytical Chemistry,

TS. Hà Minh Ngọc

Công tác tại Phòng thí nghiệm…

MSc. Luong Thi My Hanh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

M.S Le Thi Huong Giang

- Department:  Analytical Chemistry,

TS. Vũ Ngọc Duy

Lý thuyết phản ứng (phản…

Vu Quoc Hoang

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Nguyễn Thế Dũng

Bộ môn Công nghệ Hóa h

Dr. Nguyen Thi Son
Organic Chemistry
Assoc.Prof.Dr. NGUYEN THANH BINH

- Award of Party Committee of Vietnam…

Dr. Phuong Thao

VNU University of Science, Vietnam…

MSc. Nguyen Le Hong Minh

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. PHẠM TIẾN ĐỨC

Department of Analytical Chemistry(2008):

Assoc.Prof.Dr. Tran Thi Thanh Van
TS. Hoàng Văn Hà

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

TS. Đào Sỹ Đức

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Asc. Prof. Pham Thi Ngoc Mai

Department: Analytical chemistry…

PGS. TS. Nguyễn Hữu Thọ

Kết hợp phương pháp lượng…

PGS.TS. Nguyễn Xuân Hoàn

- Nghiên cứu chế tạo và

MSc. VU THI BICH NGOC

Department of Inorganic Chemis…

TS. Phạm Quang Trung

Hướng nghiên cứu chính:

TS. Nguyễn Minh Việt

Giảng viên đang công tác…

TS. Nguyễn Minh Phương

Nghiên cứu về nguồn gốc…

Assoc. Prof. Dr. Phan Minh Giang

VNU University of Science, Vietnam…

Assoc.Prof.Dr. Nguyen Thi Anh Huong

Department: Analytical chemistry…

Assoc. Prof. TRINH NGOC CHAU

Department of Inorganic Chemis…

TS. Nguyễn Xuân Viết

Chế tạo cảm biến sinh học…

Nguyen Thu Huyen

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

TS. Bùi Thái Thanh Thư

Nghiên cứu tương tác Halogen,

Bsc. Pham Thi Hoa
Department Physical Chemistry
Dang Thi Nga

Faculty of Chemistry, VNU-Hanoi…

Assoc.Prof. Do Quang Trung

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

TS. Nguyễn Minh Hải

Nhóm nghiên cứu của TS. Nguyễn…

Dr. BUI Xuan Thanh

Department (year) : Department…

Assoc.Prof. NGUYEN HUNG HUY

Department of Inorganic Chemis…

Assoc.Prof.Dr. MAC DINH HUNG

Faculty of Chemistry, 19 Le Thang…

Dr. Pham Van Phong
TS. Nguyễn Minh Ngọc

Controlled radical polymerizations,

PGS.TS Trần Thị Dung

Bộ môn Công nghệ Hóa học…

Hoang Thu Trang

19 Le Thanh Tong street, Hoan Kiem…

TS. Le Thi Huyen
Contact information:
Previous Next

 

agario ataköy escort